Riksdagens protokoll 2008/09:137 Tisdagen den 23 juni

Riksdagens protokoll 2008/09:137

Riksdagens protokoll

2008/09:137

Tisdagen den 23 juni

Kl. 09:00 - 15:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 juni. 

2 § Nya riksdagsledamöter

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att  

dels
Helena Bargholtz (fp) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 17 juni 2009 sedan Lars Leijonborg (fp) avsagt sig uppdraget,  

dels
Michael Anefur (kd) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 14 juli 2009 sedan Alf Svensson (kd) avsagt sig uppdraget, 

dels
Hans Unander (s) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 14 juli 2009 sedan Marita Ulvskog
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida