RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1891:30

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1891. Ändra Kammaren, N:o SO.

Fredagen den 17 april.

Kl. */2 3 e. m.

Till kammaren hade ankommit följande Kongl. Maj:ts utslag:

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär, hemmansegarne Per Oscar

Olsson och Carl August Olsson i Skede samt Christoffer Wågberg

•och Christolfer Nordin i Norrvåge i underdånighet anfört” dei>

öfver, att,

sedan, vid det inför domhafvande!! i Själevads och Arnäs tingslag

den 14 januari 1891 medelst elektorer förrättade val af ledamot i riksdagens

Andra Kammare för nämnda två tingslags valkrets och Norra

Ångermanlands domsaga för tiden till den 1 januari 1894, kronofogden

Jonas Olof Domeij förklarats utsedd till riksdagsman för valkretsen,

och klagandena hos Kongl. Maj:ts befallningshafvande i Vesternorrlands
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida