Riksdagens protokoll 2005/06:136 Onsdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 2005/06:136

Riksdagens protokoll

2005/06:136

Onsdagen den 7 juni

Kl. 09:00 - 20:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 31 maj och den 1 juni. 

2 § Meddelande om svar på skriftliga frågor under sommaruppehållet

Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in
fredagen den 9 juni kl. 10.00

fredagen den 22 september
skulle besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan framställts. 

Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter. 

3 § Meddelande om allmän debattimme

Talmannen meddelade att information om den allmänna debattimmen
tisdagen den 13 juni kl. 9.00
delats ut till kammarens ledamöter. 

4 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.