Riksdagens protokoll 2011/12:60 Tisdagen den 24 januari

Riksdagens protokoll 2011/12:60

Riksdagens protokoll

2011/12:60

Tisdagen den 24 januari

Kl. 13:00 - 15:52

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 16, 17 och 18 januari. 

2 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Thoralf Alfsson
(SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i skatteutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet från och med den 25 januari. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Thoralf Alfsson som ledamot i skatteutskottet, Johnny Skalin som suppleant i finansutskottet, Margareta Sandstedt som suppleant i skatteutskottet, socialutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.