Protokoll 2019/20:8 Fredagen den 20 september

Riksdagens protokoll 2019/20:8

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Amanda Palmstierna (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 oktober 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 18 september 2019

Annika Sandström

ordförande/Sofia Ekstrand

sekreterare

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Alexandra Anstrell som suppleant i utrikesutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i utrikesutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida