Riksdagens protokoll 2006/07:26 Torsdagen den 23 november

Riksdagens protokoll 2006/07:26

Riksdagens protokoll

2006/07:26

Torsdagen den 23 november

Kl. 12:00 - 17:12

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 november. 

2 § Val av justitieombudsman och ställföreträdande justitieombudsman

Följande skrivelse hade inkommit: 

Till riksdagen 

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av en justitieombudsman och en ställföreträdande ombudsman. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt 

att riksdagen för tiden från valet till dess att nytt val har genomförts under fjärde året därefter och den då valde har tillträtt uppdraget omväljer justitieombudsmannen Kerstin André och 
att riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 januari 2007 t.o.m. den 31 december 2008 till ställföreträdande ombudsman omväljer Jan Pennlöv. 
Stockholm den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.