Riksdagens protokoll 1982/83:156

Riksdagens protokoll 1982/83:156

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1982/83:156

Torsdagen den 26 maj

Kl. 10.00

1
§ Justerades protokollet för den 17 innevarande månad.

2          §
Förlängning av riltsmötet

Anf.
1 TALMANNEN:

Riksmöte
skall om inte annat beslutas avslutas senast den 31 maj.

I
1 kap. 4 § RO stadgas att riksdagen om synnerliga skäl föreHgger kan förlänga
riksmötet, dock längst t. o. m. den 15 juni.

Vid
sammanträde den 25 maj har talmanskonferensen med hänsyn till lämnade
upplysningar om den väntade arbetsbelastningen i riksmötets slutskede ansett
att synnerliga skäl föreHgger att förlänga riksmötet 1982/83 och tillstyrkt att
det får pågå längst t. o. m. lördagen den 4 juni.

Kammaren beslöt att riksmötet fick pågå längst
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida