Protokoll 2020/21:13 Onsdagen den 23 september

Riksdagens protokoll 2020/21:13

§ 1  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade

att Sultan Kayhan (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i skatteutskottet,

att Anders Österberg (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikes­utskottet och

att Denis Begic (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i trafikutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdags­grupp anmält Sultan Kayhan som ledamot i skatteutskottet, Denis Begic som ledamot i trafikutskottet, Anders Österberg som suppleant i skatte­utskottet, Diana Laitinen Carlsson som suppleant i utrikesutskottet och Abraham Halef som suppleant i trafikutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade valda till

ledamot i skatteutskottet

Sultan Kayhan (S)

ledamot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.