Riksdagens protokoll 2007/08:127 Torsdagen den 12 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:127

Riksdagens protokoll

2007/08:127

Torsdagen den 12 juni

Kl. 09:00 - 19:59

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 juni. 

2 § Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att
Berit Högman
(s) avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i utbildningsutskottet. 

Kammaren biföll dessa avsägelser. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till arbetsmarknadsutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Berit Högman som ledamot i arbetsmarknadsutskottet. 

Förste vice talmannen förklarade vald till  

ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Berit Högman (s) 

4 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 11 juni

UU9 Mänskliga rättigheter i svensk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida