Protokoll 2021/22:129 Måndagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:129

§ 1  Meddelande om statsministerns frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 16 juni kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Magdalena Andersson (S).

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2021/22:538

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:538 Arbetslösas aktivitet

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 28 juni 2022.

Skälet till dröjsmålet är redan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 10 juni 2022

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark (S)

Enligt uppdrag

Kerstin Bynander

Expeditionschef

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.