RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:44

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Andra Kammaren. N:o 44.

Måndagen den 12 maj.

Kl. 11 f. m.

§ i.

Justerades protokollet för den 5 innevarande maj.

§ 2.

Till kammaren hade inkommit följande tre sjukbetyg, som upplästes

:

l:o) Häradshöfding Gustaf Berg bör på grund af sjukdom under

loppet af närmaste dagar afhålla sig från att deltaga i Riksdagens

arbeten.

Stockholm den 11 maj 1890.

Ivar Svensson,

Öfverläkare.

Att riksdagsmannen Joh. Johansson från Noraskog till följd af

angina med åtföljande feber och matthet icke kan bevista Riksdagens

sammanträden i dag, intygas.

Stockholm den 12 maj 1890.

P. Johansson,

Legitim, läkare.

Att herr pastor G. E. Beskow är af sjukdom tills vidare hindrad

att lemna sina rum, intygas.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida