RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1895:29

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1895. Andra Kammaren. N:o29.

Onsdagen den 17 april.

Kl. 3 e. in.

Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af

herr vice talmannen.

§ 1.

Herr statsrådet m. m. O. F. Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts

propositioner till Riksdagen:

angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola

inom Jemtlands län anvisadt anslag; samt

angående ändring i stadgadt vilkor ? för åtnjutande af de pensioner,

som vid 1894 års riksdag beviljades åtskilliga vid statens jernvägsbyggnader

anstälde tjensteman.

Dessa kongl. propositioner bordlädes.

§ 2.

Justerades de i kammarens sammanträden den 1, 2, 3, 5 och 6

innevarande april förda protokoll.

§ 3.

Föredrogos, hvar efter annan, och öfverlemnades till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida