Riksdagens protokoll 2007/08:131 Onsdagen den 18 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:131

Riksdagens protokoll

2007/08:131

Onsdagen den 18 juni

Kl. 09:00 - 18:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 juni. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Amineh Kakabaveh (v) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 17 juni 2008 sedan Pernilla Zethraeus (v) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen. 

Stockholm den 17 juni 2008 

Nina Pripp

/Kerstin Siverby

3 § Beslut om ärende som slutdebatterats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida