Riksdagens protokoll 2006/07:47 Fredagen den 22 december

Riksdagens protokoll 2006/07:47

Riksdagens protokoll

2006/07:47

Fredagen den 22 december

Kl. 09:00 - 13:59

1 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Tina Acketoft (fp) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 11 januari 2007 sedan Torkild Strandberg (fp) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen. 

Stockholm den 21 december 2006 

Staffan Magnusson

/Kerstin Siverby

2 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade  

att
Liselott Hagberg
(fp) avsagt sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.