Riksdagens protokoll 2005/06:145 Tisdagen den 27 juni

Riksdagens protokoll 2005/06:145

Riksdagens protokoll
2005/06:145
Tisdagen den 27 juni
Kl. 11:00 - 11:01

1 § Justering av protokoll

 
Sedan talmannen beslutat att de återstående protokollen skulle justeras denna dag justerades protokollen för den 12, 13, 14, 15, 16 och 17 juni. 
Dessa protokoll samt protokollet för dagens sammanträde förklarades godkända. 
 
Förhandlingarna leddes av andre vice talmannen. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
PER PERSSON  
 
 
/Eva-Lena Ekman