RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1891:19

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1891. Första Kammaren. N:o 19.

Onsdagen den 15 april.

*

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Justerades protokollen för den 7 och 8 i denna månad.

Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg af följande lydelse:

Brukspatron herr Hugo Tamm lider af bronchitis och bör på

grund deraf tills vidare hålla sig i stillhet i sitt hem, hvilket intygas.

Stockholm den 14 april 1891.

E. G. Johnson,

med. d:r.

Anmäldes och bordlädes:

statsutskottets utlåtande n:o 42, i anledning af Kongl. Maj:ts

proposition angående beredande af lånemedel till utveckling af statens

telefonväsende; och

_ lagutskottets utlåtande n:o 30, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition

angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande handeln

med vin och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida