RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:38

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Andra Kammaren. N:o 38.

Måndagen den 5 Maj

Kl. 11 f. m.

§ I
Vid

föredragning till en början af Kongl. Maj:ts på kammarens

bord. hvilande proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel

för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen, begärdes

ordet af

Herr Lyttkens, som yttrade: Vid remissen af Kongl. Maj:ts

nådiga proposition n:o 1 yttrade hans excellens herr statsministern

några ord, som jag skulle vilja kalla nära nog profetiska. Han yttrade:

»huru utskottets omdöme än kommer att utfälla och huru Riksdagen

i den saken kommer att besluta, är det ju gifvet, att jag alltid skall

vara till freds, så vida man icke blott går ändå längre i upplåning

för det antydda ändamålet och kanske till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida