Riksdagens protokoll 1985/86:157

Riksdagens protokoll 1985/86:157

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1985/86:157

Fredagen den 30 maj

Kl. 09.00

Förhandlingarna leddes till en början av förste vice
talmannen.

1 § Val till Europeiska frihandelssammanslutningens (EFTA)
parlamentarikerkommitté

Företogs val av fem ledamöter och
fem suppleanter i svenska delegationen till Europeiska
frihandelssammanslutningens (EFTA) parlamentarikerkom­mitté.

Anf. 1 BERTIL JONASSON (c):

Fru talman! Riksdagen beslöt den 21 maj 1986 att i
riksdagsordningen införa en ny föreskrift, enligt vilken det ankommer på
riksdagen att företa val till svenska delegationen till EFTA:s
parlamentarikerkommitté. Enligt förslag av konstitutionsutskottet bör
delegationen bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.

Valberedningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida