Riksdagens protokoll 2007/08:125 Tisdagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:125

Riksdagens protokoll

2007/08:125

Tisdagen den 10 juni

Kl. 09:00 - 16:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 juni. 

2 § Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

Förste vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som inlämnats under tiden
fredagen den 13 juni kl. 10.00–fredagen den 5 september
skulle besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan framställts.  

Meddelandet hade delats ut till riksdagens ledamöter. 

3 § Svar på interpellation 2007/08:647 om biodiesel utan palmolja

Anf. 1 Näringsminister MAUD OLOFSSON (c):

Herr talman! Ulla Andersson har frågat miljöministern följande: 

1. Avser ministern att inom EU verka för så strikta hållbarhetskriterier i direktivet att nämnda förskjutningseffekter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida