RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1895:45

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL,

1895. Andra Kammaren. N:o 45

Tisdagen den 14 maj.

Kl. 3 e. m.

§ I
Justerades

det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda

protokoll.

§ 2.

Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes

:

Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete,

som lider af prostata hypertrofi med smärtsamma trängningar, af

denna anledning tills vidare är förhindrad att deltaga i riksdagsarbetet,

intygar

Stockholm den 13 maj 1895

T. Hwass.

Legitimerad läkare.

§ 3.

Föredrogos och bordlädes för andra gången:

statsutskottets memorial n:o 91; och

särskilda utskottets n:o 1 memorial n:o 6.

§ 4.

Ledighet från riksdagsgöromålen beviljades herr P. G. Petersson

i Brystorp under 4 dagar från och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida