RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1891:34

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1891. Andra Kammaren. N:o 34.

Torsdagen den 23 april.

Kl. 12 på dagen.

§ 1.

Föredrogos och bordlädes för andra gången:

konstitutionsutskottets utlåtande n:o 9;

statsutskottets utlåtande n:is 7 a, 45, 46, 47, 48 och 49;

bevillningsutskottets betänkande n:o 9; och

lagutskottets utlåtande n:o 31.

§ 2.

Efter föredragning vidare af ett från Första Kammaren ankommet

protokollsutdrag, n:o 179, med delgifning af bemälde kammares

beslut öfver dess tillfälliga utskotts utlåtande n:o 3, i anledning

af väckt motion om tillsättande af en kommission för utarbetande

af förslag till vårdanstalter för sinnessjuke, beslöt Andra

Kammaren hänvisa detta ärende till behandling af sitt tillfälliga utskott

n:o 4.

§ 3.

Härefter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida