Riksdagens protokoll 1982/83:158

Riksdagens protokoll 1982/83:158

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1982/83:158

Måndagen den 30 maj fm.

Kl. 11.00

Förhandlingarna
leddes till en början av förste vice talmannen.


§ Justerades protokollen för
den 19 och 20 innevarande månad.


§ Förste vice talmannen
meddelade att Lars-Ove Hagberg (vpk) den 28 maj återtagit sin plats i
riksdagen, varigenom Birgitta Budds uppdrag som ersättare upphört.


§ Föredrogs och hänvisades
Skrivelse

1982/83:176
till arbetsmarknadsutskottet

4 §
Föredrogs men bordlades åter

Konsfitutionsutskottets betänkanden 1982/83:35 och 36

Finansutskoftets betänkanden 1982/83:47 och 49

Jusfifieutskottets betänkande 1982/83:39

Utbildningsutskottets betänkande 1982/83:35

Näringsutskottets betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida