Protokoll 2019/20:48 Tisdagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2019/20:48

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:48

Tisdagen den 10 december

Kl.  13.00–14.32

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 19 och 20 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:162

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:162 Rysslands angrepp på civilsamhället

av Yasmine Posio (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 14 januari 2020.

Skälet till dröjsmålet är resor.

Stockholm den 5 december 2019

Utrikesdepartementet

Ann Linde (S)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation 2019/20:163

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:163 De politiska demonstrationerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida