Riksdagens protokoll 2006/07:28 Tisdagen den 28 november

Riksdagens protokoll 2006/07:28

Riksdagens protokoll

2006/07:28

Tisdagen den 28 november

Kl. 13:30 - 15:40

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 21 och 22 november.  

2 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Talmannen meddelade att punkt 2 på föredragningslistan, anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden, hade utgått.  

3 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 30 november kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Näringsminister Maud Olofsson (c), utrikesminister Carl Bildt (m), försvarsminister Mikael Odenberg (m), finansminister Anders Borg (m) och statsrådet Nyamko Sabuni (fp). 

4 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2006/07:85

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.