Riksdagens protokoll 2007/08:133 Torsdagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2007/08:133

Riksdagens protokoll

2007/08:133

Torsdagen den 19 juni

Kl. 09:00 - 14:09

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 13 juni. 

2 § Svar på interpellation 2007/08:728 om Tekniska högskolan i Jönköping

Anf. 1 Statsrådet LARS LEIJONBORG (fp):

Fru talman! Stefan Attefall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att snarast kunna ge ett positivt besked om att ge Tekniska högskolan i Jönköping, JTH, examinationsrätt inom hela eller delar av vetenskapsområdet Teknik. 

Universitet och högskolor står inför stora och viktiga utmaningar och behöver bli bättre rustade att möta dessa. Den svenska forskningspolitiken måste långsiktigt skapa förutsättningar som innebär att forskning av högsta möjliga kvalitet uppnås. Regeringen har redan under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida