Riksdagens protokoll 2013/14:69 Tisdagen den 18 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:69

Riksdagens protokoll

2013/14:69

Tisdagen den 18 februari

Kl. 13:00 - 19:32

1 § Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 20 februari kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Maria Larsson (KD), statsrådet Stefan Attefall (KD), statsrådet Hillevi Engström (M), statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) och statsrådet Maria Arnholm (FP). 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:288

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:288 Ren miljö  

av Jens Holm (V)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 25 mars 2014. Miljöministern har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.