Riksdagens protokoll 2011/12:66 Torsdagen den 2 februari

Riksdagens protokoll 2011/12:66

Riksdagens protokoll

2011/12:66

Torsdagen den 2 februari

Kl. 12:00 - 14:48

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 27 januari. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Maria Stockhaus
(M) avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:19 för tisdagen den 31 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från utbildningsutskottet. 

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2011/12:60 till socialförsäkringsutskottet  

Motioner 
2011/12:C6 och C7 till civilutskottet  
2011/12:MJ3 till miljö- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.