Riksdagens protokoll 2005/06:52 Torsdagen den 15 december

Riksdagens protokoll 2005/06:52

Riksdagens protokoll

2005/06:52

Torsdagen den 15 december

Kl. 09:00 - 17:13

1 § Val till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Företogs val av en ledamot till styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Valet avser tiden den 1 januari–31 oktober 2006. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Claes-Göran Alvstam, professor 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 14 december

SkU10 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag  
1. utskottet 
2. res. (fp, m, kd, c) 
Votering: 
160 för utskottet 
129 för res. 
2 avstod 
58 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 124 s, 22
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.