Riksdagens protokoll 2007/08:137 Torsdagen den 21 augusti

Riksdagens protokoll 2007/08:137

Riksdagens protokoll

2007/08:137

Torsdagen den 21 augusti

Kl. 13:00 - 14:29

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 augusti. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att f.d. riksdagsledamoten
Rose-Marie Frebran
avsagt sig uppdraget som ledamot i Riksrevisionens styrelse från och med den 1 september.  

Kammaren biföll denna avsägelse.  

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:822

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:822 Efterlysning av Sudans president 

av Peter Hultqvist (s) 

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 11 september 2008. 

Skälet till dröjsmålet är resor. 

Stockholm den 13 augusti 2008 
Utrikesdepartementet 
Carl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida