Riksdagens protokoll 2013/14:73 Tisdagen den 25 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:73

Riksdagens protokoll

2013/14:73

Tisdagen den 25 februari

Kl. 13:00 - 21:58

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 17, 18 och 19 februari justerades.  

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att
Caroline Szyber
(KD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 mars, varigenom uppdraget som ersättare för socialminister Göran Hägglund (KD) skulle upphöra för Stefan Svanström (KD). 

3 § Meddelande om statsministerns frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 27 februari kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M). 

4 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.