Riksdagens protokoll 2007/08:123 Torsdagen den 5 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:123

Riksdagens protokoll

2007/08:123

Torsdagen den 5 juni

Kl. 12:00 - 18:41

1 § Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas rikssdagsgrupp enligt 1.5.2 riksdagsordningen anmält
Leif Jakobsson
som personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Sven-Erik Österberg som ledamot i valberedningen, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden samt Kristina Zakrisson som personlig ersättare för Sven-Erik Österberg i riksdagsstyrelsen. 

Talmannen förklarade valda till 

ledamot i valberedningen

Sven-Erik Österberg (s) 

ledamot i riksdagsstyrelsen

Sven-Erik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida