Riksdagens protokoll 2012/13:96 Tisdagen den 23 april

Riksdagens protokoll 2012/13:96

Riksdagens protokoll

2012/13:96

Tisdagen den 23 april

Kl. 13:00 - 22:16

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 15, 16 och 17 april. 

2 § Meddelande om svar på skriftliga frågor

Förste vice talmannen meddelade att med anledning av att den 1 maj är en helgdag skulle skriftliga frågor som lämnats in före kl. 10.00 fredagen den 26 april besvaras senast torsdagen den 2 maj kl. 12.00. 

3 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträden

Förste vice talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden inkommit: 

fredagen den 8 mars 
onsdagen den 13 mars 
fredagen den 15 mars 

4 § Anmälan om inkomna protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.