Protokoll 2019/20:74 Torsdagen den 13 februari

Riksdagens protokoll 2019/20:74

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 23 januari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:324

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:324 Pilotprojekt som bygger på LOV

av Ali Esbati (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 mars 2020.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 11 februari 2020

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark (S)

Enligt uppdrag

Susanne Södersten

Expeditionschef

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Redogörelse

2019/20:RAR1 till konstitutionsutskottet

§ 4  Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida