Riksdagens protokoll 2004/05:137 Fredagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2004/05:137

Riksdagens protokoll

2004/05:137

Fredagen den 10 juni

Kl. 09:00 - 15:06

1 § Svar på interpellation 2004/05:619 om rånbrott

Anf. 1 Justitieminister THOMAS BODSTRÖM (s):

Herr talman! Johan Pehrson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet rån i samhället och för att göra det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna att bättre bekämpa denna typ av brottslighet. Johan Pehrson har också frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att möjliggöra att döma till grovt rån även när rånet skett utan skarpladdat vapen och för att höja straffskalan för icke fullbordat rån. 

Jag vill inleda med att säga att regeringen under perioden 2000–2005 har gjort kraftiga satsningar på polisen och höjt anslagen med 2,3 miljarder kronor samt aviserat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.