Riksdagens protokoll 2006/07:66 Fredagen den 23 februari

Riksdagens protokoll 2006/07:66

Riksdagens protokoll

2006/07:66

Fredagen den 23 februari

Kl. 09:00 - 15:08

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Marie Nordén
(s) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till trafikutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Marie Nordén som ledamot i trafikutskottet.  

Talmannen förklarade vald till 

ledamot i trafikutskottet

Marie Nordén (s) 

Talmannen meddelade vidare att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Staffan Appelros som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet under Osama Ali Mahers ledighet.  

Talmannen förklarade vald
under tiden den 23
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.