Protokoll 2020/21:78 Tisdagen den 9 februari

Riksdagens protokoll 2020/21:78

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 januari justerades.

§ 2  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelser kommit in:

Till riksdagens talman

Entledigande av statsråd

Statsministern entledigar statsrådet Isabella Lövin från uppdraget att vara statsråd och chef för Miljödepartementet.

Stockholm den 5 februari 2021

Stefan Löfven

Till riksdagens talman

Förordnande av statsråd

Statsministern förordnar Märta Stenevi att fr.o.m. denna dag vara statsråd.

Stockholm den 5 februari 2021

Stefan Löfven

Till riksdagens talman

Förordnande av statsråd

Statsministern förordnar Per Olsson Fridh att fr.o.m. denna dag vara statsråd.

Stockholm den 5 februari 2021

Stefan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.