Protokoll 2019/20:9 Tisdagen den 24 september

Riksdagens protokoll 2019/20:9

§ 1  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Hanif Bali (M) avsagt sig uppdragen som suppleant i arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Katarina Brännström som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Katarina Brännström (M)

§ 3  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 september kl. 14.00.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:2

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:2 Könsdiskriminering i Iran

av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida