Protokoll 2020/21:147 Onsdagen den 23 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:147

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 2 juni justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Paula Örn som suppleant i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskot­tet, i civilutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet, i kultur­utskottet, i trafikutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet, i näringsutskot­tet, i arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden samt som suppleant i ut­bildningsutskottet under tiden för Aylin Fazelians ledighet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i finansutskottet

Paula Örn (S)

suppleant i skatteutskottet

Paula Örn (S)

suppleant i justitieutskottet

Paula Örn (S)

suppleant i civilutskottet

Paula Örn (S)

suppleant i socialförsäkringsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.