RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1890:46

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1890. Andra Kammaren. N:o 46.

Onsdagen den IT maj

kl. 12 på dagen.

§ I
Justerades

det i kammarens sammanträde den 7 innevarande maj

förda protokoll.

§ 2.

Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande:

Att herr major John Bratt på grund åt sjukdom — lungkatarr —

är förhindrad infinna sig vid riksdagen, betygar

Stockholm den 13 maj 1890.

A: Nettelblad,

legit. läkare.

Härjemte tillkännagaf herr talmannen, att hevr Stjernsjjetz låtit

anmäla, det han vore af sjukdom hindrad att bevista dagens sammanträde.

§ 3.

Sedan Biksdagens båda kamrar godkänt de uti statsutskottets me- Gemensamma

morial n:is 70 och 72 samt sammansatta stats- och lagutskottets me.omr°stmn9armorial

n:o 6 föreslagna voteringspropositioner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida