Riksdagens protokoll 2012/13:132 Torsdagen den 15 augusti

Riksdagens protokoll 2012/13:132

Riksdagens protokoll

2012/13:132

Torsdagen den 15 augusti

Kl. 13:00 - 15:04

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade  

att
Roza Güclü Hedin
(S)

återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Hans Unander (S) och 

att
Fredrik Malm
(FP)

återtagit sin plats i riksdagen som ersättare för statsrådet Birgitta Ohlsson (FP) från och med den 15 augusti, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gulan Avci (FP). 

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24, 25, 26, 27 och 28 juni. 

3 § Anmälan om interpellationer

Andre vice talmannen anmälde att under tiden den 28 juni–15 augusti hade 5 interpellationer framställts. 

Interpellationerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida