Protokoll 2019/20:83 Fredagen den 6 mars

Riksdagens protokoll 2019/20:83

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 februari justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Sultan Kayhan (S) har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 9 mars 2020.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 4 mars 2020

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Agota Földes

sekreterare

§ 3  Anmälan om ersättare för statsråd

Förste vice talmannen anmälde att Mattias Vepsä (S) skulle tjänstgöra som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.