Riksdagens protokoll 2013/14:133 Fredagen den 27 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:133

Riksdagens protokoll

2013/14:133

Fredagen den 27 juni

Kl. 09:00 - 11:23

1 § Ansökan om fortsatt ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Josefin Brink
(V)

ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 3 juli–28 augusti. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Ali Esbati
(V)

skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Ali Esbati som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Josefin Brinks fortsatta ledighet. 

Förste vice talmannen förklarade vald
under tiden den 3 juli–28 augusti
till 

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Ali Esbati (V) 

3 § Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida