Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 2002/03:99
Torsdagen den 8 maj
Kl. 12.00 - 13.55

14.00 - 17.49
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
----------------------------------------------------------------------
1 § Anmälan om inkomna uppteckningar från
EU-nämndssammanträden
Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar
från EU-nämndens sammanträden fredagen den
4 april och fredagen den 11 april inkommit.
2 § Hänvisning av ärende till utskott
Föredrogs och hänvisades
Proposition
2002/03:105 till trafikutskottet
3 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den
7 maj
UbU12 Betyg
Punkt 1 (Betyg från årskurs 6 i grundskolan och i fler
steg)
1. utskottet
2. res. 1 (fp, m, kd, c)
Votering:
169 för utskottet
141 för res. 1
1 avstod
38 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 131 s, 24 v, 14 mp
För res. 1:   50 m, 42 fp, 30 kd, 19 c
Avstod:     1 s
Frånvarande:  12 s, 5 m, 6 fp, 3 kd, 6 v, 3 c, 3 mp
Åsa Lindestam (s) och Lotta N Hedström (mp) an-
mälde att de avsett att rösta ja men markerats som
frånvarande.
Louise Malmström (s) anmälde att hon avsett att rösta
ja men markerats ha avstått från att rösta.
Punkt 4 (Fler betygssteg i gymnasieskolan)
1. utskottet
2. res. 4 (fp, m, kd, c)
Votering:
173 för utskottet
142 för res. 4
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 24 v, 15 mp
För res. 4:   50 m, 42 fp, 31 kd, 19 c
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 5 (Avskaffande av kursbetyg)
1. utskottet
2. res. 6 (kd)
Votering:
240 för utskottet
31 för res. 6
44 avstod
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 50 m, 1 fp, 24 v, 18 c, 13 mp
För res. 6:   31 kd
Avstod:     41 fp, 1 c, 2 mp
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 6 (Avskaffande av betygen)
1. utskottet
2. res. 7 (v, mp)
Votering:
273 för utskottet
38 för res. 7
1 avstod
37 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 133 s, 50 m, 40 fp, 31 kd, 19 c
För res. 7:   24 v, 14 mp
Avstod:     1 mp
Frånvarande:  11 s, 5 m, 8 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 10 (Skriftliga omdömen)
1. utskottet
2. res. 12 (fp)
Votering:
225 för utskottet
42 för res. 12
48 avstod
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 2 m, 31 kd, 24 v, 19 c, 15 mp
För res. 12:  42 fp
Avstod:     48 m
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Gunilla Carlsson och Marietta de Pourbaix-Lundin
(båda m) anmälde att de avsett att avstå från att rösta
men markerats ha röstat ja.
Övriga punkter
Kammaren biföll utskottets förslag.
UbU13 Mobbning i skolan
Punkt 1 (Nolltolerans mot mobbning m.m.)
1. utskottet
2. res. 1 (fp, m, kd, c)
Votering:
173 för utskottet
142 för res. 1
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 24 v, 15 mp
För res. 1:   50 m, 42 fp, 31 kd, 19 c
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 3 (Handlingsplaner mot mobbning)
1. utskottet
2. res. 3 (mp)
Votering:
161 för utskottet
16 för res. 3
138 avstod
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 1 m, 24 v, 2 c
För res. 3:   1 m, 15 mp
Avstod:     48 m, 42 fp, 31 kd, 17 c
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 9 (Flyttning m.m. inom grundskolan av elever
som gör sig skyldiga till kränkning och våld)
1. utskottet
2. res. 10 (fp)
Votering:
223 för utskottet
42 för res. 10
50 avstod
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 31 kd, 24 v, 19 c, 15 mp
För res. 10:  42 fp
Avstod:     50 m
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 12 (Skyldighet att anmäla våldsbrott)
1. utskottet
2. res. 13 (kd, c)
Votering:
172 för utskottet
51 för res. 13
92 avstod
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 24 v, 14 mp
För res. 13:  31 kd, 19 c, 1 mp
Avstod:     50 m, 42 fp
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 13 (Tillsyn över arbetet mot mobbning)
1. utskottet
2. res. 15 (kd)
Votering:
237 för utskottet
31 för res. 15
46 avstod
35 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 48 m, 24 v, 17 c, 14 mp
För res. 15:  31 kd
Avstod:     2 m, 42 fp, 1 c, 1 mp
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Övriga punkter
Kammaren biföll utskottets förslag.
UbU14 Forskning
Punkt 1 (Inriktning av forskningspolitiken)
1. utskottet
2. res. 1 (m)
3. res. 2 (kd)
Förberedande votering:
56 för res. 1
31 för res. 2
228 avstod
34 frånvarande
Kammaren biträdde res. 1.
Huvudvotering:
233 för utskottet
50 för res. 1
32 avstod
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 41 fp, 24 v, 19 c, 15 mp
För res. 1:   50 m
Avstod:     1 fp, 31 kd
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 2 (Utredning om samspelet mellan offentlig
sektor och forskningssystemet)
1. utskottet
2. res. 3 (v)
Votering:
290 för utskottet
24 för res. 3
35 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 50 m, 42 fp, 30 kd, 19 c, 15 mp
För res. 3:   24 v
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 3 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 4 (Arbetsmiljöns påverkan på forskningens
kvalitet)
1. utskottet
2. res. 5 (v, c)
Votering:
271 för utskottet
44 för res. 5
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 50 m, 42 fp, 31 kd, 14 mp
För res. 5:   24 v, 19 c, 1 mp
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 6 (Forskningsråden)
1. utskottet
2. res. 8 (mp, c)
Votering:
191 för utskottet
33 för res. 8
90 avstod
35 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 133 s, 5 m, 2 fp, 30 kd, 20 v, 1 c
För res. 8:   18 c, 15 mp
Avstod:     1 s, 45 m, 40 fp, 4 v
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 3 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Rossana Dinamarca (v) anmälde att hon avsett att
rösta ja men markerats ha avstått från att rösta.
Punkt 9 (Principer för fördelning av forskningsresur-
ser mellan lärosäten)
1. utskottet
2. res. 13 (kd, c)
3. res. 14 (fp)
4. res. 15 (v)
Förberedande votering 1:
50 för res. 14
24 för res. 15
237 avstod
38 frånvarande
Kammaren biträdde res. 14.
Förberedande votering 2:
51 för res. 13
42 för res. 14
222 avstod
34 frånvarande
Kammaren biträdde res. 13.
Huvudvotering:
148 för utskottet
50 för res. 13
116 avstod
35 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 133 s, 15 mp
För res. 13:  31 kd, 19 c
Avstod:     50 m, 42 fp, 24 v
Frånvarande:  11 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Övriga punkter
Kammaren biföll utskottets förslag.
TU4 Trafiksäkerhet
Punkt 1 (Övergripande mål och prioriteringar)
1. utskottet
2. res. 1 (m, fp, kd)
Votering:
191 för utskottet
123 för res. 1
35 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 133 s, 24 v, 19 c, 15 mp
För res. 1:   50 m, 42 fp, 31 kd
Frånvarande:  11 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 2 (Sektorsansvaret för trafiksäkerheten)
1. utskottet
2. res. 2 (v)
Votering:
289 för utskottet
26 för res. 2
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 50 m, 41 fp, 30 kd, 19 c, 15 mp
För res. 2:   1 fp, 1 kd, 24 v
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Solveig Hellquist (fp) anmälde att hon avsett att rösta
ja men markerats ha röstat nej.
Punkt 3 (Alkohol och droger i trafiken)
1. utskottet
2. res. 3 (fp)
Votering:
271 för utskottet
43 för res. 3
35 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 133 s, 50 m, 30 kd, 24 v, 19 c, 15 mp
För res. 3:   42 fp, 1 kd
Frånvarande:  11 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 4 (Fortsatt försöksverksamhet med alkolås)
1. utskottet
2. res. 4 (c, kd)
Votering:
264 för utskottet
50 för res. 4
1 avstod
34 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 50 m, 41 fp, 24 v, 15 mp
För res. 4:   31 kd, 19 c
Avstod:     1 fp
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 2 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Punkt 10 (Synskadade i trafiken)
1. utskottet
2. res. 7 (v, c)
Votering:
269 för utskottet
45 för res. 7
35 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 50 m, 42 fp, 30 kd, 13 mp
För res. 7:   24 v, 19 c, 2 mp
Frånvarande:  10 s, 5 m, 6 fp, 3 kd, 6 v, 3 c, 2 mp
Övriga punkter
Kammaren biföll utskottets förslag.
MJU17 Det internationella fördraget om växtge-
netiska resurser för livsmedel och jordbruk
Kammaren biföll utskottets förslag.
4 § Vissa frågor om regional utvecklingspoli-
tik
Föredrogs
näringsutskottets betänkande 2002/03:NU8
Vissa frågor om regional utvecklingspolitik.
Anf. 1 ULLA LÖFGREN (m):
Fru talman! Vi moderater står givetvis bakom alla
våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag
bifall endast till reservation 1.
I den regionalpolitiska propositionen skrev reger-
ingen att landsbygdsdimensionen minskar i betydelse
med den nya regionalpolitiken. I stället är det 81
lokala arbetsmarknadsregioner som kommer att vara
funktionella regioner. Inom dessa områden bör tätor-
ter, gles- och landsbygd ses som kompletterande
områden, enligt regeringen. Eftersom förutsättningar-
na starkt skiljer sig åt mellan tätorter respektive gles-
och landsbygd, finns det starka skäl att ifrågasätta om
den nya inriktningen verkligen gynnar landsbygden.
Det är kanske också av den anledningen som många
av de motioner som ligger till grund för detta betän-
kande handlar om landsbygdens förutsättningar.
Fru talman! För ett drygt halvår sedan tillsatte re-
geringen en utredning för att granska Glesbygdsver-
kets framtida roll. Utredaren har nu kommit med sitt
slutbetänkande. Det är en intressant läsning, kanske
inte i första hand de förslag som handlar om Gles-
bygdsverkets roll men det som handlar om synen på
behovet av en särskild landsbygdspolitik. Det är alltså
precis stick i stäv mot vad regeringen tyckte i den
regionalpolitiska propositionen. Mycket av vad som
står i de motioner som behandlas i dagens betänkande
har även lyfts fram i utredningen som viktiga att
beakta.
Men motionerna i dagens betänkande handlar inte
enbart om landsbygden utan även om olika regioners
förutsättningar att växa och utvecklas. Från olika håll
framförs uppfattningen att Stockholm och andra till-
växtregioner växer på avfolkningsbygdernas bekost-
nad. Så vill emellertid inte vi se det. De regioner där
tillväxt sker bidrar positivt till hela landets och där-
med även till avfolkningsbygdernas tillväxt. Det
allvarliga är att det har förts, och förs, en politik som
hämmar tillväxten i hela landet. Att även Stockholm
nu visar tecken på att sluta växa är ingenting som är
positivt för Sverige.
Fru talman! En politik som främjar tillväxt i gles-
och landsbygd främjar tillväxten i hela landet. Det är
viktigt att ta vara på de drivkrafter som finns för att
mobilisera medborgarnas engagemang och arbetsin-
satser som har stor betydelse för vardagen, till exem-
pel dagis, skola, småskalig äldreomsorg, folkbildning,
idrott med mera. Kärnpunkten i det lokala utveck-
lingsarbetet är att det bygger på underifrånperspekti-
vet.
Småföretag på landsbygden är, förutom nyckeln
till försörjning, en viktig del av den lokala kulturen.
En anda av företagsamhet kan spridas och skapa
livskraft i bygden. Regeringens förordande av lokala
program för entreprenörskap räcker inte här. Vad som
behövs är i första hand en reformering av skatter och
regler, vilka i dag är illa anpassade till landsbygdens
verksamhetsformer och vardagsverklighet.
Samlokalisering av olika verksamheter och små-
skaliga alternativa driftsformer ökar servicenivån på
landsbygden och är möjliga att genomföra just genom
närheten mellan människor och den starka viljan att
åstadkomma en livskraftig miljö. Men det krävs att
det ges politiska möjligheter att genomföra lösningar
som är annorlunda, och det ryms inte inom det system
som vi har i dag.
Att det finns anledning att särskilt beakta de lo-
kala förutsättningarna borde vara en självklarhet. Det
är också därför som vi i flera av våra gemensamma
reservationer understrukit just underifrånperspektivet.
Fru talman! Regeringens politik för glesbygds-
och skärgårdsområden är i alltför hög grad inriktad på
olika typer av riktade bidrag. Statens uppgift borde i
stället vara att skapa förutsättningar i termer av
grundläggande service och gott företagsklimat, men
också att utforma olika regelverk för att underlätta
utveckling och tillväxt även utanför de tätare befol-
kade områdena. Därför finns det starka skäl som talar
för att man bör utforma en särskild landsbygds- och
skärgårdspolitik för att lyfta upp de frågor som är
särskilt viktiga för dessa områden. Detta kan inordnas
som en del i den regionala utvecklingspolitiken.
Fru talman! Jag hoppas att regeringen, med an-
ledning av den utredning om Glesbygdsverkets roll
som man nu har fått på sitt bord, återkommer till
riksdagen med förslag som kan leda till att vi i denna
kammare får diskutera en landsbygds- och skärgårds-
politik i framtiden.
Anf. 2 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp):
Fru talman! Det här betänkandet innehåller egent-
ligen inte så mycket nytt jämfört med när vi senast
debatterade dessa frågor. Jag ska därför försöka att
följa fru talmannens uppmaning och fatta mig kort, så
att de som ska gå på talmannens middag får göra det i
tid.
Jag frågar mig ofta: Vilket syfte tjänar egentligen
olika slag av regionalpolitiska stöd? Ger de någon
vidare effekt? Nej, jag tycker att det verkar ganska
mörkt.
Ganska nyligen presenterades siffror som visar att
bruttoregionalprodukten per invånare i Norr- och
Västerbotten har minskat från 1995 till 2000. 1995
låg norra Sverige sex procentenheter över genom-
snittet för regioner i Europa, medan Stockholm låg
30 % över genomsnittet. År 2000 hade Norr- och
Västerbotten minskat till 8 % under genomsnittssiff-
ran 100 %, medan Stockholm hade ökat från 130 %
till 147 %. Gapet mellan Stockholm och Norrlands
glesbygd är alltså stort, även om vi nu tyvärr ser en
dålig tendens även i Stockholmsområdet.
Jag läste för en tid sedan en likadan rapport ur
spanskt perspektiv. I Andalusien, den sydligaste och
fattigaste regionen i Spanien, hade man de senaste
åren minskat mycket mindre än vi här i norr, men
ändå från 64 % till 63 % av Europagenomsnittet,
medan Madrid hade ökat till 111 % över genomsnittet
och låg så mycket som 23 procentenheter över det
spanska genomsnittet.
Varför nämner jag då de här siffrorna? Jo, för att
jag tycker att de tyder på att dessa vitt skilda regioner
trots ganska stora stöd av olika slag inte förmår att
hänga med i utvecklingen. Det är väldigt oroande.
Det verkar som om just de mest perifera områdena
oavsett om de ligger i söder eller norr har svårt att
hänga med.
Kan man då ändra detta med politiska beslut? Jag
tycker att det verkar väldigt svårt, även om vi försö-
ker. Globala trender tycks gå i vågor, och ofta känner
jag mig som politiker ganska maktlös som företrädare
för människor som bor i den del av vårt land där
utvecklingen är som mest negativ på många områden.
Vi har de högsta sjukskrivningstalen, det största an-
talet företagsnedläggningar, den största utflyttningen,
lägst andel nya företagare och så vidare.
Ändå måste vi föröka göra något. Vi i Folkpartiet
har i vår övergripande regionalpolitiska motion fört
fram ett antal förslag gällande hur vi tror att man kan
förbättra möjligheterna att bo i alla delar av landet,
det vill säga bo där man själv vill. Vi har i det här
betänkandet skrivit sex reservationer tillsammans
med ett eller flera av de övriga borgerliga partierna.
Jag står givetvis bakom alla, men jag yrkar för tids
vinnande bifall bara till en, reservation 9, som gäller
servicefrågor. Jag ska också något beröra övriga re-
servationer.
I reservation 1 tar vi upp de regionala tillväxtpro-
grammen, som ju är en ny beteckning för det som
tidigare hette tillväxtavtal. Syftet med de här pro-
grammen är gott. Man ska försöka samla många del-
tagande parter. Men i verkligheten har det blivit
ganska svårt att få en av de allra viktigaste parterna
att vara med, nämligen företagarna. Deras organisa-
tioner finns ofta med, men de företagare som själva
arbetar ute i verkligheten har helt enkelt inte tid att
komma. Vi tror också att arbetet sker för långt borta
från företagarna. Föregående talare var inne just på
det lokala, närheten. Det är precis den uppfattningen
vi också har, att det måste arbetas mycket mer på det
lokala planet.
I de övriga reservationerna tar vi upp frågor som
svårigheterna att få tillgång till riskkapital, för svag
lokal utveckling, utlokalisering av statlig verksamhet
och till sist, i reservation 9, servicefrågorna. För bara
någon vecka sedan kunde vi få uppgifter om att anta-
let glesbygdsbutiker har minskat drastiskt på senare
tid. Det är väldigt oroande. Jag menar givetvis inte att
staten ska öppna och driva glesbygdsbutiker. Det
menar inte någon av reservanterna. Men vi anser att
staten i sina direktiv till myndigheter och bolag ännu
tydligare bör klarlägga det här och ålägga dem att
faktiskt tillhandahålla en god samhällsservice också i
glesbygd.
Det kan, vilket vi varit inne på många gånger tidi-
gare, bland annat ske genom att man erbjuder tjänster
som post, apotek, systembolag, spel med mera på
samma ställe som där man har butik. Jag yrkar alltså
bifall till reservation 9, där vi begär att riksdagen ska
ställa sig bakom de krav som finns i motioner från de
fyra borgerliga partierna med just den inriktning som
jag nu nämnt.
Anf. 3 LARS LINDÉN (kd):
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till
reservation 2. Av tidsskäl yrkar jag bifall endast till
den, men vi står naturligtvis också bakom de övriga
reservationerna i betänkandet.
Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli ett land
där man ska kunna bo och försörja sig i alla regioner.
Då räcker det inte att skicka spridda skurar av bidrag
från Sveriges regering eller från EU. Det är alltid
svårt att rikta dessa stöd på ett sätt som inte är kon-
kurrensstörande. Vissa kommer dessutom att få stöd
utan att kanske fullt ut behöva det. Andra får avslag
på sina bidragsansökningar fast det kanske hade varit
klokt att ge dem ett stöd. Med andra ord är det alltid
mycket svårt för bidragsgivare att göra rätt bedöm-
ning av vilka projekt som har de rätta förutsättningar-
na för att kunna överleva på sikt. Här kastas det ty-
värr bort miljardbelopp varje år på svaga projekt.
Vi kristdemokrater vill skapa ett land där alla re-
gioner ska ha livskraft. Då måste vi få bättre träffsä-
kerhet i vår politik än i dagens s-märkta regionalpoli-
tik. Det effektivaste sättet att få fart på hela Sverige
inklusive i dag svaga regioner är att förbättra den
generella näringslivspolitiken för hela landet. Då
blomstrar och växer företagsamheten både i svaga
och starka regioner. Även Stockholm behöver, som vi
nyligen fått veta och som vi hörde här tidigare, bättre
företagspolitik. Flera företag har i dag svårt att få bra
lönsamhet. Det är bland annat infrastrukturen, de
höga boendekostnaderna och bristen på arbetskraft
som skapar problem i Stockholm.
När ska Socialdemokraterna göra sig av med sin
företagsfientliga inställning och börja lära sig av våra
vänner inom EU? Med ett av EU:s sämsta företags-
klimat tvingas regeringen i dag gå in med en massa
onödiga regionalpolitiska stöd som inte skulle behö-
vas med en klok generell näringslivspolitik. Nej, vi
har inget företagsfientligt klimat, försöker s inbilla
svenska folket. Borgarna kan inte räkna. Vi har flera
utredningar på gång som kommer att visa att allt är
bra. Skulle utredningarna visa att vi har ett dåligt
företagsklimat så är det borgarnas politik för tio år
sedan som bär skulden för det. Känner ni igen toner-
na? Man låter mer och mer som om man gått i samma
propagandaskola som Iraks förre informationsminis-
ter.
Fakta är, som vi jämför med världens 37 rikaste
länder, att hos oss blir bara 4 % av invånarna företa-
gare jämfört med 7 % i snitt bland dessa 37 länder.
Med detta kommer Sverige på 31:a plats av 37 länder.
I Norge bli 8,7 % företagare, i Danmark 6,5 %, i
Irland 9 %, i Schweiz 7 % och så vidare. Det sorgliga
är att det inte ens finns en tendens att det blir förbätt-
ringar i Sverige. Det är snarare tvärtom med tanke på
hur regeringen nu tänker finansiera de skenande
ohälsotalen. Vi är ett av de länder som nu i lågkon-
junkturen minskar företagandet med 2,7 %. Det är en
större minskning än vad de flesta av de 37 länderna i
denna grupp har.
Det är alltså företagsklimatet och reglerna för
svenskt näringsliv som måste genomgå en radikal
förändring om förutsättningarna för en god, hållbar
regional utveckling i hela landet ska kunna förverkli-
gas. Även små förändringar i rätt riktning för ett bätt-
re företagsklimat kan enligt professor Magnus Hen-
rekson på Handelshögskolan i Stockholm ge stora
effekter utan att man behöver ge upp tryggheten.
Detta är viktigt för oss kristdemokrater, som ofta talar
om frihet och trygghet. Det blir inga frihetsexperi-
ment eller skattesänkarexperiment på bekostnad av
tryggheten om Kristdemokraterna får bestämma.
Vad kan regeringen göra? Jag ska ge några exem-
pel. Regeringen kan skapa möjligheter för fler företag
att startas genom att bland annat lägga ut mer av den
offentliga sektorns verksamhet på entreprenad. Lär av
s-styrda Norrköping, kära regering! Det skulle kunna
betyda mycket för inte minst glesbygd och små orter.
Sänk ägarbeskattningen. Ta bort eller sänk arvs- och
förmögenhetsskatten som en del tunga s-politiker,
bland annat Bengt K. Å. Johansson och P.-O. Edin nu
också börjar argumentera för.
Om reavinstskatten togs bort på företagsförsälj-
ning skulle man kunna förhindra att vissa företagare
hänger kvar vid sina gamla företag av skatteskäl,
företagare som är bra entreprenörer och nyskapare
men dåliga på att förvalta sina gamla företag. De här
entreprenörerna ska ges skattemässiga förutsättningar
att kunna sälja och i stället satsa pengarna på nya
företagsidéer och projekt.
Ca 10 000 familjeföretag med sammanlagt närma-
re 300 000 anställda kommer de närmaste åren att
tvingas hitta nya ägare. Ägarna är 40-talister som
börjar gå i pension. Många av de här företagen har sin
verksamhet i små orter och betyder mycket för att
dessa orter ska fortleva. Risken är nu att de flesta av
dem inte kommer att kunna överlåta företagen på
nästa generation med tanke på hur arvsskattereglerna
nu ser ut, alltså överlåtelse till familjemedlemmar
som oftast redan är engagerade i företaget. Man
tvingas i stället sälja till kapitalstarka och ofta an-
siktslösa ägare som sällan kommer att känna någon
större vilja att absolut behålla verksamheten på den
lilla orten. Verksamheten riskerar dessutom många
gånger att hamna utomlands. Det här är det brådskan-
de att åtgärda om man inte vill dra på sig än större
kostnader för regionalpolitiken.
Det upprör många företagare i dag att det finns
fler och fler företagsägare som inte betalar någon
skatt i Sverige. Det gäller bland annat utländska ägare
och pensionsfonder. Det är nästan bara privatpersoner
som betalar ägarskatt. Det gör att mer och mer av
våra värden i form av företag i dag hamnar utom-
lands.
Efter dagens överenskommelse i lagutskottet ser
det ut som om Kristdemokraterna nu tillsammans
med regeringen kan ändra förmånsreglerna vid före-
tagskonkurser. Det är välkommet och kommer att
förbättra villkoren för många småföretag, dels genom
att göra bankerna mer villiga att gå in och försöka
rekonstruera företag som har problem, dels genom att
rädda många företag från kundförluster när deras
kunder går i konkurs. Ett av de största problemen som
jag och många andra småföretagare har och har haft
är just problemet när kunder går i konkurs och man
inte får betalt för de fordringar som man har. Hur
många hundratusentals kronor mitt företag har förlo-
rat under mina 30 år som företagare på kunders kon-
kurser är svårt att uppskatta, men det har varit tufft
många gånger. Jag har flera kolleger som själva har
dragits ned i konkurs på grund av alltför stora kund-
förluster, medan bankerna oftast har klarat sig utan
större skada. Nu borde det bli bättre balans på detta.
Det är ett steg i rätt riktning, socialdemokrater. Vi
säger tack för det. Men det vore till stor nytta för
Sverige om vi kunde förmå regeringen att våga ta fler
steg och sluta att gömma sig i utredningar.
Men vi vill inte nu när vi talar om regionalpolitik
påstå att alla stödprojekt skulle bli onödiga om vi får
ett generellt bra företagsklimat. Men det mesta av
stöden skulle kunna bli det. Även med ett bättre fö-
retagsklimat måste staten ta ett ansvar för att det finns
riskkapital till rimliga villkor för mindre företag i
glesbygdsregioner, speciellt när man står i begrepp att
expandera. De nya reglerna om förmånsrätt kan, som
en del kritiker med rätta framfört, riskera att det på
vissa håll kan bli svårare att få låna från vanliga ban-
ker. Hur många gånger redan i dag sätter inte banker-
na stopp för lån och kräver företagsflytt till tätort för
att bevilja mer riskkapital. Bankerna är av förståeliga
skäl nervösa för att satsa i bygder där befolkningen
minskar och värdet på fastigheter urholkas. Staten
måste därför gå in här i vetskap om hur mycket detta
betyder för att glesbygden ska få nya arbetstillfällen
och befolkningsminskningen ska vändas till en ök-
ning. De små företagens expansion på små orter be-
tyder så oändligt mycket mer där än på större orter.
Att staten stöder bildandet av kreditgarantiföre-
ningar är också en väg att lösa detta problem. Även
ett socialt företagande, det vill säga samverkan mel-
lan privat eller ideell sektor och offentlig verksamhet,
måste ingå i utvecklingen för att vi ska skapa livskraft
i glesbygd. Inför starten av de nya tillväxtprogram-
men återstår det också att åtgärda vissa brister. Om
tillväxtprogrammen ska bli vad många önskar måste
man på ett bättre sätt nå de människor som är bärare
av idéer men som saknar resurser för att förverkliga
dem. Detta har hittills inte varit framgångsrikt enligt
de utvärderingar som har gjorts. Framför allt efterly-
ser vi att de små företagen ska bli mer delaktiga.
Dessa är nämligen mycket viktiga aktörer för att
uppnå de önskade resultaten. Den sociala dimensio-
nen får inte bara vara tomma ord i regeringens rikt-
linjer. Bland annat måste ambitionerna och arbets-
formerna attrahera kvinnorna på ett bättre sätt.
Kvinnliga företagare har stor betydelse, speciellt för
att skapa arbetstillfällen i glesbygd. Det verkar som
om många företagare hittills känt sig främmande
inför kulturen och arbetsformerna kring tillväxtavta-
len.
Kristdemokraterna tror att man skulle lyckas bätt-
re om man flyttade ned dessa aktiviteter från stat och
länsstyrelser till en lokal kommunal nivå. Kommu-
nernas näringslivskontor och deras politiker och
Almi, tillsammans med företagarna, vore en mer rätt
sammansatt grupp för att fördela dessa pengar. Såda-
na lokala grupper känner bättre till de förutsättningar
som gäller på orten än vad man gör centralt.
En växande turistnäring är också viktig.
Jag har försökt ge en del exempel på en klok regi-
onalpolitik. Det är viktigt att få se mer av detta i fort-
sättningen i Sverige om vi inte ska få betala ut ofant-
liga summor på regionalpolitik.
Anf. 4 ULLA LÖFGREN (m) replik:
Fru talman! Jag hoppade till rätt ordentligt då Lars
Lindén tog upp de nya förmånsrättsregler som har
föreslagits vid behandling här i riksdagen. Jag tror att
Lars Lindén kommer att bli mycket överraskad då
han går ut och möter småföretagarna i sitt eget län om
han säger att det beslut som förmodligen kommer att
vinna majoritet i riksdagen är en framgång för dem.
Jag har själv jobbat mot detta med näbbar och klor.
Den del som rör företagshypoteket i detta förslag
missgynnar småföretagare i allra högsta grad, framför
allt småföretagare i glesbygd. Så det är, tvärtemot vad
Lars Lindén säger, ett hot mot småföretagsamheten i
glesbygden. Jag skulle vilja att Lars Lindén förklarar
för mig hur han har kunnat komma till någon annan
ståndpunkt.
Anf. 5 LARS LINDÉN (kd) replik:
Fru talman! Jag behöver inte gå ut för att träffa fö-
retagare eftersom jag har levt bland företagare under
30 år. Jag känner inte igen det som Ulla Löfgren
säger mer än bitvis. Det är klart att småföretagare i
glesbygd har svårt att få krediter redan i dag. Det är
nästan omöjligt. Det kan bli något sämre. Men jag
tror ändå att fördelarna med detta förslag överväger.
Bankerna måste ju också fortsätta. De kan ju inte
stänga alla sina kontor. De måste låna ut pengar. Men
jag sade i mitt anförande att vi också måste se till att
staten går in och kompenserar dessa svårigheter. Det
är klart att det inte är lätt för en bank när det inte
finns några garantier då värdet på fastigheter och
annat är väldigt lågt i glesbygd. Så visst finns det en
fara här. Men jag tror att summan av detta förslag blir
bättre för småföretagarna.
Anf. 6 ULLA LÖFGREN (m) replik:
Fru talman! Där har vi olika uppfattningar. Staten
har inte sagt att man ska gå in och kompensera små-
företagen för det här. Det finns inga pengar till det.
Jag skulle ha kunnat hålla med Lars Lindén om
det hade funnits en politik i Sverige som medgav
privat kapitalbildning och att det fanns kapital. Men
det finns ju inget kapital. Man är tvungen att gå till
bankerna.
Enbart i Västerbottens län innebär detta att småfö-
retagarna måste skaffa säkerheter för 2 miljarder
utöver det som man har i dag. Och hur ska de få fram
det? Det sitter de själva och grubblar över.
Anf. 7 LARS LINDÉN (kd) replik:
Fru talman! Det är märkligt hur Ulla Löfgren räk-
nar. Nu måste bankerna mer aktivt gå in och se till att
rekonstruera företag. Vi ska inte ha så mycket kon-
kurser, och det ska inte vara lika stora risk i fortsätt-
ningen för bankerna att låna ut pengar i och med att
de på ett aktivt sätt kommer att medverka. Men det
finns frågetecken, det håller jag med om. Om vi till-
sammans kan se till att det kommer fram annat risk-
kapital borde vi kunna täcka upp dessa nackdelar. Det
är viktigt. Det är som Ulla Löfgren säger att det redan
i dag är svårt att låna, och det kommer inte att bli
bättre i och med detta. Men då måste vi komplettera.
Det som blir bättre är att vi slipper en massa kund-
förluster och att vi får hjälp med rekonstruktion av
många företag.
Anf. 8 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp) replik:
Fru talman! Jag studsade naturligtvis på precis
samma punkt som Ulla Löfgren och har fått en del
klarlagt.
Jag förstår nu att lagutskottet under förmiddagen
har diskuterat och fattat preliminära beslut. Men så-
vitt jag vet är detta ännu inte justerat. Jag hoppas i
varje fall fortfarande på en förändring. Men det lär
det inte bli.
Vad jag egentligen vill fråga om gäller det som
Lars Lindén sade om att staten ska gå in och klara av
det här. Men hur har kd tänkt att det ska gå till?
Anf. 9 LARS LINDÉN (kd) replik:
Fru talman! Nu sitter ju inte vi i regeringen så vi
kan inte bestämma det. Men vi får hjälpas åt att driva
opinion när detta viktiga beslut har tagits så att det
skapas möjligheter i alla avseenden för företagen att
jobba vidare. Det är klart att man ibland kan tvivla
när man ser Socialdemokraterna jobba. Men det kan
ju inte vara bättre att betala mer och mer för regional-
politik, utan vi måste se till att dessa resurser nu ska-
pas i företagen så att de ska klara sig.
Anf. 10 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp)
replik:
Fru talman! Vi är överens på en punkt, och det är
att man ska göra reglerna och villkoren för företagen
bättre. Men av det som Lars Lindén sade lät det som
om staten skulle gå in med rena ekonomiska stöd, och
det är väl inte den linje som den borgerliga sidan i
riksdagen har drivit? Jag kanske har missuppfattat
detta. Men jag hoppas verkligen att det här inte ska
leda till sådana svårigheter som Ulla Löfgren nämnde
för till exempel företagen i vårt län. Det finns en
mycket stor oro. Jag har också varit företagare, så jag
vet hur svårt det är.
Anf. 11 LARS LINDÉN (kd) replik:
Fru talman! Såvitt jag förstår har Företagarnas
Riksorganisation varit positiv. Däremot finns det
enskilda företagare som ser farorna med detta.
Om det här går igenom får vi framöver utvärdera
vad som händer, men att någon förändring måste ske
är helt klart.
Många företag försätts i dag i konkurs då de får
alldeles för stora kundförluster när bankerna inte tar
det ansvar som de borde. I stället förser de sig själva
och går igenom utan skada, medan leverantörerna till
dessa företag får ordentligt med stryk. Jag har många
kolleger som fått begära sina företag i konkurs på
grund av stora kundförluster. Det är heller inte ett
särskilt bra företagsklimat.
Anf. 12 GUNILLA WAHLÉN (v):
Fru talman! För Vänsterpartiet är det en självklar-
het att alla människor kan välja var de vill bo. Man
ska kunna bo och leva i hela landet, och hela landet
ska vara tillgängligt för alla.
Arbetsmarknadspolitiken och full sysselsättning
har tillsammans med vård, skola och omsorg högsta
prioritet för Vänsterpartiet. Sysselsättningsmålen
måste uppnås. Vi vill bryta ned dem till regional nivå
för att kunna styra resurser dit där de behövs, och vi
har i alla budgetförhandlingar kämpat för satsningar
som stärker kommunernas ekonomi.
Staten ska självklart ha ett övergripande ansvar
vad gäller regional fördelning, men det är lokalt och
regionalt som besluten ska fattas om hur utvecklingen
ska ske. Ett grundläggande krav är att de reella beslut
som fattas involverar de människor som berörs.
Vi behöver väl fungerande arbetsmarknadsregio-
ner, kommersiell service, vård, kommunikationer,
arbete och näringsliv över hela landet. Detta måste
ske i samverkan mellan byautvecklingsgrupper,
kommuner, näringsliv och staten. Kvinnor och män
måste ges samma förutsättningar att delta i det lokala
och regionala utvecklingsarbetet, i annat fall får vi ett
demokratiproblem. Tillväxtprogrammen kan vara den
arbetsmetod som garanterar mångfald och uthållig
tillväxt.
Fru talman! De regionala arbetsmarknaderna i
Sverige ser mycket olika ut både vad gäller antal
arbeten och i vilka sektorer dessa arbeten finns. Om-
struktureringen av arbetsmarknaden tenderar att kon-
centreras till vissa starka tillväxtregioner. Utveckling-
en är mycket svår att styra. Någon patentlösning finns
inte.
Under 60- och 70-talen genomfördes med fram-
gång utlokalisering av statens verksamheter. Dessa
lokaliseringar har haft mycket stor betydelse för de
orter som kommit i fråga. Glesbygdsverket har pre-
senterat en rapport om utvecklingen åren 1993-1996.
Under den tidsperioden har det tillkommit 12 000 nya
statliga arbetstillfällen. Av dessa arbeten hamnade en
tredjedel i Stockholmsområdet och vartannat i Stock-
holms stad. Samtidigt tappade till exempel Norrlands
inland 3 % av de statliga jobben. Detta blir en form
av omvänd lokaliseringspolitik.
Om Norrland och hela Sverige ska överleva måste
en radikal förändring ske. Såväl nya som gamla verk-
samheter kan med fördel bedrivas även utanför stor-
stadsregionerna. I första hand bör nya myndigheter
och verk placeras i Norrland och i skogslänen. Dess-
utom bör man noga pröva vilka verksamheter som
kan utlokaliseras.
Statens ägarroll är mycket komplex då staten äger
bolag aktiva i verksamheter med stor spännvidd -
från gruvindustri till opera, från fastigheter till spel.
Regeringen har fattat beslut om att det övergripande
målet för samtliga företag ska vara att skapa värde
och i förekommande fall infria angivna samhällsin-
tressen. Det handlar inte endast om att skapa ekono-
miska värden utan även regional balans. Också detta
ska ses som ett värde.
Glesbygdsverkets rapport visade också att det
finns regioner som är kraftigt underrepresenterade i
fråga om anställda i företag med statligt ägande. Det
handlar om fem län i Syd- och Mellansverige, nämli-
gen Blekinge, Kronobergs, Södermanlands, Väst-
manlands och Gävleborgs län.
Fru talman! De mest omfattande omlokalisering-
arna av statliga verksamheter genomfördes redan på
70-talet. Det handlade då om inte mindre än ett fem-
tiotal olika myndigheter och berörde 11 000 personer.
En utvärdering av detta gjordes av Statskontoret
1989. Man kom då fram till att det innebar stora på-
frestningar för såväl berörda myndigheter som en-
skilda individer.
Samtidigt påverkades mottagningsortens befolk-
ningsunderlag och skatteunderlag positivt. På längre
sikt har mottagningsortens arbetsmarknad breddats.
Den nya personalen har medverkat till en vitalisering
av de flesta myndigheterna, och personalens arbets-
miljö har förbättrats avsevärt. Många av myndighe-
terna har också fått markant lägre lokalhyror.
Omlokalisering av statlig verksamhet kan vara ett
verktyg för att både främja en myndighets utveckling
och den regionala utvecklingen i Sverige. Tidigare
har statlig verksamhet av tradition och av logistiska
skäl placerats i huvudstaden när regional närvaro inte
varit nödvändig. Den alltmer avancerade informa-
tionstekniken gör emellertid också myndigheter mer
lättrörliga.
Riksdagen har tidigare uttalat att omlokalisering
av statlig verksamhet är ett viktigt inslag i strävande-
na att åstadkomma en balanserad regional utveckling
i landet. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att
varje beslut om omlokalisering av befintlig verksam-
het eller lokalisering av nya myndigheter föregås av
noggranna överväganden. En utgångspunkt ska dock
vara att myndigheterna även efter en sådan lokalise-
ring kan utföra sina arbetsuppgifter effektivt.
De möjligheter som står till buds att åstadkomma
en bättre regional balans måste så långt som möjligt
tas till vara. Det måste göras kartläggningar, analyser
och bedömningar av konsekvenserna för de regioner
som förlorar arbetstillfällen, liksom för dem som får
nya arbetstillfällen. Det är också viktigt att hänsyn tas
till familjen, som måste flytta och därmed byta skola
och arbetsplats. Det får inte gå till på samma snabba
sätt som var fallet när omlokaliseringsprogrammet för
statlig verksamhet i samband med försvarsnedlägg-
ningarna genomfördes. Det gick alldeles för fort.
Detta måste ske planerat på både kort och långt sikt
och omfatta minst en tioårsperiod.
Fru talman! För att få fram pengar till regioner har
Vänsterpartiet i många år fört fram det förslag som vi
kallar "ettöringen". Det är tänkt att vara ett komple-
ment till de bygdemedel som finns i dag och ge nya
varaktiga arbeten i framtidsbranscher som ekoturism,
bioenergiföretag, förädling av lantbruk och skogspro-
dukter. Det borde vara möjligt att ta en liten del av
vinsten från vattenkraften och avsätta de medlen till
utvecklingsfonder.
Tidigare utredningar visar att detta borde vara
möjligt att genomföra, och vi har också flera gånger
diskuterat frågan i kammaren. En återföring av en
liten del av kraftföretagens vattenkraftsvinst till de
regioner som genomfört stora omstruktureringar
skulle kunna ge ett bättre näringsliv och en bättre
arbetsmarknad.
Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna
5 och 7 i näringsutskottets betänkande nr 8, Vissa
frågor om regional utvecklingspolitik.
Jag har sparat några sekunder av min talartid till
att ta upp frågan om förmånsrättsreglerna. Jag ställer
mig mycket frågande till Lars Lindén när han redogör
för vilka konsekvenser detta skulle kunna få för före-
tag i glesbygd. Varifrån ska pengar tas för att kom-
pensera det hela? Det har jag mycket svårt att förstå.
Är det från staten? I så fall borde de pengarna ha varit
budgeterade redan nu.
Anf. 13 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp)
replik:
Fru talman! Gunilla Wahlén! Redan i Regional-
politiska utredningen hade vi olika uppfattningar om
återföring av vattenkraftsvinster. Jag vill återigen
ställa den fråga som jag ställde då. Om man nu ska
återföra pengar från just vattenkraften undrar jag vad
man gör med andra kraftkällor, resurser som tas från
olika delar av vårt land.
Jag tycker att detta är lite obalanserat och vill gär-
na veta hur ni har tänkt att det ska genomföras.
Anf. 14 GUNILLA WAHLÉN (v) replik:
Fru talman! Det är mycket intressant att jämföra
vattenkraftsutbyggnaden med annan energitillförsel
eller med skogsbruk, lantbruk och övrig påverkan på
naturen. I och med att man byggt ut älvarna kan de
inte återställas i ursprungligt skick.
Det går inte att förändra vare sig näringslivet eller
miljön och få tillbaka det som var en gång i tiden. Om
man jämför med kärnkraftsindustri, vindkraftsindustri
eller jordbruk kan man återställa och ha en annan
verksamhet i området. I stället för att odla potatis kan
man sätta skog, och i stället för att ha skog kan man
göra någonting annat. När vindkraftverk inte behövs
längre kan man montera ned dem och använda ytan
till någonting annat. Det är hämmande för älvdalarnas
näringsliv att älvarna redan är utbyggda.
Anf. 15 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp)
replik:
Fru talman! Jag kan bara säga att jag inte håller
med. Det har när vattenkraftsutbyggnaden en gång
skedde givits medel till detta. Enligt min och majori-
tetens uppfattning i mitt parti är det tillräckligt.
Anf. 16 GUNILLA WAHLÉN (v) replik:
Fru talman! Det som kom i samband med utbygg-
naden var en kompensation för dem som bedrev när-
ing och bodde och levde i dessa trakter.
Det finns inte samma möjligheter att förändra. Nu
är man begränsad till kanske någon form av turism.
Fisket har förändrats radikalt. Det finns många saker
som man inte kan göra i och med att älvdalarna är
utbyggda.
Det går inte att med stor vilja och mycket pengar
återställa dem och använda älvarna eller kringområ-
det till någonting annat. Fåran ligger där. För förnyel-
se av näringslivet behövs i dag kapitaltillskott för
framtida investeringar.
Anf. 17 HÅKAN LARSSON (c):
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till reserva-
tionerna nummer 5 och 8. Jag står självfallet bakom
även de övriga reservationerna från Centerns sida
men jag avstår från att yrka bifall till dem nu.
Det är dags att omsätta målsättningen i den nya
regionalpolitiken att varje region ska ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i praktiken.
För att skapa livskraft och tillväxt i hela Sverige
måste det finnas vissa grundförutsättningar, en väl
utbyggd infrastruktur, bra och decentraliserad utbild-
ning och nära till vård och annan service.
Avgörande är emellertid att man tar tillvara entre-
prenörsandan och ger landsbygdens företag möjlig-
heter att växa och utvecklas. Här finns mycket att
göra för att förbättra företagsklimatet. Jag kan i sam-
manhanget säga att också jag är orolig över den upp-
görelse som uppenbarligen är på gång om förmåns-
rättsreglerna och vad det innebär för landsbygdens
småföretag.
En stabil och långsiktig tillväxt som ger resurser
till den gemensamma välfärden skapas bäst om hela
landet får vara med och bidra och alla delar av landet
får del av tillväxtens frukter. I detta inlägg ska jag
koncentrera mig på två frågor i dagens betänkande,
återförande av vattenkraftsmedel och omlokalisering
av statlig verksamhet.
Varför kan man från socialdemokratisk sida inte
gå med på att åtminstone utreda frågan? Vi behöver
få tillbaka någonting. Denna besvikna suck kom på
självaste första maj från Ragundas socialdemokratis-
ka kommunalråd Bernt Källström. Anledningen var
att hans eget parti uppenbarligen inte heller nu vill
vara med på att ens utreda kravet på att vattenkrafts-
kommunerna ska få del av de värden som det ström-
mande vattnet skapar.
Jag förstår Bernt Källström. Det är svårt att förstå
att inte Socialdemokraterna och inte heller Modera-
terna och Folkpartiet är beredda att ens utreda hur ett
system för återföring av vattenkraftsmedel efter norsk
förebild skulle kunna se ut. I vårt västra grannland har
Stortinget slagit fast att vattenkraften är en "nationell
resurs med stark lokal tillhörighet". Utifrån denna
utgångspunkt ser man det över alla partigränser som
naturligt att kommunerna får del av den värdeskap-
ning som sker lokalt.
Ragundas alla forsar är utbyggda. I kommunen
finns i dag nio stora vattenkraftverk som producerar
10 % av Sveriges vattenkraft. Det handlar om värde-
skapning i flermiljardsklassen. Men så gott som ing-
enting av dessa rikedomar stannar kvar i den bygd
som bidrar med så stora värden vill vår gemensamma
välfärd.
Kommunen Ragunda lider av befolkningsminsk-
ning och därmed sjunkande skattekraft och har lan-
dets högsta kommunalskatt. Det är en närmast absurd
situation att ett sådant naturresursrikt område inte i
större utsträckning kan få del av den värdeskapning
man bidrar till.
Drygt 90 % av vattenkraftsproduktionen sker i
skogslänen. Vattenkraftskommunernas situation är
unik. Vattenkraftsutbyggnaden har lett till stora na-
turingrepp, som vi hörde här, som drabbar möjlighe-
terna att utveckla näringsgrenar som turism, fiske,
skogs- och jordbruk. I dag ger vattenkraften dessutom
väldigt liten sysselsättning. Driften är automatiserad
och fjärrstyrd. Därmed blir skatteintäkterna också
små.
Inte heller får kommunerna som under utbygg-
nadsperioden på 1950-talet till 1970-talet behålla
fastighetsskatten på anläggningarna. Det skulle bety-
da oerhört mycket för norra Sverige och vattenkrafts-
kommunerna om vi kunde bryta dagens närmast ko-
loniala situation där man levererar råvaror men får
mycket lite tillbaka om åtminstone en liten del av de
stora värden som produceras stannade lokalt. Den
som tvivlar på vad det kan innebära kan besöka nå-
gon av de norska vattenkraftskommunerna som tack
vare detta har en helt annan möjlighet att utvecklas
och ge bra service åt sina medborgare.
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner med
45 medlemmar har utarbetat ett förslag till hur en
modell för återbäring skulle kunna se ut. Den går ut
på att minst 600 miljoner kronor av de över 20 mil-
jarder som i dag går i energiskatter till statskassan
återförs till vattenkraftskommunerna och regionerna.
Kravet i dag är inte detta utan att det ska utredas. Vi
vill se en allsidig utredning om vad detta skulle inne-
bära. Jag förstår inte varför även de som är skeptiska
till detta inte kunde gå med på en sådan utredning.
Det kan väl inte vara farligt att utreda en fråga så att
man får bättre beslutsunderlag.
Den andra frågan jag vill lyfta fram är vikten av
att staten slutar med att ensidigt koncentrera den
statliga sysselsättningen till Stockholmsregionen.
Trots en rad riksdagsuttalanden om att man i första
hand bör pröva lokalisering av nya myndigheter utan-
för huvudstadsregionen fortsätter denna koncentra-
tion. Av de 106 nya myndigheter som bildats sedan
1993 har 82 förlagts till Stockholm eller dess närhet.
Det är 77 ½ %. Detta visar inte på någon större vilja
till decentralisering och omtanke om hela landets
utveckling.
Som Gunilla Wahlén tog upp här tidigare omlo-
kaliserades under 70-talet ett trettiotal myndigheter
från Stockholm till andra delar av landet. Jag tror inte
att någon i dag kan hävda att Boverket i Karlskrona,
Lantmäteriet i Gävle eller Banverket och Vägverket i
Borlänge fungerar sämre än de hade funnits kvar i
Stockholm. Även på detta området är Norge ett före-
döme. Där förbereder regeringen nu en utflyttning av
åtta myndigheter från Oslo till andra delar av landet.
Jag tycker att det borde vara dags att inte bara i
ord utan också i praktiken börja lokalisera nya myn-
digheter utanför Stockholmsregionen och dessutom
göra en genomgång av befintliga statliga jobb för att
se vad som med fördel kan utlokaliseras. En sådan
förändring skulle inte bara vara bra för de delar av
landet som får del av sysselsättningen utan också för
Stockholm. Exploateringstrycket och trängseln skulle
på det sättet minska och arbetsmarknaderna ute i
länen breddas och stärkas. Det skapas många nya
jobb runt den statliga sysselsättningen i bygderna. Det
skulle förbättra arbetskraftssituationen på ett bra sätt.
Från Centerpartiets sida menar vi att det är dags
för staten att göra en sådan genomsyn av den statliga
sysselsättningen. Vi menar att det borde vara möjligt
att minst 50 000 statliga jobb kunde utlokaliseras till
andra delar av landet under en femårsperiod. För att
göra detta krävs det naturligtvis en politisk vilja. Det
krävs en medveten decentraliseringspolitik så att vi
ger alla delar av Sverige förutsättningar att växa och
utvecklas.
Anf. 18 INGEGERD SAARINEN (mp):
Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla Mil-
jöpartiets reservationer, men nöjer mig med att yrka
bifall till reservation 7 för att spara tid. Jag ska dess-
utom försöka fatta mig kort, som talmannen vädjade
om.
Någonting som är viktigt i sammanhangen runt
regionalpolitiken är naturligtvis den kommunala
skatteutjämningen. Det är en oerhört viktig bit, som
vi inte ska glömma. Den måste fungera.
Vad gäller de regionala tillväxtprogrammen kan
man inte säga att de än så länge fungerar riktigt som
de borde göra i och med att det är många intressenter
som inte har möjlighet att delta och inte deltar till-
räckligt mycket, till exempel småföretag. Detta är
någonting som borde utvecklas. Dessa intressenter
borde få möjlighet att på något sätt delta, eftersom det
är så viktigt. Jämställdheten i de regionala tillväxt-
programmen är ännu inte riktigt vad den borde vara.
Även detta måste utvecklas, liksom miljöhänsynen,
eftersom det är så oerhört viktigt.
Jag studsade precis som några andra här till när
jag hörde Lars Lindén prata om förmånsrätten. Jag
kände inte till att det eventuellt är på väg att bli en
majoritet i lagutskottet för detta. I så fall tycker jag att
det är beklämmande. Jag hade inte möjlighet att begä-
ra replik eftersom jag kom efter Lars Lindén som
talare, men jag vill säga att jag tycker att det är väl-
digt tråkigt om detta går igenom. Vi har ju varit över-
ens om och diskuterat brett och länge att den största
svårigheten för företag, framför allt i glesbygden men
också för många andra, i Sverige är att få tag i kapital
och pengar att utvecklas för. Vi hittar på olika mo-
deller för att förbättra situationen. Det är viktigt att vi
gör det, men alla de saker som vi strävar efter att
åstadkomma raseras med ett väldigt brak om för-
månsrätten genomförs som det nu är föreslaget.
Precis som Ulla Löfgren sade så skulle det bara i
Västerbotten undandra kreditunderlag för företagen
med mellan 1 ½ och 2 miljarder. Jag finner det gans-
ka utsiktslöst att det ska kunna kompenseras åtmin-
stone på kort sikt. Men på kort sikt kan mycket hända
som innebär att företag inte får låna och inte kommer
i gång, och även går i konkurs. Risken är att det blir
fler konkurser, och inte färre, med förslaget. Jag
tycker att det är ytterst allvarligt om detta nu går
igenom, när vi är överens om att just penga- och
kreditfrågorna är så problematiska.
I alla fall håller vi på att utreda statliga kreditga-
rantier. Det skulle kunna vara en liten ljusning för
företag, men naturligtvis ingenting mot försämringar-
na i förmånsrätten.
Det som också explosionsartat håller på att hända
ute i landet nu är att företagen går samman och tar
krediter för varandra i kreditgarantiföreningar. Det är
oerhört positivt, inte bara ur den aspekten att de då
kan hålla kreditkapital för varandra utan också att ett
ökat samarbete mellan företagen naturligtvis är väl-
digt bra. Om man nu ska jämföra de här två förslagen
- företagens kreditgarantiföreningar och statliga kre-
ditgarantier - har det framförts vissa farhågor. Statli-
ga kreditgarantier kan vara hindrande för företagens
kreditgarantiföreningar. Då tycker jag att företagens
kreditgarantiföreningar är viktigast att värna. De är
viktigare än statliga kreditgarantier, men jag hoppas
att båda kan fungera - för båda behövs.
I Finland har man ungefär ett sådant system som
Sverige funderar på att införa vad gäller förmånsrät-
ten. Men där har de ju Finnvera, som med enormt
mycket pengar kompenserar de krediter som de går
förlustiga där och som vi kanske går förlustiga. Det är
ett helt annat system.
Jag vill också beröra vattenkraftsvinsterna lite
grann. Jag håller verkligen inte med Gunilla Wahlén
om att kärnkraftverk går att bara ta bort lätt och ledigt
och att man sedan planterar potatis eller vad man nu
vill. Men det finns ändå speciella saker med vatten-
kraften. Det är stora områden det handlar om - både
dammarna och älvarna - och som blir påverkade. Där
kan både livskvaliteten för befolkningen och möjlig-
heterna till bra näringar och bra turistföretag försäm-
ras. Det som kommer att växa framöver tror jag och
många andra är en turism som handlar om att på ett
hållbart sätt utnyttja naturens resurser. Ekoturism
kommer på olika sätt att bli stort. Det är redan stort i
Sverige, men det har potential att växa mycket mer.
Just den nischen hindras av den vattenkraftsutbygg-
nad som finns. Den har förstört stora delar av den
ursprungliga miljön. Så visst finns det skäl att kom-
pensera dessa kommuner som ständigt, varje år, hela
tiden har en nackdel av det här! Jag tycker inte att det
är för mycket begärt att man gör en utredning av hur
en sådan kompensation skulle kunna se ut. Det borde
man gott kunna ställa upp på.
När det gäller utlokalisering av statlig verksamhet
så har det pratats och pratats. Men det tycks alltid
finnas någonting i vägen när det blir några nya myn-
digheter eller när det blir uppdelningar av gamla när
någonting nytt händer. Det tycks ändå aldrig riktigt
vara läge att flytta dem. Det är det som är så märkligt.
Det är självfallet viktigt att en verksamhet fortsätter
att fungera bra, och helst bättre än den har gjort, om
man flyttar den. Det är självfallet viktigt att ta hänsyn
till personalen. Men om man har ett långsiktigt pro-
gram, och inte bara bestämmer sig från ett eller ett
par år till ett annat utan har fem tio års program så att
man både kan förbereda personalen och den ort dit
man vill flytta så borde förutsättningarna kunna vara
mycket bättre. Det har tveklöst stor betydelse för
orter att få en sådan här satsning.
Nu ser jag att min talartid är slut, trots det jag
hade tänkt mig, så nu ska jag sluta prata.
Anf. 19 ANDRE VICE TALMANNEN:
Innan jag lämnar ordet vidare vill jag be ledamö-
terna att diskutera det ärende som står på dagordning-
en och inte det ärende som nu bereds i ett annat ut-
skott. Det blir lite för mycket av det i debatten, så det
vore bra om vi kunde hålla oss till detta ärende.
Anf. 20 GUNILLA WAHLÉN (v) replik:
Fru talman! Ingegerd Saarinen tog upp detta med
att återställa efter redan projekterade och vidtagna
åtgärder.
När jag nämnde kärnkraftverk som exempel me-
nade jag exempelvis att när man stänger Barsebäck så
går det att använda området till någonting annat. Det
står inte fast där i evinnerliga tider som ett gammalt
kärnkraftverk. Det är ju inte meningen att kärnkrafts-
avfallet ska grävas ned på området, utan det ska för-
hoppningsvis ta vägen någon annanstans. Det är ett
exempel på att man kan använda marken till något
annat. Det går att jämföra med att om man bygger en
motorväg mellan Linköping och Norrköping till ex-
empel och sedan bestämmer sig för att flytta vägen.
Då kan man använda den marken där motorvägen
finns i dag till ett annat ändamål - att bygga bostäder
på eller bedriva någon annan verksamhet på - på ett
sätt som inte går att göra med de dammar som däm-
mer upp älvarna. Det är omöjligt att återställa.
Anf. 21 INGEGERD SAARINEN (mp)
replik:
Fru talman! Jag är rädd för att det är svårt att åter-
ställa de områden där man har haft kärnkraftverk
också, men jag hoppas naturligtvis att Gunilla Wah-
lén har rätt. Vi får väl se.
Anf. 22 REYNOLDH FURUSTRAND (s):
Fru talman! Jag tänker också låta bli att kom-
mentera det förslag om förmånsrätter som, såvitt jag
förstår av dagens debatt, har behandlats i lagutskottet.
Det får vi ta i särskild ordning. Vi har alltid haft den
kutymen här i riksdagen att inte föregripa de eventu-
ella diskussioner som ska komma utifrån andra be-
tänkanden.
Fru talman! Jag tittade på det här betänkandet i
morse och räknade ut att 126 motioner behandlas i
det. Om jag skulle ägna ungefär en minut åt varje
motion skulle nog talmansmiddagen bli försenad. Det
tänker jag alltså inte göra. Jag konstaterar bara att de
regionalpolitiska frågorna väcker ett väldigt stort
intresse hos ledamöterna, och det är faktiskt så obero-
ende av i vilken del av landet man bor.
Den regionalpolitiska utredningen, där tre av oss
som deltar i kammardebatten i dag satt med, diskute-
rade detta för ett och halvt år sedan. Och många av de
tankar som fanns där ligger faktiskt till grund för de
motioner som behandlas i det här betänkandet. I den
här utredningen och i debatten i samband med propo-
sitionen sade vi att vi måste skapa en regional ut-
veckling som tar vara på och främjar tillväxtmöjlig-
heter i alla delar av landet. Vi måste förstå den inter-
nationella, globala utvecklingens roll och möjligheter.
Där kan jag faktiskt, fru talman, känna en viss oro för
de globala trender vi ser i världen, alltifrån den 11
september till kriget i Irak. Det finns en SARS-
epedemi som vi vet väldigt lite om. Detta påverkar
den ekonomiska utvecklingen väldigt starkt. Vi har
väldigt liten kunskap om hur vi faktiskt ska hantera
detta. Men vi vet en sak, och där har Yvonne Ång-
ström rätt, nämligen vi måste försöka hantera detta
politiskt. Det är det krav som människor kommer att
ställa på oss. Det är en uppgift som kommer att bli
väldigt svår.
Vi sade också att en bra regional tillväxt måste
vara grunden för att garantera alla medborgare en
grundläggande välfärd och en rimlig tillgång till sam-
hällsservice. Vi menade också att vi måste skapa en
regional strukturpolitik för en bättre anpassning av
infrastrukturen, kommunikationer, utbildning, forsk-
ning, vård och omsorg. Allt detta måste både ses och
förstås utifrån ett regionalt perspektiv.
Slutligen sade vi att vi behöver tillskapa en regio-
nal stimulanspolitik med större flexibilitet och mer
anpassningsbara möjligheter som ger utrymme för att
pröva och utveckla nya metoder.
Det har gått ett och ett halvt år sedan vi hade den
här debatten. Ingen, varken jag eller någon annan, har
förväntat sig att vi ska se några slutliga resultat. Re-
gionalpolitiken är en process som vi befinner oss i,
och jag ser att processen går åt rätt håll.
Låt mig försöka summera vad man uttrycker i de
här 136 motionerna. Jag ser ett mönster som tagit
fasta på vad vi diskuterade i samband med den här
propositionen 2001. Det är en mycket imponerande
läsning, fru talman. Det är imponerande vilken om-
sorg man visar för sin hembygd och sin trakt och hur
man faktiskt vill utveckla densamma oberoende av
vilket parti man representerar. Det är också impone-
rande att se att det finns en ganska stor samsyn i väl-
digt många av de här frågorna.
En annan och mycket tydlig markering är storstä-
dernas och de större regionernas problematik, som vi
också måste lösa. Den betyder på sitt sätt lika mycket
i Katrineholm och Kiruna som i Stockholm, Göteborg
och Malmö.
Fru talman! Det är viktigt att se helheten och inte
ställa regioner och delar av landet mot varandra. Jag
måste erkänna att jag känner en mycket stor oro för
den utveckling jag nu ser i Stockholmsområdet. Den
utvecklingen kommer att påverka hela landet. En
fortsatt nedgång av verksamheter i Stockholm kom-
mer att påverka verksamheter i Karesuando, Soppero,
Kiruna eller Höör i Skåne. Det är tragiskt att det får
sådana konsekvenser när det går ned starkt i Stock-
holm. Tappar vi här kommer det långsiktigt att få de
här konsekvenserna. Stockholm konkurrerar inte med
Pajala eller Skara. Stockholm konkurrerar med Hel-
singfors, Köpenhamn, Hamburg, Milano och många
andra starka regioner ute i Europa.
Tillväxtförutsättningarna i den här regionen och i
stora regioner är alltså lika viktiga som tillväxtförut-
sättningarna i mindre regioner och på landsbygden.
Det här måste vi förstå. Vi måste se till att det funge-
rar bra i de här regionerna när det gäller kommunika-
tioner, bostäder, utbildning och mycket annat.
Jag kan också konstatera att man i dag jobbar mer
målvetet på region- och länsplanenivå för att utveckla
de tillväxtprogram som vi fortfarande har många
uppfattningar om. Jag har märkt att i den region och
det län där jag verkar gör man ett mycket strukturerat
arbete för att sätta de här programmen i verket och se
till att de skapar en stabilare arbetsmarknad som ger
förutsättningar för god samhällsservice.
Fru talman! De tio reservationer som finns i be-
tänkandet tar upp kända ståndpunkter som vi diskute-
rat vid tidigare tillfällen i kammaren. Men också här,
i den debatt som vi nu för, präglas mycket av den nya
synen på regionalpolitiken, vilket är glädjande. Där-
för yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och
avslag på reservationerna.
Anf. 23 YVONNE ÅNGSTRÖM (fp)
replik:
Fru talman! Jag vill bara förtydliga att vi alla i
Folkpartiet, oavsett var vi bor, vill främja utveckling-
en i Stockholm. Jag kan tipsa om ett ganska roligt
debattinlägg i Dagens Nyheter i går som handlar om
fjollträsk kontra landsbygden. Det understryker
mycket av det som Reynoldh Furustrand sade. Jag
vill alltså betona att vi i vårt parti verkligen är för att
stötta även Stockholm.
Anf. 24 REYNOLDH FURUSTRAND (s)
replik:
Fru talman! Vi som har läst Mikael Niemis bok
Populärmusik från Vittula hoppas ju också att inte
hela landet, inklusive Stockholm, blir något fjollträsk.
Det är viktigt.
Anf. 25 HÅKAN LARSSON (c) replik:
Fru talman! Jag håller helt med Reynoldh Furu-
strand om att vi behöver en politik både för Stock-
holm och övriga landet. Vi behöver både en stor-
stadspolitik och en landsbygdspolitik och en balans
däremellan. Det är endast på så sätt som vi kan ta
vara på hela landets möjligheter till utveckling och
tillväxt.
Men jag kan ändå inte låta bli att ställa en konkret
fråga till Reynoldh om återföringen av vattenkrafts-
vinsterna. Jag undrar varför vi i Sverige inte ens kan
utreda ett system för återföring av vattenkraftsmedel
när man i Norge har haft ett sådant system i full poli-
tisk enighet i över 20 år. Det fungerar väldigt väl och
gör att vattenkraftskommunerna blir delaktiga i vär-
deskapandet på ett helt annat sätt. Det blir en helt
annan balans i den regionala utvecklingen.
Anf. 26 REYNOLDH FURUSTRAND (s)
replik:
Fru talman! Vi snuddade delvis vid frågan om
återföring av vattenkraftsvinsterna i den regionalpoli-
tiska utredningen. Vi bedömde då, framför allt i mitt
parti, att det skatteutjämningssystem som vi har lan-
det fungerar bättre än en återföring av vattenkrafts-
vinsterna rakt av. I dag sker en överföring av energi-
skatterna på i storleksordningen 600 miljoner till de
områden som Håkan Larsson refererar till. Jag ser en
risk för att det skulle bli orättvist om man skulle ha
ett likadant system finns i Norge.
Jag var inte med när näringsutskottet besökte
Norge och titta på effekterna av detta, men så mycket
vet jag, efter att ha besökt Norge tidigare, att det inte
finns någon rättvisa i systemet. Det finns små kom-
muner som är oerhört rika beroende på just den sned-
fördelning som blir, och det finns andra kommuner
som inte alls får del av detta. Vi i utredningen tyckte
inte att det skulle genomföras, och jag är glad för att
det inte föreslogs i propositionen heller. Vi tycker att
vi i stället ska slå vakt om det skatteutjämningssystem
som vi har.
Jag delar dessutom den uppfattning som framkom
tidigare, nämligen att det finns en mycket stor risk att
vi kommer att ställa andra näringsregioner mot var-
andra, till exempel Västsverige med Volvotillverk-
ning och mycket annat. Hur mycket av de vinsterna
ska i så fall hamna i den regionen? Det vore en sämre
utveckling.
Anf. 27 HÅKAN LARSSON (c) replik:
Fru talman! Jag vill understryka att det inte finns
någon motsatsställning mellan ett väl fungerande
skatteutjämningssystem och återförande av vatten-
kraftsmedel. Det kan vi också konstatera enligt den
norska modellen där man väger in detta för att det
inte ska slå alltför drastiskt i vissa kommuner.
Det finns också möjlighet att se till att regionerna
får del av det här på ett sätt som gör att de kommuner
som inte har så mycket vattenkraft också kan få del i
de områdena.
Det är för att ta reda på fakta och ha ett bra be-
slutsunderlag som vi behöver göra den här utredning-
en. Jag förstår inte varför man inte vill det.
Det finns en förening över alla politiska gränser i
45 medlemskommuner här i landet med 705 000
invånare som utgör en stor del av Norrlands inland.
Det är just de områden som behöver en skjuts för att
växa och utvecklas.
Jag förstår inte varför man inte ens vågar utreda
frågan.
Anf. 28 REYNOLDH FURUSTRAND (s)
replik:
Fru talman! Det beror på att vi tycker att vi har
hyggligt med kunskap ändå när det gäller hur vi ska
fördela resurserna här i landet.
Håkan Larsson kanske inte stämmer in i det, men
vår uppfattning är att vi har hyggligt med de kunska-
perna. I den regionalpolitiska utredningen var vi
ganska överens om att detta inte var något bra system.
Jag har också träffat de här kommunernas företrä-
dare och haft diskussioner om detta, men jag vet -
och det vet Håkan Larsson också - att om vi trycker
på den här knappen och ändrar detta, kommer som ett
brev på posten krav från andra partier om att skatte-
utjämningssystemet ska tas bort. Det kommer att
kosta mycket mer för Norrlandskommunerna. Det
finns andra åtgärder som måste till och som jag be-
dömer är väsentligt viktigare än den här frågan.
Anf. 29 LARS-IVAR ERICSON (c):
Fru talman! Sverige är ett fantastiskt land. Natu-
ren skiftar från söder till norr. Vi har landsbygdsregi-
oner. Vi har storstadsregioner och små och medelsto-
ra samhällen.
Oavsett var vi bor vill vi ha kvar denna mångfald i
boendet, men då krävs tillgång till service som bra
kommunikationer, bra vägar, skolor, affärer, arbete.
Uppräkningen skulle kunna fortsätta, men jag väljer
att stanna här.
Vi märker vad som händer nu.
Utarmningen av landsbygden fortsätter. Inflytt-
ningen till storstäderna ökar. De som trots allt väljer
att stanna kvar går en oviss framtid till mötes.
Samhällsservicen minskar. På många orter blir det
en svår frågar hur länge man ska orka bo kvar.
Hur ska vi kunna motverka detta och öka fram-
tidstron?
I en motion har jag lyft fram möjligheten att få
igång en ny Hela Sverige ska leva-kampanj. Ni minns
kanske de sista åren på 1980-talet då många orter
engagerade sig i arbetet för en levande landsbygd.
Det var studiecirklar, byalag, nätverk, hemvändarda-
gar och idéverkstäder.
Människor fick inspiration att ta ansvar för byg-
dens fortlevnad. Några minns säkert kampanjbilden
med samtliga partiledare sittande i en båt. Temat var
då: Vi sitter alla i samma båt.
Alla goda krafter behövs för en levande lands-
bygd. Men finns det samma intresse i vår tids partile-
dargeneration? Anser alla partiledare att hela Sverige
ska leva?
I så fall vore det enkelt att upprepa 1980-talets
lyckade kampanj. Kostnaderna behöver inte bli så
stora. Vi vet att det finns EU-medel för just den här
typen av projekt.
Utskottet har avslagit min motion, och jag får väl
återkomma i ärendet. Jag vill ändå lyfta fram ett po-
sitivt exempel på hur en bygd kan utvecklas och få
tillbaka framtidstron.
Västra Torup i Skåne är befolkad av äldre männi-
skor och några nyinflyttade barnfamiljer. Man hade
ingen byagemenskap, föreningsverksamheten tynade
och inga nya arbetstillfällen fanns i sikte.
Vad händer? Jo, Lunds stift anslår 125 000 kronor
för att kyrkan ska engagera sig i bygdens fortlevnad.
En projektledare anställs på halvtid under ett år.
Mycket verksamheter kommer i gång. Så småningom
beviljas EU-medel. Nu, på det tredje året, finns det
framtidshopp och alla hus är bebodda av människor
som har upptäckt varandra och bygden som en till-
gång.
De har fått ett nytt nyckelord: Tillsammans kan vi.
Sverige står inför många viktiga vägval. Ska vi
välja att låta utarmningen av landsbygden få fortsätta
eller ska vi säga: Stopp nu räcker det?
Fru talman! Vi är folkets valda representanter här
i riksdagen. Vi kommer från hela landet, och det är vi
som har avgörandet i vår hand. Tillsammans kan vi
om vi vill.
Anf. 30 SVEN BERGSTRÖM (c):
Fru talman! Går det att hejda flyttlassen och få det
Sverige som finns utanför storstadsområdena att åter
öka sin befolkning och växa och utvecklas? Det är
kärnan i den här debatten.
Naturligtvis går det om bara viljan och förmågan
finns.
Det är självklart ingen naturlag att människor ska
söka sig bort från bygder och län med så många i
grunden goda förutsättningar som till exempel norr-
landslänen har.
En bättre arbetsmarknad med fler företag där
människor kan få jobb, fungerande samhällsservice
och bra vägar och järnvägar där tågen inte bara går
ofta, utan också stannar, är några av de förutsättning-
ar som vi som beslutsfattare på olika nivåer måste
medverka till.
Det är väldigt allvarligt, och får många negativa
effekter, om vi får en fortsatt koncentration till ett
fåtal större städer och regioner och befolknings-
minskning i övrigt i vårt land. Det ger utglesning,
försämrad service och lämnar outnyttjade resurser i
stora delar av vårt land, precis som Håkan Larsson
talat om i sitt tidigare inlägg.
Det ger växande köer, miljöproblem och ett starkt
tryck på att snabbt bygga upp ny infrastruktur på
andra håll i landet. För mig som centerpartist och
decentralist är detta en helt oacceptabel utveckling.
Det är något av bakgrunden till den motion som
jag tillsammans med Kenth Högström, socialdemo-
krat, skrev i det här ärendet. Där tar vi fasta på att en
modern politik för regional rättvisa inte i första hand
handlar om ökat stöd till vissa områden. Det måste i
stället främst bygga på rättvisa åt de landsdelar som
under många år brandskattats av de centrala delarna
av vårt land.
Skogslänen i Norrland, Dalarna och Värmland med
flera behöver verkligen inte be om ursäkt för sig. Vår
skogsindustri i norra Sverige ger ett överskott i ex-
port- och importbalansen som är dubbelt så högt som
den omhuldade bilindustrin. Skogsverksamheten kan
ändå utvecklas ytterligare genom att förädla mer av
råvaran på hemmaplan.
I vår motion tar vi upp de här frågorna som betän-
kandet handlar om. År efter år har det från riksdagen
och utskottet talats om att man ska överväga utlokali-
sering till andra orter. Vi ser ändå att det finns en lång
rad av etableringar som sker i Stockholmsområdet, i
storstadsområdena eller i universitetsområdena.
I syfte att motverka den obalans som var tydlig
redan för 30 år sedan omlokaliserades under 1970-
talet ett 30-tal myndigheter med omkring
10 000 anställda från Stockholmsområdet. Det var en
engångssatsning som sedan dessa inte har följts av
något motsvarande under 1980- och 1990-talen. Detta
trots att de utlokaliserade verken - Boverket i Karls-
krona, Lantmäteriet i Gävle, Banverket och Vägver-
ket i Borlänge och många andra - fungerar väl.
Trots alla de här besluten och trots påpekanden
om hur statlig verksamhet bör lokaliseras utanför
Stockholmsområdet, och att det ska övervägas i varje
enskilt fall, synes inte någon förändring ha skett un-
der slutet av 1990-talet eller början av 2000-talet
enligt uppgifter från riksdagens utredningstjänst,
snarare tvärtom. Precis som flera talare tidigare har
påpekat går det åt fel håll.
Det skulle självklart ha stor betydelse för den re-
gionala utvecklingen och livskraften i olika delar av
landet om tusentals nya statliga jobb kunde decentra-
liseras och tillföra ny kraft till bygder som behöver
det så väl. Dessutom finns i dag stora möjligheter att
jobba avståndsoberoende via dator med uppkoppling
till andra orter och arbetsplatser. Nya kvalificerade
högskoleutbildningar finns på ett stort antal platser
runt om i Sverige. Snabbtåg och flygförbindelser kan
tillgodose de behov som finns av resande till fysiska
möten och sammankomster.
Mot den bakgrunden är det anmärkningsvärt att
inte utskottets majoritet gör mer, säger mer och är
beredd att gå de motionärer till mötes som påtalar
detta. Man talar i stället om att man ska ha en över-
syn, utvärderingar om och om igen. Nu är det dags att
gå från ord till handling om vi menar allvar med regi-
onal balans och regional rättvisa.
Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation
nr 8 där vår motion tillstyrks.
Anf. 31 BIRGITTA AHLQVIST (s):
Fru talman! Många människor i norra Sveriges
inland känner stor oro inför framtiden. Den dåliga
ekonomin, utflyttning och arbetslöshet tynger kanske
mest. Detta är fallet trots att vi har en enorm naturri-
kedom i området. Vi har landets mest alpina fjällom-
råde, Västeuropas största orörda älvsystem, 31 000
sjöar, ljusa nätter, norrsken och midnattssol. Vi har
nationalparker, naturreservat, djurskyddsområden och
mycket mer.
Norrbotten är unikt, men det räcker inte för att
åstadkomma en ökad tillväxt. Vi måste också ha en
infrastruktur och lagar och regler som är rätt utforma-
de för att stärka kommunernas förmåga att arbeta
långsiktigt och strategiskt med näringslivsutveckling,
så att man kan ta till vara de enorma naturresurserna.
Jag vill därför ta upp två motioner, N380 och
N379, som handlar om arbetsmarknaden i Tornedalen
och om utlokalisering av statliga bolag och verk. Jag
har inget annat yrkande än utskottets, men jag vill på
detta sätt synliggöra problematiken.
Tornedalen har som sagt stora resurser att utgå
från, men för att åstadkomma en högre tillväxt i regi-
onen måste staten investera i infrastruktur och bygga
ut skolor och universitet. Det krävs också en annor-
lunda lagstiftning, så att man kan bo och arbeta i en
större region, ett större arbetsmarknadsområde. I det
här fallet rör det sig om ett område som går in i två
länder.
Genom Tornedalen går gränsen mellan Sverige
och Finland. Det ger både möjligheter och svårigheter
och kräver både särskilda insatser och lagstiftning.
Det sker i dag ingen samordning av investeringar i
infrastruktur, och såväl den svenska som den finska
sidan av Tornedalen lider av utflyttning och minskad
befolkning. Vi måste därför bättre ta till vara de möj-
ligheter som finns i gränstrakterna mellan Sverige
och Finland, på samma sätt som vi gjort i gränstrak-
terna mellan Sverige och Danmark. Vi måste vidta
åtgärder för att få till stånd en bättre regionförstoring.
Den andra motion som jag vill ta upp behandlar
utlokalisering av statliga företag. Staten äger ett sjut-
tiotal bolag med nästan 200 000 anställda. Majorite-
ten av dessa bolag ligger i Stockholmsregionen. Detta
har också berörts tidigare i debatten. Vi vet att mark-
naden i Stockholm är överhettad, även om också
Stockholm behöver tillväxt. Utlokaliseringar, av-
knoppningar och nyetableringar bör därför ske ute i
landet, både för Stockholms och för det övriga lan-
dets bästa.
I verksamheter där staten har ett ägarinflytande
måste regionalpolitisk hänsyn tas. Som utskottet
också säger lade riksdagen 1990 fast principer för
lokalisering av statlig verksamhet. I arbetsmarknads-
utskottets betänkande AU13 uttalades då bland annat
att omlokalisering och framför allt decentralisering är
viktiga inslag i strävandena att åstadkomma en balan-
serad regional utveckling och att fortlöpande pröv-
ning bör ske av förutsättningarna för decentralisering
av den här typen av verksamhet. Det är kanske viktigt
att man gör en utvärdering av denna process, något
som också Reynoldh Furustrand tidigare var inne på.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades under 8 §.)
Ajournering
Kammaren beslutade kl. 13.55 på förslag av andre
vice talmannen att ajournera förhandlingarna till
kl. 14.00 då frågestunden skulle börja.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 14.00.
5 § Frågestund
Anf. 32 FÖRSTE VICE TALMANNEN:
Nu följer en frågestund med regeringen, och föl-
jande statsråd kommer att delta: statsrådet Pär Nuder,
socialminister Lars Engqvist, statsrådet Lars-Erik
Lövdén, miljöminister Lena Sommestad och statsrå-
det Morgan Johansson. Statsrådet Pär Nuder besvarar
såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget
ansvarsområde. Frågor till övriga statsråd förutsätts
beröra deras ansvarsområde inom regeringen.
Som bekant är regelverket sådant att en fråga får
ställas under högst 60 sekunder, och den ska verkli-
gen avslutas med en fråga. Jag vill också erinra om
att det finns möjlighet till en uppföljningsfråga om 30
sekunder, men den ska också avse en fråga. Statsrådet
förväntas också svara på frågan och ingenting annat.
Regeringens arbetssätt
Anf. 33 ROLF GUNNARSSON (m):
Herr talman! Min fråga riktas till statsrådet Nuder.
Socialdemokraterna hade en rad pressträffar
runtom i landet då vårpropositionen presenterades,
och det kan sägas vara en blåsning som s-väljarna
råkade utför.
Det var många som reagerade på vad som hände i
mitt hemlän. I Falun hade vi en pressträff där den
socialdemokratiska riksdagsgruppens ordförande
fanns. Hon sade att riksdagens beslut och åtgärder
som regeringen inte gillar hänvisas till långvariga
utredningar. Detta är regeringens arbetssätt. Så sade
hon.
Jag vill kort och gott fråga statsrådet Nuder om
det här är den socialdemokratiska regeringens arbets-
sätt, och då vill jag ha det bekräftat här i dag. Ska
också vi 349 här i riksdagen känna oss blåsta?
Anf. 34 Statsrådet PÄR NUDER (s):
Herr talman! Såvitt det är mig bekant, och det tor-
de också vara kammarens kunskap, är Britt Bohlin
inte ledamot av Sveriges regering. Det faller på sin
orimlighet att jag ska kunna kommentera enskilda
yttranden som har fällts vid en presentation på en
presskonferens. Jag är helt övertygad om att den
ärade ledamoten har rikliga tillfällen att rikta den
frågan direkt till Britt Bohlin.
Anf. 35 ROLF GUNNARSSON (m):
Herr talman! Jag är medveten om att Socialdemo-
kraternas gruppordförande inte är medlem av reger-
ingen, men hon pratade då om hur regeringen jobba-
de, och därav min fråga.
Jag blev så förskräckt när det stod så här i en ru-
brik i Dalarnas största tidning: Socialdemokrater
förhalar obekväma beslut i riksdagen. Jag ringde och
kollade med den aktuella journalisten, en mycket
seriös journalist som heter Jens Runnberg, och han
hade varit på presskonferensen och bekräftade att hon
sade att regeringen jobbade så. Då tycker jag att det är
statsrådet Nuders ansvarsområde. Jag har ingen möj-
lighet att ställa någon fråga här i kammaren till den
aktuella ledamoten. Det var regeringens arbetssätt det
gällde.
Anf. 36 Statsrådet PÄR NUDER (s):
Herr talman! Jag kan garantera frågeställaren och
riksdagen i övrigt att vi tar riksdagen på största allvar.
De tillkännagivanden som riksdagen gör respekterar
regeringen. Vi har ett sådant arbetssätt och en sådan
relation till riksdagen. Det fungerar alldeles utmärkt.
Studentbostäder
Anf. 37 RIGMOR STENMARK (c):
Herr talman! Jag skulle vilja sjunga: "Sjungom
studentens lyckliga dag." Med anledning av det vill
jag ställa en fråga till statsrådet Lövdén, nämligen om
studenternas situation i min hemstad Uppsala.
Det är väldigt positivt att vara i Uppsala. Vi har
två stora universitet, SLU och det traditionella, och
många söker sig hit. Man tycker att det är en bra
studieort, och det finns en god tradition i det.
Men det finns ett problem. Utbildningsplatserna
byggs ut, och det är bra att staten ger resurser till det,
men bostadsbristen hämmar utvecklingen. Därför vill
jag ställa en fråga, inte om investeringsbidrag, som vi
har pratat mycket om, utan om mark och om statens
ansvar.
Akademiska Hus och Statens fastighetsverk har ju
mark till sitt förfogande, men bolagen har inte haft
som uppgift att tillgodose behovet av studentbostäder
utan mera lokaler för universitetsstudier. Jag skulle
vilja fråga statsrådet Lövdén om han är beredd att
ändra på det så att man också får in ett krav på att
man ska få en balans mellan lokaler för studier och
studenternas bostäder.
Anf. 38 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! Jag är inte i detalj insatt i markför-
hållandena och de planer som Akademiska Hus har i
Uppsala. Jag ska naturligtvis undersöka den saken,
men jag kan inte på rak arm ge ett svar till Rigmor
Stenmark på den här punkten.
Jag vill ändå tillägga att vi nu går in med ett kraf-
tigt utökat investeringsstöd till studentbostadsbyg-
gandet, som innebär att det finns goda ekonomiska
förutsättningar för att bygga i kapp den brist på stu-
dentbostäder som jag är väl medveten om att vi har
både i Uppsala, i Stockholmsregionen och på en del
andra håll i landet.
Anf. 39 RIGMOR STENMARK (c):
Herr talman! Det är ju angeläget att studenterna,
när de nu på vårterminen går ut och sjunger sina gla-
da studentsånger också känner: Å, vad härligt att få
komma tillbaka till nya studier i höst! Då måste man
faktiskt lösa det här med markfrågan. Det hjälper
liksom inte med bara investeringspengar.
Då finns det också en annan fråga som har med
samhällsplanering att göra. Den har att göra med
överklagandesystemet och plan- och bygglagen. Vi
har ju en översyn av plan- och bygglagen, och jag vill
fråga statsrådet: Är statsrådet beredd att med kraft se
till att vi förändrar överklagningssystemet?
Anf. 40 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! Det är riktigt att en utredning ser
över plan- och bygglagstiftningen. Den har bland
annat i uppgift att med förtur titta på planprocessen
och försöka åstadkomma en snabbare och enklare
planprocess. I avvaktan på det har regeringen på olika
sätt försökt snabba upp förfarandet inom ramen för
det nuvarande systemet. Vi har gett länsstyrelserna
direktiv om att behandla planärendena inom loppet av
tre fyra månader, och regeringen har samma ambitio-
ner på regeringsplanet. I avvaktan på utredningen har
vi vidtagit åtgärder. Sedan får vi se vad utredningen
kommer fram till när man ska presentera sitt betän-
kande senare i höst.
Hembränning
Anf. 41 RAGNWI MARCELIND (kd):
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till
statsrådet Morgan Johansson.
Vi vet ju att alkoholkonsumtionen har ökat dras-
tiskt och att svensken i dag dricker ca 33 liter bränn-
vin per år. Men en aspekt av drickandet som sällan
nämns är den ökande konsumtionen av hembränt -
detta också bland mycket unga människor. I en färsk
undersökning som har presenterats i norra delarna av
mitt hemlän visade det sig att varannan niondeklassa-
re drack hembränt och att hela 58 % av eleverna kän-
de till någon som hade hembränningsapparat.
Min fråga till Morgan Johansson är således: Vilka
förebyggande åtgärder avser Morgan Johansson att
vidta för att stoppa hembränningen och på det sättet
också förebygga att alltfler unga människor hamnar i
alkoholmissbruk?
Anf. 42 Statsrådet MORGAN JOHANS-
SON (s):
Herr talman! Det är riktigt att hembränningen
fortsättningsvis är ett stort problem. Som Ragnwi
Marcelind sade: Utöver diskussionen om den totala
konsumtionen är också hembränningen alltjämt ett
stort problem.
Jag tror att man behöver jobba på två sätt. Det ena
gäller att förebygga alkoholkonsumtionen som sådan
bland unga människor. Vi har en alkoholpolitisk
handlingsplan som riksdagen antog för drygt ett år
sedan där man satsar sammanlagt 550 miljoner kro-
nor under två år för att bland annat bygga upp en
alkohol- och drogförebyggande verksamhet i kom-
munerna och landstingen. En del av de pengarna
fördelas via länsstyrelserna, också, utgår jag ifrån, i
det län Ragnwi Marcelind talar om.
Då handlar det just om att jobba med ungdomar
för att varna för riskerna med hembränt. Man vet
aldrig riktigt vad man får i sig. Det är viktigt att po-
ängtera. Jag talade med min norska socialminister-
kollega för drygt två veckor sedan, och där har man
nu en stor affär som handlar om att människor har
dött därför att de har fått i sig metanol.
Man vet aldrig vad man får i sig, och man tar oer-
hört stora risker både när man tillverkar detta och när
man dricker det som är tillverkat under osäkra för-
hållanden och hembränt.
Den andra delen är naturligtvis att bli bättre på
brottsbekämpning. Detta är ju brott. Det handlar om
att stärka rättsväsendet när det gäller polisinsatser,
domstolar, åklagare och övrigt.
Anf. 43 RAGNWI MARCELIND (kd):
Herr talman! Tack för det, Morgan Johansson. Ja,
visst är det brott. Trots det är det bara två stycken
som åker fast årligen i mitt hemlän för att de har gjort
något brottsligt. Det bevisar ju lite grann hur viktig
attityden till hembränt är. Det oroar mig väldigt
mycket att det i dag är mer eller mindre okej att
dricka hembränt. Det är den attityden som vi måste
arbeta brottsförebyggande med.
Morgan Johansson sade att den alkoholpolitiska
handlingsplanen också ska inbegripa det här proble-
met. Det är 100 flickor per 100 000 invånare i åldern
10-14 år som årligen hamnar på akuten för alkohol-
förgiftning.
Min fråga är då: Finns det någonting mer konkret
som Morgan Johansson kan peka på som drastiskt
kan förändra situationen nu? Den är akut.
Anf. 44 Statsrådet MORGAN JOHANS-
SON (s):
Herr talman! Jag tycker att jag har nämnt konkreta
åtgärder. Vi går in med pengar till drog- och alkohol-
förebyggande arbete ute i landet, och det är ganska
mycket resurser.
I fråga om att informera, riktat mot ungdomar,
måste vi bli mycket bättre. Här gör Alkoholkommit-
tén ett väldigt gott arbete, med de resurser som de
har. För att möta den relativt kraftiga ökningen av
alkoholkonsumtionen, framför allt i ungdomsgrup-
perna, måste vi bli ännu bättre.
Jag avser att försöka ta nya initiativ på det här
området för att vi ska kunna möta den här utveckling-
en, både när det gäller förebyggande åtgärder och när
det gäller vårdinsatser så småningom.
Det är riktigt, som Ragnwi Marcelind påpekar, att
bland de ungdomar som kommer in för alkoholför-
giftning har andelen flickor fyrdubblats och andelen
pojkar tredubblats på tio år. Det är en viktig varnings-
signal om att det här är ett problem som vi måste ta
på allvar.
Världslägets påverkan på Europasamarbetet
Anf. 45 MONICA GREEN (s):
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Pär
Nuder.
Vi har skolungdomar från Mariestad här i dag.
Ungdomar är mycket intresserade av internationella
frågor och vill engagera sig för att vara solidariska
med ungdomar i andra länder.
Det är en orolig tid vi lever i för närvarande, och
det har varit en orolig tid även inom utrikespolitiken.
Kan Pär Nuder förklara för ungdomarna här och
för mig om den här oroliga utrikespolitiken har på-
verkat länderna inom EU och om den har påverkat
samarbetet med den gemensamma valutan?
Anf. 46 Statsrådet PÄR NUDER (s):
Herr talman! Det är en riktig iakttagelse att den
europeiska unionen under de senaste månaderna har
varit utsatt för mycket stora inre konvulsioner i an-
slutning till Irakkriget. Olika EU-länder har hamnat
på olika linjer, och det har varit hårda ord mellan de
länder som har haft olika synpunkter.
Samtidigt är det helt klart att samarbetet kring det
som är EU:s inre kärna, den inre marknaden och den
gemensamma valutan euron, fortsätter. Ingen har
ställt krav på att resa handelshinder mellan Spanien
och Frankrike bara därför att man har olika uppfatt-
ningar om hur man skulle avväpna Saddam. I det som
är EU:s inre kärna, den inre marknaden och den ge-
mensamma valutan, fortsätter samarbetet. Det fördju-
pas dessutom, och det kommer att fördjupas än mer i
och med utvidgningen. Vi som står utanför eurosam-
arbetet kommer att bli än mer utanför när unionen
utvidgas med ytterligare tio medlemmar.
Anf. 47 MONICA GREEN (s):
Herr talman! Min följdfråga blir just om de länder
som nu står i kö och vill bli medlemmar i EU och
komma med i den gemensamma valutan: Hur påver-
kas samarbetet om de ser att det är oroligt inom utri-
kespolitiken? Påverkar det också steget för de här
länderna in i den gemensamma valutan?
Anf. 48 Statsrådet PÄR NUDER (s):
Herr talman! Det är ett väldigt starkt stöd för EU-
medlemskap i kandidatländerna. Vi har en rad folk-
omröstningar framför oss nu, härnäst i Litauen. Det är
samtidigt folkomröstningar i kandidatländerna kring
den gemensamma valutan. De har ingen möjlighet att
ställa sig utanför. De vill heller inte. De vill in i det
europeiska samarbetets inre kärna, det som rör den
gemensamma valutan. När den inre kärnan är stark
kommer, i förlängningen, möjligheterna att driva en
gemensam utrikes- och säkerhetspolitik att bli bättre.
Visserligen har vi haft problem med den gemen-
samma utrikes- och säkerhetspolitiken i anslutning till
Irakkriget, men samtidigt har vi gjort väldigt stora
framsteg under de gångna åren. Se till exempel på
EU:s syn på hur man ska hantera konflikten i Mellan-
östern. För fyra fem år sedan var det fullständigt
orimligt att tänka sig att Frankrike, med sina historis-
ka relationer till palestinierna, och engelsmän och
tyskar, med sina historiska relationer till Israel, i dag
har en gemensam ståndpunkt, inte minst tack vare ett
väldigt idogt arbete av Javier Solana. Vi ska inte
döma ut den gemensamma utrikes- och säkerhetspo-
litiken bara därför att vi har haft problem i samband
med Irakkrisen.
Utbildning av servicehundar
Anf. 49 BRITT-MARIE LINDKVIST (s):
Herr talman! Jag vill rikta en fråga till socialmi-
nister Lars Engqvist. Jag tror att det är hans fråga.
Om socialministern inte kan svara kanske Pär Nuder
kan göra det.
För några veckor sedan hade vi besök här i riks-
dagen av rörelsehindrade personer med servicehun-
dar. En servicehund är en hund som hjälper och bistår
den rörelsehindrade med att plocka upp tappade sa-
ker, hämta telefon, öppna dörrar och så vidare. Ut-
bildningen av dessa hundar sker helt och hållet, enligt
uppgift, på ideell basis och med sponsring. Den rörel-
sehindrade får själv inköpa hunden. En hund kostar i
dag 8 000-10 000 kr, och alla kan inte göra detta. Det
här handlar om livskvalitet för de rörelsehindrade.
Därför är min fråga: Kan socialministern tänka sig
att se över det samhälleliga stödet till just denna verk-
samhet?
Anf. 50 Socialminister LARS ENG-
QVIST (s):
Herr talman! Britt-Marie Lindkvist tar upp en jät-
teviktig frågeställning. Den hör inte längre formellt
till mitt område, vilket den gjorde tidigare när jag
också var ansvarig för handikappfrågorna. Det är
Berit Andnor som sysslar med dem nu.
Hela frågeställningen om att garantera den här ty-
pen av stöd är jätteviktig. Det har påpekats i många
sammanhang att samhällets stöd inte fungerar riktigt,
att man får vänta länge och inte får den hjälp man
behöver.
Jag vet inte i vilken mån det just nu sker en över-
syn, men jag lovar att föra Britt-Marie Lindkvists oro
och frågeställning vidare till Berit Andnor. Det är
viktigt att vi ser över detta. Det har påpekats från de
organisationer som har medlemmar som är beroende
av den här typen av stöd.
Anf. 51 BRITT-MARIE LINDKVIST (s):
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag hoppas
verkligen att Lars Engqvist pratar med Berit Andnor
om det här.
Som jag sade handlar det om livskvalitet. Men det
är också en besparing för hela samhället, för de som
har servicehund behöver inte lika mycket hjälp. Ut-
bildningen av ledarhundar till synskadade sker med
samhällets resurser, och synskadade får hunden utan
kostnad.
Jag är väldigt tacksam om denna fråga tas på väl-
digt stort allvar, just för de rörelsehindrade.
Anf. 52 Socialminister LARS ENG-
QVIST (s):
Herr talman! Jag kan bara upprepa mitt tidigare
besked till Britt-Marie Lindkvist. Det är rätt viktigt
att göra den distinktion som hon gör. För ledarhundar
finns det åtminstone en organisation som fungerar
och ett samhälleligt ansvar som är mycket tydligt.
Man upptäcker nu i allt större utsträckning att man
kan få stöd och hjälp på ett annat sätt än det som är
den traditionella ledarhunden. Det är detta som har
uppmärksammats från handikapprörelsen, och det har
påpekats. Det är viktigt att vi undersöker möjligheter-
na att ge ett stöd från samhällets sida när det gäller
utbildning och utveckling för den här typen av hun-
dar.
Obalanser i kommunerna
Anf. 53 LENNART HEDQUIST (m):
Herr talman! Om jag säger prognoser på jättestora
kommunala underskott, känner en stor del av Sveri-
ges befolkning igen sig. Vi får i stort sett dagligen nu
rapporter om kommuner som redovisar just stora
underskott inför 2003. Samtidigt flaggar kommunerna
för besparingar, som drabbar skola, vård och omsorg.
Kontrasten är alltså påtaglig mot vad som sades i
valrörelsen från Socialdemokraterna. Till detta kom-
mer nu vad den pågående arbetskonflikten kan kom-
ma att leda till.
Regeringen har länge flaggat för en proposition
som skulle ge tydligare och skarpare regler för kom-
munernas ekonomiska hushållning. Bland annat
skulle det komma förslag som skulle stärka den
kommunala revisionen och ge den möjlighet till tidi-
gare ingripanden när kommunala budgetar inte hålls.
Min fråga till kommunminister Lars-Erik Lövdén
blir: När ska regeringen sluta att göra ingenting åt de
fortgående stora obalanserna i alltfler kommuner? Det
här är en fråga om skydd för kommunmedborgarna.
Varför kommer inte regeringens aviserade förslag?
Anf. 54 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! Jag delar Lennart Hedquists uppfatt-
ning att utvecklingen i kommunsektorn inger oro.
Den internationella lågkonjunkturen och de sämre
tillväxtförutsättningarna drabbar också kommunsek-
torn, inte bara staten. Skatteunderlaget ökar inte lika
kraftigt längre.
Vi arbetar med frågan om en proposition om god
ekonomisk hushållning. Nu var inte det underlag som
vi fick från den statliga utredningen tillräckligt håll-
bart för att kunna läggas fram som ett lagförslag. Det
blev ganska sönderkritiserat under remissarbetet. Men
vi arbetar med frågan.
Jag kan också göra reflexionen att i fjol svarade
Stockholms läns landsting och landstinget i Skåne för
i stort sett hela underskottet i kommunsektorn, detta
efter fyra år av moderatstyre i de två landstingen. Jag
tror nog att vi som partiföreträdare har uppgifter att
göra också på hemmaplan när det gäller att inskärpa
vikten av god ekonomisk hushållning.
Anf. 55 LENNART HEDQUIST (m):
Herr talman! Alla underskott är av ondo, och det
är väldigt viktigt att man åtminstone gör allvarliga
försök att hålla de budgetar som den folkvalda för-
samlingen har antagit.
Jag vill för egen del säga att det är viktigt att det
så kallade balanskravet inte luckras upp. Men detta
att regeringen inte har kommit med den aviserade
propositionen har ju tolkats som att regeringen inte
längre ser så allvarligt på dessa stora överskridanden.
Å ena sidan ser vi kommuner som tar tag i sina
problem och når resultat. Å andra sidan ser vi kom-
muner som låter detta få fortsätta och får stora under-
skott. Då är min fråga: Vad är egentligen den kon-
kreta anledningen till att den här propositionen inte
läggs fram?
Anf. 56 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! Jag konstaterar än en gång att Mode-
raterna inte tog ansvar för den ekonomiska situatio-
nen i Stockholms läns landsting och landstinget i
Skåne utan medvetet körde ekonomierna i sank. Det
är ett politiskt ansvarstagande som jag efterlyser från
moderat håll.
Propositionen har blivit försenad därför att un-
derlaget från den statliga utredningen inte höll för
remissbehandlingen. Vi har därför tagit ett omtag i
arbetet med att ta fram en proposition om god eko-
nomisk hushållning.
Jag har gång på gång i denna kammare understru-
kit betydelsen av att ha ordning och reda i den kom-
munala ekonomin och att balanskravet är viktigt. Det
är viktigt för att vi inte ska förbruka mer resurser för
kommande generationer. Det är viktigt för att vi ska
ha beredskap att möta den stora demografiska utma-
ning vi har framför oss.
Nu har vi lite kärvare tider i kommunsektorn.
Även om regeringen i vårpropositionen aviserar ett
tillskott - en fortsättning på sysselsättningssatsningen
och på 200-kronan, sammanlagt 4,3 miljarder - står
vi inför en besvärlig situation under det kommande
året. Denna situation blir än besvärligare om man ska
följa Moderaternas budgetalternativ, som innebär en
neddragning med 2 ½ miljard på statsbidragen till
kommunerna och landstingen.
Insatser för bostadslösa
Anf. 57 OWE HELLBERG (v):
Herr talman! Jag har också en fråga till Lars-Erik
Lövdén.
I Sverige finns det ca 10 000 bostadslösa, varav
något tusental är hemlösa. Bland de bostadslösa finns
hundratals barn, bland annat i ministerns egen hem-
stad Malmö. Allas rätt till en bostad finns inskriven i
grundlagen och borde vara en självklar social rättig-
het. Till största delen är det här ett storstadsproblem,
men tyvärr finns det hemlösa och bostadslösa även i
kommuner med tomma lägenheter.
Min fråga blir då vad ministern tänker göra för att
sudda bort denna skamfläck från den sociala bostads-
politiken.
Anf. 58 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! Det är en väldigt allvarlig frågeställ-
ning som Owe Hellberg tar upp. Vi går nu in - och
det är samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljö-
partiet med på - med ett kraftigt ökat investeringsstöd
för produktion av hyreslägenheter till rimliga kostna-
der. Tar kommunerna den utmaning det innebär att
kraftigt öka bostadsbyggandet i storstadsområdena
tror jag också att vi kan hantera en del av den pro-
blematik som Owe Hellberg tar upp.
Sedan har vi under den gångna mandatperioden
tillsammans lagstiftat om ett kommunalt bostadsför-
sörjningsansvar. Det är ett bostadsförsörjningsansvar
som innefattar alla befolkningsgrupper och kanske
särskilt ett ansvar för de riktigt utsatta människorna.
Kommunerna har alltså i dag ett lagstiftat ansvar för
att ordna boende åt den grupp av personer som Owe
Hellberg tar upp i sitt inlägg.
Det finns anledning att gång på gång skärpa och
inskärpa kommunernas ansvar för att åtgärda den här
problematiken.
Anf. 59 OWE HELLBERG (v):
Herr talman! Vi är naturligtvis glada över det
ökade bostadsbyggandet och bostadsförsörjningsla-
gen. Men det räcker inte, ministern!
De här problemen finns beskrivna i det utred-
ningsbetänkande som Hemlöshetskommittén lämnade
ifrån sig för mer än ett år sedan med en rad förslag
om hur man ska lösa den här problematiken. Man
föreslår obligatorisk bostadsförmedling, bostadsan-
visning för kommunerna när det gäller både kommu-
nala och privata lägenheter och en rad andra åtgärder.
Nu verkar det som om Hemlöshetskommitténs
betänkande har fastnat på Socialdepartementet. Då
undrar jag vad ministern tänker göra för att det ska bli
någonting av den här utredningen och vilka förslag
han tänker komma med för att lösa de här problemen.
Det krävs andra åtgärder än dem som ministern
nämnde i sitt första anförande.
Anf. 60 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! En nyckelfråga i framför allt stor-
stadsområdena är att öka bostadsbyggandet. Utan ett
ökat bostadsbyggande får vi inte fram en situation på
bostadsmarknaden där vi kan tillgodose människors
behov av bostäder.
Sedan handlar det ju inte bara om bostadsfrågan
utan också om insatser på missbruksområdet. Det
handlar om insatser i form av träningslägenheter
innan man kommer ut på den ordinarie bostadsmark-
naden. Vi har ju ett särskilt stöd för att initiera pilot-
projekt när det gäller hemlöshetsproblematiken som
Socialstyrelsen administrerar. Det stödet är till för att
stimulera kommunerna till nytänkande när det gäller
insatser för de hemlösa.
Det handlar alltså både om åtgärder för att allmänt
skapa en bättre balans på bostadsmarknaden och om
specialinriktade insatser för de hemlösa som är i be-
hov av det.
Kemikaliepolitiken
Anf. 61 SVEN GUNNAR PERSSON (kd):
Herr talman! Jag har en fråga till miljöminister
Lena Sommestad.
Riksdag och regering kommer ju att få många
spännande och utmanande arbetsuppgifter framöver
med anledning av den nya kemikaliepolitik som mil-
jökommissionären Margot Wallström presenterade i
går, tror jag. Det är ett oerhört omfattande område att
ta sig an - hundratusentals olika ämnen varav en del
är mycket farliga.
En del kritik har riktats mot förslaget just när det
gäller de farligaste ämnena. Den svenska hållningen
har ju varit att de farligaste ämnena ska ersättas av
mindre farliga där sådana finns och är lika bra. Denna
så kallade substitutionsprincip verkar ha försvagats i
förslaget från miljökommissionären. Hur ser miljö-
ministern på detta, och hur vill hon arbeta med frågan
från svensk position?
Anf. 62 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Sven Gunnar
Persson, att vi har ett stort arbete framför oss när det
gäller kemikaliepolitiken, och Sverige har varit starkt
drivande i kemikaliefrågorna och bidragit mycket till
att vi nu har det här förslaget från kommissionen.
Det är alldeles riktigt att vi har förhandsinforma-
tion om att det som kallas substitutionsprincipen, som
alltså betyder att man ska ersätta, har försvagats i det
här förslaget. För oss är det här en mycket viktig
princip. Den finns i den svenska kemikaliestrategin
och den utgör en hörnsten.
Innan vi kan säga hur vi ska förhålla oss måste vi
studera det här förslaget, som alltså precis har lagts
fram. Det arbetet inleds nu på Miljödepartementet. Vi
får bedöma vilka förändringar som har skett i kom-
missionens förslag i förhållande till de strategier som
tidigare har diskuterats inom kommissionen och åter-
komma med i vad mån och på vilket sätt vi från
svensk sida ska agera. Men från vårt håll är substitu-
tionsprincipen mycket viktig.
Låt mig dock säga att det finns andra delar av
kommissionens förslag som ser mycket bra ut, och
det gläder oss.
Anf. 63 SVEN GUNNAR PERSSON (kd):
Herr talman! Jag kan inte påstå att jag har läst
hela förslaget. Men de uppgifter som har presenterats
är glädjande i vissa delar, precis som miljöministern
säger. Men det här är inget förhandsbesked längre,
utan förslaget finns utlagt och presenterat på press-
konferens. Naturskyddsföreningen och Kemikaliein-
spektionen har kommenterat det och sagt att just när
det gäller substitutionsprincipen är det fara å färde.
Jag skulle vara trygg och glad om miljöministern
här i dag kunde säga att den svenska positionen ligger
fast, att vi kommer att driva detta hårt i ministerrådet
och i arbetet med att svara på remisser och i det ar-
bete som miljö- och jordbruksutskottet tillsammans
med departementet ska göra i den här frågan.
Anf. 64 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Jag försäkrar att våra positioner i
kemikaliepolitiken ligger fast och att vi kommer att
driva dessa frågor hårt. Det har vi alltid gjort i EU-
sammanhang när det gäller kemikaliefrågorna. Dock
måste vi naturligtvis se efter på vilket sätt man har
försvagat den här principen.
Eftersom förslaget lades fram i går har våra
tjänstemän, liksom jag, bara tittat på det inlednings-
vis. Vi vet att man har försvagat den här principen på
det sättet att man vill ge möjligheter att göra mer
generösa bedömningar av vad som så att säga är soci-
alt och ekonomiskt för dyrt att genomföra. Det tycker
vi inte är acceptabelt. Och vi kommer att driva den
här frågan hårt, det kan jag försäkra. Men vi ska ock-
så gå igenom kommissionens förslag grundligt innan
vi kommer till riksdagen med våra positioner.
Ägarlägenheter
Anf. 65 NINA LUNDSTRÖM (fp):
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet
Lars-Erik Lövdén. Det råder stor bostadsbrist, och jag
vill fråga: När kommer propositionen angående
ägarlägenheter?
Anf. 66 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! Regeringen har ännu inte tagit ställ-
ning till den utredning som har lagt fram ett förslag
om ägarlägenheter och som har remissbehandlats. Det
har gått ganska kort tid sedan remissbehandlingen
avslutades, så jag kan inte i dag ge ett svar på när en
sådan proposition kommer.
I dag har regeringen fattat beslut om en proposi-
tion om tredimensionell fastighetsbildning. Den frå-
gan är väldigt viktig för bland annat Stockholms
vidkommande, därför att detta frigör byggbara ytor
framför allt i de centrala delarna av Stockholm som
kan underlätta bostadsbyggandet.
Men frågan om en proposition om ägarlägenheter
ber jag att få återkomma till.
Anf. 67 NINA LUNDSTRÖM (fp):
Herr talman! Det här är oerhört bekymmersamt. I
mars 1999 fattade riksdagen beslut om ett tillkänna-
givande angående att ägarlägenheter ska införas som
ny upplåtelseform. Det har gått fyra år, och bostads-
bristen är omfattande. Just den här möjligheten skulle
innebära att man skulle få i gång byggandet. När fyra
år har gått funderar man över varför det tar så lång
tid. Dessutom fanns det ett förslag efter den borgerli-
ga regeringen, så arbetet skulle inte behöva vara så
otroligt omfattande.
När kommer vi att få se en proposition, och tror
statsrådet att bostadsbristen skulle kunna lätta genom
den här reformen?
Anf. 68 Statsrådet LARS-ERIK LÖV-
DÉN (s):
Herr talman! Jag är inte lika optimistisk som frå-
geställaren när det gäller ägarlägenheternas möjlig-
heter att lösa bostadsbristen. Jag tror inte att det är
lösningen. Vad det handlar om är att vi får till stånd
ett kraftigt ökat bostadsbyggande, framför allt av
hyreslägenheter i Stockholmsregionen. Det är där
bristen är som mest påtaglig i dag. Och det ska vara
lägenheter till rimligare kostnader än den bostadspro-
duktion vi har haft bakåt i tiden.
Vi tillsatte en utredning efter riksdagens tillkän-
nagivande. Den utredningen är remissbehandlad, men
regeringen har ännu inte tagit ställning till utredning-
ens och remissinstansernas synpunkter. Jag ber därför
att få återkomma i den frågan.
Utbyggnaden av 3 G-nätet
Anf. 69 LOTTA N HEDSTRÖM (mp):
Herr talman! Jag har en fråga till miljöminister
Sommestad. I morgon kl. 12 på Sergels torg kommer
ett större antal människor att samlas som har reagerat
med alltifrån oro till ren sjukdom mot den forcerade
utbyggnaden av 3 G-nätet i Sverige. I höstas var det i
TV en debatt i frågan. Då glömde ministern försiktig-
hetsprincipen i sammanhanget.
Min fråga är: Gör ministern eventuellt samma be-
dömning som jag, att förskjutningen på grund av att
operatörerna inte kommer att hinna med utbyggnaden
i samma takt som är tänkt skulle kunna vara ett gylle-
ne tillfälle dels att i varje kommun skapa lågstrålande
zoner för de människor som inte klarar av en över-
lastad strålningsmiljö, dels för både Socialstyrelsen
och Strålskyddsinstitutet att läsa in sig på alla de
negligerade forskarrapporter som till exempel finns
redovisade i sista numret av Ljusglimten så att för-
siktighetsprincipen nu till fullo kan verka i den här
frågan?
Anf. 70 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Jag tror inte att jag glömmer någon
försiktighetsprincip, Lotta Nilsson Hedström. Där-
emot gör vi lite olika bedömningar när det gäller hur
den här frågan har hanterats och de risker som finns
när det gäller strålning från master.
Är detta ett gyllene tillfälle att nu gå långsammare
fram? frågar du. Jag har som miljöminister tydligt
gjort klart att kommunerna ska ta seriöst på bygg-
lovsprövningarna. Man ska gå fram i det tempo man
kan. Man ska behandla sina ansökningar men ta den
tid man behöver. Man ska ta tid att kommunicera med
sina medborgare.
Det är min bedömning att det är mycket svårt att
få till stånd strålningsfria zoner. Vi har redan i dag
antenner uppe av många olika slag.
När det gäller negligerade forskarrapporter är min
uppfattning om Strålskyddsinstitutets arbete en an-
nan. Det finns en liten grupp forskare och ett mindre
antal forskningsresultat som pekar på stora risker och
som har fått stor uppmärksamhet, speciellt bland dem
som är oroliga och bekymrade och som också lider av
elöverkänslighet och de symtom som är förknippade
med detta.
Strålskyddsinstitutet bygger sitt arbete på samlade
forskningsresultat, sammanställningar av samlad
forskning. Det är så vi arbetar på det här området,
liksom på alla andra. Strålskyddsinstitutet fortsätter
nu och har vårt uppdrag att intensifiera sitt utåtriktade
arbete för att kunna svara på de frågor och möta den
oro som finns. Men man ska också intensifiera sitt
arbete med försiktighetsprincipen och med att tydli-
gare stämma av varför man gör olika bedömningar i
olika länder. Du vet att det finns ett fåtal länder som
har satt lägre gränsvärden. Det måste Strålskyddsin-
stitutet titta närmare på och på ett bra sätt komma
tillbaka med. Försiktighetsprincipen är alltså i cent-
rum för Strålskyddsinstitutets arbete framöver.
Anf. 71 LOTTA N HEDSTRÖM (mp):
Herr talman! Även WHO har ganska nyligen gått
ut med rekommendationer om sänkta gränsvärden.
Jag tolkar ministerns svar i det här avseendet som
positivt. Det kommer att bli ett rådrum.
Det är viktigt att notera att det inte är strålnings-
fria zoner som efterfrågas utan det är lågstrålande
zoner.
Min andra fråga gäller inte så mycket forskning
och teorier som det mänskliga lidande som ligger
bakom detta problem som ganska upprörande förne-
kas. I morgon vid Mynttorget, när demonstrationen
avslutas, kommer protestlistor från Elöverkänsligas
Förbund att lämnas över. Tyvärr kan inte ministern
själv ta emot dem. Men jag skulle vilja veta vad som
kommer att hända med de här protestlistorna. Vem tar
hand om dem? I fjol fick Mona Sahlin motsvarande
listor. Hur sätter det sitt avtryck i departementets och
regeringens arbete?
Anf. 72 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Det kommer i morgon en represen-
tant från Miljödepartementet och tar emot listorna
och lämnar över dem till mig, eftersom jag inte kan
närvara.
Det finns ett mänskligt lidande men jag tycker
inte att det är riktigt att säga att det nonchaleras. Där-
emot finns det kanske olika uppfattningar om vilka
åtgärder som är rimliga och möjliga att vidta. Det har
ju förts en hel del debatter här i kammaren också med
andra ministrar med ansvar för det här området.
Det finns på många sätt möjligheter att undvika
strålning. Framför allt är det fråga om den allra när-
maste miljön där det finns många apparater av olika
slag som avger strålning och som kanske ligger när-
mare till hands om man har problem med elöverkäns-
lighet än just antennerna - som ligger inom mitt om-
råde - vilka har låg strålning och placeras på sådant
sätt att de sällan ligger inom ramen för att utgöra
någon påverkan, enligt de underlag vi bygger våra
bedömningar på.
Självklart känner vi med de människor som lider
av elöverkänslighet. Jag har själv träffat många, fått
brev från många och kommunicerat med många. Vi
måste också i politiken bygga med ett vetenskapligt
underlag. I miljöpolitiken är detta grundläggande. Det
är det som gör att vi kan vidta stränga och skarpa
åtgärder. Vi måste ha fast mark under fötterna. Det
gäller även här. Låt oss fortsätta arbetet om elöver-
känslighet, att forska om vad den beror på och hur
den kan åtgärdas. Vi kommer på det området, som på
andra, att driva en skarp och bra politik med sakligt
underlag.
Övervakningskameror
Anf. 73 CECILIA MAGNUSSON (m):
Herr talman! I morse kunde tidningar, radio och
TV informera svenska folket om att det är fritt fram
att publicera bilder som tagits av övervakningskame-
ror. Det är ett allvarligt problem för människors in-
tegritet - och det är ett lagstiftningsproblem - att bli
uthängda på tidningssidor, Internet eller i TV på
grund av att de har befunnit sig på ett ställe där det
finns övervakningskameror. Det är inte ett problem
enbart för så kallade kändisar utan även för männi-
skor i allmänhet.
Min fråga ställer jag till Pär Nuder, som här har
det övergripande ansvaret. Vad har regeringen för
uppfattning om den aktuella lagstiftningen och vad
man har för planer att komma till rätta med proble-
met?
Anf. 74 Statsrådet PÄR NUDER (s):
Herr talman! Integritetsfrågor är naturligtvis oer-
hört viktiga. Den tekniska utvecklingen gör att vi som
gemensamma lagstiftare hela tiden ligger på efterkäl-
ken.
Den aktuella frågeställningen rör statsrådet Tho-
mas Bodströms ansvarsområde. Ingen av oss här
närvarande statsråd är så pass initierade i själva sak-
frågan. Vi får ta med oss frågan till det ansvariga
statsrådet och på lämpligt sätt återkomma till fråge-
ställaren.
Anf. 75 CECILIA MAGNUSSON (m):
Herr talman! Tack för svaret.
Jag kan informera statsrådet Nuder om att det inte
är lagstiftarna som är på efterkälken utan att det fak-
tiskt är regeringen. I fem års tid har vi moderater
krävt en översyn av integritetslagstiftningen just på
det här området. Vi har sett hur utvecklingen har
fortskridit, och vi vill ha en översyn på området. I
mars förra året utlovade regeringen att man skulle
göra översynen. Jag skulle vilja skicka med Pär Nu-
der frågan om när regeringen tänker infria detta löfte
om en översyn av integritetslagstiftningen.
Anf. 76 Statsrådet PÄR NUDER (s):
Herr talman! Om regeringen har sagt att en över-
syn ska göras ska den göras. Jag tar med frågeställa-
rens synpunkter till det ansvariga statsrådet.
Vindkraftsutbyggnaden
Anf. 77 AXEL DARVIK (fp):
Herr talman! I debatten antar man oftast att förny-
bar energi är samma sak som miljövänlig energi. När
det gäller vattenkraft är man dock mer klarsynt. Till
exempel skulle ingen hävda att det skulle vara miljö-
vänligt att bygga ut våra sista orörda älvar.
Denna upplysta insikt finns däremot inte när det
gäller vindkraften. Regeringen vill fram till 2007
pytsa ut 250 miljoner kronor för att subventionera
vindkraftverken. Jag vill därför fråga miljöministern
hur länge denna miljövidriga industrietablering ska
fortsätta i våra natursköna kustområden.
Anf. 78 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Vi har olika uppfattning när det gäll-
er vindkraften. En orsak till att vattenkraften inte
alltid är miljövänlig och är ett stort problem är bland
annat stora dammbyggen, som får förödande konse-
kvenser för den biologiska mångfalden. När det gäller
småskalig vattenkraft handlar det också om att det här
ställer till stora problem för djur- och växtlivet i de
vattendrag det handlar om.
Vindkraften anser jag inte vara någon miljövidrig
kraftkälla. Självklart finns det målkonflikter. Vi har
miljömål som talar om en god kustmiljö, landskap
och så vidare. Det kan bli en målkonflikt när vi upp-
lever ett vindkraftverk som ett störande inslag i land-
skapet. Vindkraftverken har ingen annan miljöpåver-
kan än just att vi ser dem och att de låter något. När
vindkraftverket har gjort sin tid för kraftförsörjningen
kan det plockas ned utan att det får några effekter.
Vad vi nu undersöker är om en placering av vind-
kraftverk i havet påverkar det biologiska livet runtom.
Här finns en pågående forskning som tyder på att det
kan vara både positiva och negativa effekter. Den
forskningen fortsätter.
Det är helt felaktigt att jämföra vindkraftverk med
till exempel storskalig vattenkraft.
Anf. 79 AXEL DARVIK (fp):
Herr talman! Vindkraften är inte bara oekonomisk
och har en oförmåga att bära sina kostnader utan
kraftiga subventioner. Den är också ett otroligt inef-
fektivt energislag. Om man ska ersätta en Barse-
bäcksreaktor skulle det krävas nio gånger det antal
vindkraftverk som finns i dag. Man kan tänka sig hur
fruktansvärt det blir om det står nio likadana jätte-
snurror bredvid varje som i dag trängs utmed våra
kuster.
Man kan inte säga att vindkraften bara är ett kom-
plement i energisammanhang. I dag letar vi efter ett
verkligt användbart alternativ till kärnkraften.
När det gäller andra industribyggnader i skärgår-
den är vi mer aktsamma. Varför gäller inte samma
aktsamhet för vindkraftverken?
Anf. 80 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! När det gäller hur pass effektiv
vindkraften är är det rätt att verkningsgraden är lägre
än till exempel för vattenkraft, men det hindrar inte
att vindkraft med framgång utnyttjas och utgör en
viktig kraftkälla i till exempel Tyskland, Spanien och
Danmark på ett betydligt mer slagkraftigt sätt än här.
När det gäller den ekonomiska lönsamheten visar
nya siffror från Energimyndigheten att i fråga om
nyinstallerad kraft konkurrerar vindkraften riktigt bra.
Man kan inte jämföra ny vindkraft med vattenkraft
och kärnkraft där grundinvesteringarna gjordes för
mycket länge sedan.
Min bedömning är att vindkraften är ett möjligt
komplement. Den ska utnyttjas, den är en bra energi-
källa och den ska utnyttjas parallellt med andra ener-
gikällor.
Folkhälsoarbetet i skolan
Anf. 81 LENNART GUSTAVSSON (v):
Herr talman! Folkhälsoarbetet är viktigt. Elevhäl-
soarbete är också viktigt. Under förra mandatperioden
presenterades elevhälsa som ett nytt eget verksam-
hetsområde inom skolan. Mycket av resonemanget
bygger på diskussionen om ett förebyggande arbete.
Den nya skolutvecklingsmyndigheten arbetar just nu
med att föra ut många av de intentioner som finns i
förslagen om elevhälsa. Min fråga, som jag naturligt-
vis riktar till statsrådet Johansson, gäller på vilket sätt
som det breda, övergripande folkhälsoarbetet sam-
ordnas med det arbete som just nu pågår i landets
skolor.
Anf. 82 Statsrådet MORGAN JOHANS-
SON (s):
Herr talman! Riksdagen har alldeles nyligen bi-
fallit regeringens förslag i folkhälsopropositionen,
Mål för folkhälsan. Det var en startpunkt för ett mer
sammanhållet folkhälsoarbete i landet. Det är ett
område som tyvärr under lång tid har varit bortglömt
men som på lång sikt är oerhört viktigt. Sverige har
länge varit bra på detta.
I folkhälsopropositionen lades fram förslag till ett
antal mål. Vi kommer att arbeta vidare med dem nu
när riksdagen har godkänt propositionen, bland annat
genom att tillsätta en nationell ledningsgrupp för
folkhälsofrågorna. Vi ska gå igenom målområde för
målområde för att se vad vi kan göra inom alla de
relevanta statliga myndigheternas ansvarsområden för
att lyfta fram hälsofrågor i alla politikområden. Det är
viktigt att vi får en mainstream-argumentation kring
detta, nämligen att på alla områden, skolan, hälso-
och sjukvården, idrotten, ta med hälsoaspekter i ar-
betet.
Skolan och skolmiljön är naturligtvis en viktig
del. Där kommer vi bland annat att jobba med förslag
som bidrar till ökade motionsinsatser, till att man
dagligen rör sig mer i skolan. Kring detta pågår ett
arbete inom Utbildningsdepartementet.
Jag vill också nämna skolmaten. Sverige är nästan
unikt i det avseendet. Alla våra ungdomar serveras ju
skolmåltider. Detta är något som vi ska vara stolta
över. Kostinnehållet kommer framöver också, tror
jag, att vara en viktig del i folkhälsoarbetet inom
ramen för skolans verksamhet.
Anf. 83 LENNART GUSTAVSSON (v):
Herr talman! Naturligtvis är det viktigt med ett
sammanhållet folkhälsoarbete. Jag tror att det också
är viktigt med ett samordnat folkhälsoarbete. Jag ska
drista mig till att göra några korta påståenden, som
jag tror att folkhälsoministern instämmer i:
· Grunden för folkhälsan läggs tidigt i livet.
· Skolan, som möter alla, har ett stort ansvar men
också unika möjligheter.
· Attityder, värderingar och vanor grundläggs i stor
utsträckning under skoltiden.
· Det långsiktiga folkhälsoarbetet bör ha ett tydligt
perspektiv mot barn och unga.
· Arbetet i skolan borde således vara högt priorite-
rat.
Vilka initiativ är statsrådet Johansson i egenskap
av folkhälsominister beredd att ta för att ytterligare
stödja skolornas arbete för hälsan?
Anf. 84 Statsrådet MORGAN JOHANS-
SON (s):
Herr talman! Jag har pekat på två saker. Den ena
rör motion och idrott i skolan och att man dagligen
rör sig mer. Den andra rör kostfrågorna, som det
också är viktigt att lyfta fram.
En tredje sak som jag skulle vilja peka på är un-
dervisningen inom ramen för alkohol, narkotika och
tobak. Vi har ju varit inne på det ökade drickandet
bland unga. Jag tror att vi måste vara angelägna om
att försöka skjuta upp alkoholdebuten och minska
berusningsdrickandet bland unga. Det jobbet måste
man, som sagt, börja med i tid - det måste finnas med
redan från början.
Alkohol-, narkotika- och tobaksfrågorna tycker
jag att det är viktigt att lyfta fram i undervisningen.
Exempelvis när det gäller tobaken minskar rökningen
totalt sett i landet men möjligen kan vi se tendenser
till en liten ökning av rökningen bland de allra yngsta
- en allvarlig varningssignal, en sak att ta på allvar.
Jag hoppas att frågeställaren är nöjd med de tre
frågor som jag här har pekat ut.
Östersjön som särskilt känsligt innanhav
Anf. 85 SVEN BERGSTRÖM (c):
Herr talman! Vid lunchtid i dag stod riksdagens
egen sångkör på riksdagstrappan och hälsade våren
välkommen med några vårsånger. Våren och somma-
ren är för många människor särskilt förknippade med
havet och skärgården och har en särskild dragnings-
kraft på många människor.
Men samtidigt vet vi att vårt eget stora innanhav,
Östersjön, är ett av världens mest förorenade vatten.
Hoten är många.
Östersjöfrågan togs upp här i riksdagen i vintras
och drevs väldigt hårt. I takt med att vi fått en ökad
mängd oljetanker har det här blivit ännu mer akut.
En enig riksdag har beslutat att ge regeringen i
uppdrag att till FN-organet Internationella sjöfartsor-
ganisationen lämna in en ansökan om att få Östersjön
klassad som ett särskilt känsligt innanhav. Detta
skulle göras skyndsamt.
I april gick ansökningstiden ut. Då visade det sig
att regeringen inte har lämnat in någon ansökan. Har
miljöministern någon bra förklaring till att man inte
gjorde vad en enig riksdag beställt?
Anf. 86 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Ja, Sven Bergström, jag har i miljö-
och jordbruksutskottet grundligt redogjort för detta.
Vi förbereder en ansökan och gör det intensivt. Sjö-
fartsverket kom med sin utredning bara någon vecka
före ansökningstiden för nästa möte med Internatio-
nella sjöfartsorganisationen, IMO, som ska hållas i
juli. Jag redogjorde då för att det inte fanns några
möjligheter att få ihop en rimlig och kvalitativt bra
ansökan. Det fanns också stor förståelse i utskottet för
att vi måste agera klokt för att kunna nå framgång.
Man kan ju inte komma rusande med ansökningar
flera gånger om till Internationella sjöfartsorganisa-
tionen.
Som Sven Bergström känner till pågår sedan två
år tillbaka ett arbete med en gemensam ansökan. Det
arbetet gör vi tillsammans med övriga länder runt
Östersjön, och det är inne i en intensiv fas. Miljömi-
nistrarna runt Östersjön ska besluta om denna gemen-
samma ansökan i slutet av juni.
Sjöfartsorganisationen har tydligt sagt att de vill
att man ska gå in tillsammans. Vi har också många
gånger sagt att vi förbereder en svensk ansökan om
det behövs och går in ensamma. Men nu går vi först
in tillsammans med övriga Östersjöländer.
Anf. 87 SVEN BERGSTRÖM (c):
Herr talman! Lena Sommestad, det var många
månaders marginal när en enig riksdag tog sitt beslut
och uppdrog till regeringen att göra på nämnda sätt.
Kunskapen om tidsmarginalerna fanns hos regering-
en.
Dessutom: Det fanns inget beslut i utskottet om en
stor förståelse, som Lena Sommestad påstår. Vi hade
tillfälle att ställa frågor till regeringen men det var
inte fråga om något ställningstagande från utskottet.
Tvärtom var det tydligt att ett enigt utskott beställde
detta av regeringen. Jag tycker att det är sorgligt att
regeringen inte lever upp till de beställningar som
riksdagen gör, särskilt som det finns en god tidsmar-
ginal. Vi vet ju att läget är rätt akut för Östersjön.
Prestigeolyckan inträffade, tack och lov, inte här men
vi vet att den ökade trafiken i Finska viken har ökat
riskerna.
Miljöministern får väl tala om för riksdagen och
svenska folket varför man inte gör det som riksdagen
beställer. Jag tycker att det är att svika sitt uppdrag.
Anf. 88 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Vi är, Sven Bergström, helt eniga
om att läget är akut, och vi är helt eniga om vad som
ska göras. Däremot har vi varit oeniga om strategin
och tidsbedömningarna.
Jag vidhåller att vi har fått i uppdrag att snarast
möjligt klassa svenskt vatten i Östersjön som ett sär-
skilt känsligt område. Det uppdraget tar vi på mycket
stort allvar.
Jag hoppas att Sven Bergström vill tro på reger-
ingen, tjänstemännen, Sjöfartsverket, Naturvårdsver-
ket och alla andra som har försökt förklara varför vi
behöver tiden för denna mycket omfattande och
mycket viktiga ansökan, vars framgång är en viktig
förutsättning för det fortsatta skyddsarbetet kring
Östersjön. Vi tar detta på största allvar. Just därför
agerar vi som vi gör, och vi uppfyller riksdagens
uppmaning.
Skyddsvärd mark
Anf. 89 BENGT-ANDERS JOHANS-
SON (m):
Herr talman! Jag vill rikta en fråga till miljömi-
nister Lena Sommestad.
För närvarande pågår ett stort undandragande av
mark från produktion när det gäller skog och livsme-
del, med hänvisning till naturvårdsskäl och biotop-
skydd. Många enskilda drabbas. Jag har träffat ett
antal av dessa människor. Det paradoxala är att det
som är särskilt välskött också är det som är särskilt
skyddsvärt. Det har alltså skötts av nuvarande gene-
ration och av många generationer bakåt. Paradoxalt
nog ratar staten det som är dåligt skött. Sensmoralen
är alltså: Missköt din mark, så riskerar du ingen inlö-
sen!
Sådana här intrång gör att många människor mår
väldigt dåligt. Vissa måste medicinera. I vissa fall
försvinner skötseln.
Min fråga till miljöministern är: Varför respekte-
rar ni inte markägarna i större utsträckning exempel-
vis genom skötselavtal i stället för att inlösa mark?
Anf. 90 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Jag är helt enig med frågeställaren
om att det är oerhört viktigt att ha en bra dialog med
markägarna när det är fråga om att värna skyddsvärd
mark. Det är också en tydlig riktlinje från regeringen
att så ska det vara. Senast uttryckte vi det i natur-
vårdsskrivelsen i våras. Det är alltid så att samråd
sker när mark ska bli naturreservat till exempel. Vi
lägger mycket stor vikt vid detta.
När det gäller valet av skyddsform som ska till
finns det många överväganden. Under senare tid har
vi haft många utpekanden som har att göra med Natu-
ra 2000-områden. Då har vi särskilda regler att gå
efter. Det kan vara som Bengt-Anders Johansson
säger - att från kulturmarkssynpunkt skyddsvärda
områden kan vara just de som varit välskötta under
många år. Jag vill dock säga att jag inte kan instämma
i bilden av detta som ett mycket stort och omfattande
problem. Tvärtom är det mitt intryck, efter samtal
med alla länsstyrelser och med dem som arbetar med
detta, att samråden i de allra flesta fall går mycket
bra. Man får ersättning, och man kommer fram till
bra avtal. Vi har ingen annan önskan än att det ska
vara på det sättet.
Anf. 91 BENGT-ANDERS JOHANS-
SON (m):
Herr talman! Samrådet i all ära och att det enligt
ministern inte är något stort problem, men jag kan
verkligen intyga att för den enskilde är detta ett in-
trång som - och jag upprepar det - tvingar till medi-
cinering för att man ska kunna hantera det här. Detta
är inget att negligera.
Då är min fråga: Vad tänker ministern göra åt des-
sa nu aktuella fall där man mår så dåligt?
Anf. 92 Miljöminister LENA SOMME-
STAD (s):
Herr talman! Låt mig göra ett klarläggande. Det är
inte så att jag inte tycker att det är ett stort problem att
det förekommer sådana här fall. Min kommentar
gällde helhetsbilden.
Som miljöminister kan jag i regel inte gå in på de
enskilda fallen där det inte fungerar. Vi har haft något
fall där man efter svåra konflikter har ändrat området.
I mina dialoger med länsstyrelserna understryker
jag mycket starkt betydelsen av dialog och respekt
och att man över huvud taget beaktar hur naturvårds-
politik ska kunna bedrivas på ett bra, demokratiskt
sätt, så att människor inte upplever att biologer och
experter beslutar över huvudet på dem och att de inte
har något inflytande. Det tar jag på stort allvar, och
det driver vi som en generell linje rakt över. Jag gör
allt i varje enskilt fall för att understryka detta.
Anf. 93 FÖRSTE VICE TALMANNEN:
Därmed var veckans frågestund avslutad, och vi
tackar deltagande statsråd och ledamöter.
6 § Statliga företag
Föredrogs
näringsutskottets betänkande 2002/03:NU9
Statliga företag (skr. 2001/02:120).
Anf. 94 MIKAEL ODENBERG (m):
Herr talman! Då var det alltså dags att diskutera
de statliga företagen. Bakgrunden är den skrivelse
som regeringen varje år lämnar över till riksdagen där
man redovisar för verksamheten i de statliga företa-
gen.
Staten är den största företagsägaren i Sverige. Det
är för den delen också den största arbetsgivaren. Det
finns 62 statliga företag, varav 47 är helägda och 57
är delägda. Antalet anställda är ca 200 000. Svenska
staten är också den största företagsägaren på Stock-
holmsbörsen.
Förra året var ett väldigt dåligt år för de statliga
företagen. Företag som Posten, SJ och delägda SAS
uppvisade katastrofresultat. Statens noterade aktiein-
nehav i olika bolag sjönk med drygt 40 miljarder i
värde - alltså 40 000 miljoner kronor.
Inte heller de privata börsföretagen har rosat
marknaden. De har ett par usla år bakom sig. I någon
mening drabbas vi alla av det. Tillväxten i ekonomin
blir sämre och pensionsfondernas värde urholkas.
Men det är ändå de frivilliga aktieägarna i dessa fö-
retag som i första hand drabbas.
40-miljardersnotan för statens otydliga, onödiga
och oengagerade ägarpolitik hamnar hos svenska
folket. Det finns ju en hel del skrämmande exempel
på hur staten de facto har fungerat som företagsägare.
Postens Internetsatsningar har kostat skattebeta-
larna miljardbelopp. Statens järnvägar är konkurs-
mässigt. Regeringen vill nu tillföra miljardbelopp för
att upprätthålla SJ:s verksamhet, vilket riksdagen ska
återkomma till och pröva om några veckor.
Förlusterna har uppkommit därför att man har
bolagiserat Statens järnvägar på delvis felaktiga
grunder och med otillräcklig kapitalbas, men också
för att man har en historia som innebär att Statens
järnvägar har gjort upphandlingar där man har dum-
pat priserna, tecknat dåliga förlustavtal och konkurre-
rat ut privata konkurrenter i tågtrafiken. Därmed har
man också underminerat sig egen ekonomiska ställ-
ning.
På något sätt har riksdagens näringsutskott funge-
rat som ett kontrollbalansutskott under hösten. Re-
geringen har flera gånger kommit till riksdagen med
konkursmässiga statliga företag och bett riksdagen att
hjälpa till och hålla företagen under armarna.
I alla dessa affärer har regeringen varit djupt in-
volverad. Statssekreteraren i Näringsdepartementet
har under en tid varit ordförande i styrelsen för Sta-
tens järnvägar. Näringsutskottets ordförande sitter
med i SJ:s styrelse. Tidigare var det en statssekretera-
re som tillsattes som verkställande direktören i Pos-
ten, och han ledde marschen in i de jättelika förlust-
satsningarna på Internetportaler. Regeringen har alltså
varit djupt involverad i dessa olika affärsmässiga
tillkortakommanden.
Det är till och med så att de pengar som staten har
tjänat - alltså de företag som har gått bra - är företag
som Svenska Spel, Vattenfall och Vin & Sprit. Det
som staten tjänar pengar på är spel och dobbel och att
kränga elektricitet och sprit. Det är rätt svårt att se det
som en central grundläggande statlig uppgift.
Här i Sverige lägger vi ned kärnkraft samtidigt
som det statliga bolaget Vattenfall köper upp kärn-
kraft i Tyskland.
De statliga ägandet har på många områden histo-
riska orsaker som i flera fall nu är överspelade sedan
de olika marknaderna har avreglerats och öppnats för
konkurrens. Det gäller telemarknaden, postmarkna-
den, elektricitet och mycket annat.
Det är mot den här bakgrunden som vi från de
fyra borgerliga partierna vid upprepade tillfällen har
begärt att regeringen i den skrivelse som man kom-
mer med varje år med redovisning för de statliga
företagens verksamhet också för varje företag ska
ange vilka skäl det finns för att företaget drivs i statlig
regi. Vi har inte någon dogmatisk inställning. Vi
säger inte nej till varje form av statligt företagande,
men vi tycker att det ska finnas ett bärande skäl för
att staten och skattebetalarna ska riskera sina pengar i
näringsverksamhet.
Det är naturligtvis så att rent kommersiell verk-
samhet på en konkurrensutsatt sektor bör normalt
bedrivas i privat regi av det enkla skälet att det bara
är då som vi kan få en sund konkurrens. Statliga fö-
retag har en konkurrensfördel eftersom de i praktiken
har den statliga beskattningsrätten som eget kapital.
Det blir inte en bra konkurrenssituation när staten
både är domare i spelet och spelare på spelplanen.
Statens uppgift måste vara att rigga regelverket, fast-
ställa reglerna och ramarna för de kommersiella aktö-
rernas verksamhet. Det gör att staten ikläder sig
dubbla roller när man både är domare och sätter upp
spelreglerna och samtidigt är aktör på marknader. På
många marknader är man dessutom den största aktö-
ren.
60 % av alla domstolsavgöranden som gäller
missbruk av dominerande marknadsställning är mål
som rör företag som helt eller delvis ägs av staten.
Det finns alltså starka skäl för att många av de kom-
mersiella förtag som staten driver med varierande
framgång bör privatiseras. Det skulle frigöra stora
resurser som staten kan använda för investeringar i
mer angelägna saker.
Låt mig också peka på att i den skrivelse som
riksdagen nu har fått anger regeringen tre verktyg
som man säger sig ha för att uppnå de mål för statens
ägarpolitik som regeringen har satt upp. Det första är
genomlysning av verksamheten, det vill säga det ska
vara transparent och lätt att se vad som tilldrar sig i
de statliga företagen. De andra verktygen är fokus på
kärnverksamhet och effektiva styrelser.
Jag vill ta upp det första verktyget som handlar
om genomlysning. Som riksdagsledamöter och
granskare av den statliga näringsverksamheten har vi
ofta förbluffats av det påtagliga hemlighetsmakeri
som vidlåder Näringsdepartementets arbete.
Vi har nu fått en 14-sidig proposition för behand-
ling som motiverar varför vi ska skjuta till 2 miljarder
kronor till SJ. Samtidigt ligger det 300 hemligstämp-
lade sidor inlåsta i ett kassaskåp på näringsutskottets
kansli.
Vi har fortfarande inte kommit till det stadium när
bolagsstämmorna i de statliga företagen är öppna för
alla. Som riksdagsledamot har man visserligen möj-
lighet att efter föranmälan gå dit, men det är natur-
ligtvis ett rimligt krav att de statliga bolagsstämmorna
ska vara öppna för alla, inklusive för massmedierna.
I stället har det till och med förekommit att dag-
ordningar inför bolagsstämmor i statliga bolag har
hemligstämplats. Och när finansutskottet, näringsut-
skottet och trafikutskottet tillsammans i december
hade en utfrågning med anledning av konkurshotet
för Statens järnvägar, då var in i det sista den kon-
trollbalansräkning som SJ hade upprättat hemlig-
stämplad. Först i samband med hearingen uppvisades
den för riksdagens ledamöter. Det vore alltså bra om
öppenheten, genomlysningen, inte bara kom till ut-
tryck i de skrivelser som regeringen lämnar över till
riksdagen, utan om den öppenheten också kom till
uttryck i faktiskt handlande.
Den öppenheten borde också gälla de avtal som
de statliga bolagens styrelser ingår med sina verk-
ställande ledningar. Jag tänker på löner, pensionssy-
stem, avgångsvederlag och bonussystem. Härvidlag
lämnar situationen också en del övrigt att önska. Jag
kommer att få anledning att diskutera detta med när-
ingsministern i en interpellationsdebatt nästa vecka.
Men det förefaller mig som om de statliga bolagen
olyckligtvis har blivit inspirerade av den fartblindhet
som råder i stora delar av det privata näringslivet.
Det är i dag inte möjligt för mig som riksdagsle-
damot att få reda på hur bonussystemen är konstrue-
rade i enskilda statliga företag. Vi har ju förskräckan-
de exempel från det privata näringslivet, Ericsson och
andra företag, på bonussystem i som har varit kon-
struerade så att de verkställande ledningarna har fått
rejäla tillskott i plånboken trots att företagen har gått
uselt. Samma situation gäller nu i delägda SAS, som
förra året uppvisade ett katastrofresultat samtidigt
som den verkställande direktören i SAS får en mil-
jonbonus. Även Vattenfalls direktör har fått en hygg-
lig bonus. Det är möjligt att det är korrekt, men det är
alltså omöjligt att utläsa hur bonusen är beräknad
därför att det anses vara en intern företagshemlighet.
Jag menar att det är en oacceptabel ordning i ett stat-
ligt företag.
Om man menar allvar med talet om öppenhet och
genomlysning måste man också kunna redovisa fullt
ut vilka avtal man ingår mellan styrelserna inom de
statliga företagen, de verkställande direktörerna och
verkställande ledningarna. K G Abramsson, som står
på talarlistan som företrädare för Socialdemokraterna
och majoriteten, kan gärna besvara frågan om han är
beredd att medverka till att vi får en sådan öppenhet
att villkoren för verkställande direktörer i statliga
företag inte längre anses vara en intern angelägenhet
för styrelsen och direktören i fråga.
Herr talman! Vi står naturligtvis bakom de reser-
vationer som vi har avgivit i näringsutskottets betän-
kande, men för tids vinnande nöjer jag mig med att
yrka bifall till reservation 1.
Anf. 95 NYAMKO SABUNI (fp):
Herr talman! Stat och kommuner ska inte ägna sig
åt näringsverksamhet. Skattebetalarna ska inte tvingas
att ta affärsmässiga risker, och det är direkt olämpligt
att politiker fastställer regler för konkurrerande före-
tag när de själva är konkurrenter. Få åtgärder skulle
betyda så mycket för framväxten av nya företag som
om stat och kommuner systematiskt avvecklade sitt
affärsengagemang.
I industrialismens barndom ansågs det viktigt att
staten hade kontroll över nationella resurser som skog
och gruvor. Statligt ägande och statligt monopol inom
kommunikationssektorn, som järnvägen och teletrafi-
ken, motiverades av att det saknades förutsättningar
för flera företag på marknaden, det vill säga att det
ansågs föreligga så kallade naturliga monopol. Den
tekniska utvecklingen, till exempel den moderna
informationstekniken, har dock medfört att motiven
för statligt ägande alltmer saknar relevans.
När de gamla motiven saknar relevans försöker
regeringspartiet och dess stödpartier i stället hitta nya
motiv. Bland annat kan statligt företagande enligt
majoritetspartierna motiveras av att staten sysselsätter
människor och att det finns regionalpolitiska skäl till
statligt företagande.
Herr talman! Staten äger ett 60-tal bolag, dotter-
bolag ej inräknade. Om staten inte ägde dessa bolag
skulle det inte betyda att bolagen inte existerade. Det
skulle bara innebära att någon annan, privat ägare
skulle driva verksamheten och fortsätta att sysselsätta
de människor som i dag är sysselsatta i statens bolag.
Regionalpolitiskt är det bästa sättet att få en le-
vande landsbygd att se till att föra en politik som
främjar egen kraft och kreativitet, det vill säga ett
jämlikt samarbete mellan staten och de olika regio-
nerna där staten ger hjälp till självhjälp. Staten kan
inte lösa de problem som vissa regioner tampas med,
men staten kan underlätta för lokalbefolkningar att
utifrån sina egna initiativ lösa egna problem.
I bästa fall äger staten bolag för att se till att vissa
offentliga åtaganden blir uppfyllda. Förekomsten av
ett sådant åtagande är dock inte i sig ett tillräckligt
skäl för att motivera statligt ägande av bolag. Staten
har flera andra verktyg, ofta betydligt effektivare, till
sitt förfogande.
Lagar kan användas för att se till att företag inom
en viss bransch uppträder på ett önskat sätt. Ekono-
miska styrmedel och koncessionsförfarande är andra
lösningar som gör det möjligt att kombinera offentli-
ga åtaganden med privat ägande. I de fall där det ändå
framstår som önskvärt att det offentliga självt ska
svara för produktionen är det inte heller på något sätt
självklart att bolagsformen är den bästa. Tvärtom är
myndighets- och stiftelseformen ofta att föredra.
Herr talman! Statligt ägande är aldrig något själv-
ändamål. Det strider tvärtemot mot grundläggande
liberala principer och är i många fall ett hot mot de-
mokratin och den fria konkurrensen. Politiker är ofta
dåliga företagsledare, och det offentliga bolagsägan-
det innebär ett omfattande slöseri med skattebetalar-
nas pengar.
I årets redovisning av hur det har gått för statliga
företag med marknadsmässiga krav redovisar en
tredjedel förlust - SAS, Teracom, SJ och Posten, för
att nämna några. Näringsminister Leif Pagrotsky
tycker att det är tråkigt, men ursäktar förlusterna med
att det är tuffa tider och att det syns också i det pri-
vata näringslivet. Som skattebetalare är det inte mina
pengar som betalar för förluster i ett privat företag,
men det är jag som betalar när de företag som Leif
Pagrotsky anser att staten måste äga går med förlust.
För att lösa dessa problem lägger regeringen nu
fram ett förslag som innebär att vinster från de lön-
samma statliga företagen i stället för att överföras till
statskassan nu ska placeras på ett speciellt konto och
på det sättet finansiera de statliga förlustföretagen, det
vill säga täcka de svarta hålen. Genom denna plane-
ring slipper regeringen spräcka utgiftstaket och där-
med efterföljande debatt. En vinst på 3 miljarder ska
bland annat betala SJ:s förlust på 1,8 miljarder.
Politiskt subventionerade konkurrenter skapar en
osäkerhet för privata företag som för sin försörjning
enbart är hänvisade till att tillfredsställa kundernas
efterfrågan och som inte kan falla tillbaka på att till-
fredsställa politiska önskemål. I stort sett samtliga
statliga företag agerar på en marknad där det redan i
dag finns privata företag som är konkurrenter.
En renodling av statens roll, där man inte agerar
domare och spelare på samma gång, skapar förutsätt-
ningar för fler livskraftiga företag med fler aktiva och
engagerade ägare. Ett mer spritt ägande av företagen
ger dessutom ett större utrymme för tillväxtfrämjande
investeringar genom att företagens tillgång till kapi-
talmarknaden ökar.
En försäljning av de statliga företagen bör ske
successivt i en takt som marknaden medger. Vissa
bolag kan säljas omgående utan några speciella rikt-
linjer, andra vore det värdefullt att sälja till många
små ägare. En tredje grupp av bolag måste först bli av
med sitt monopol innan de kan säljas.
Det är beklagligt när näringsministern säger att
det inte går att utesluta att staten köper fler företag.
Statens främsta näringspolitiska uppgift borde vara att
ange ramar och regelsystem för näringslivets verk-
samhet och bidra till att skapa betingelser för lång-
siktig tillväxt i stället för att leka affärsman och spe-
kulera med skattebetalarnas pengar.
Herr talman! Vi står naturligtvis också bakom alla
reservationer, men jag yrkar också bifall bara till
reservation nr 1.
Anf. 96 MARIA LARSSON (kd):
Herr talman! Jag vet inte om ni i går såg ishock-
eymatchen mellan Sverige och Finland. Det var nerv
och det var spänning. De var ett fantastiskt scenario
när Sverige arbetade sig upp från en förlustställning
med 1-5 till en vinst med 6-5. Jag hoppas att ni var
med. Sensmoralen i den matchen är förstås: Ge aldrig
upp! Det är därför vi från oppositionen står här i ta-
larstolen år efter år för att tala om de statliga bolagen,
som så länge har misskötts i så många fall. Därför
fortsätter vi med kritiken. Vi visar vilken ordning vi
vill se för att Sverige ska bli ett vinnande lag också
vad gäller näringslivsklimat och företagande.
Till grund för dagens betänkande ligger gammal
skåpmat. Det är en revisionsrapport från 2001/02.
Senare rapporter bekräftar dock att många av de pro-
blem som finns där, och som har funnits i åtskilliga
rapporter innan, kvarstår också i dag.
År 1998 gav Regeringskansliet ut en bok om
ägarstyrning i de statliga bolagen. Den har dock inte
använts. I revisorernas rapport finns det intressant
läsning om att styrningen från ägarens sida, från sta-
tens sida, är så dålig att en del bolag inte på ett kor-
rekt sätt kan redogöra för vilka mål de har för sin
verksamhet. Hälften av bolagen säger att de har
tvingats omformulera sina mål för att de över huvud
taget ska vara användbara. Ett bolag uppger att de har
satt upp andra mål i styrelsen som de arbetar efter.
Man häpnar!
Det är inte bara måluppföljningen som fallerar.
Det är oklara pensionsavtal. Det är ingen uppföljning
på styrelsearvoden och ingen styrning på styrelsetill-
sättning. Det är höga vd-löner. Det är bonusavtal som
får en att baxna. I direktiven står det att försäljningar
av dotterbolag ska underställas riksdagen när de sker.
Det har bara skett vid två av femton försäljningar.
Det finns anledning att ta upp en lång rad kritiska
punkter. Ordning och reda är väl inte det uttryck som
man direkt associerar till den beskrivning som reviso-
rerna ger. Icke-struktur, och kanske också maktfull-
komlighet, utmärker mer den socialdemokratiska
regeringens ägarstyrning. Det handlar, som vi har
hört här tidigare, om våra gemensamma pengar. Det
handlar om de pengar som vårdbiträden, barnskötare
och alla vi andra har avstått. Då blir det en allvarlig
fråga hur regeringen bär sitt ansvar och sitt förvaltan-
de.
Herr talman! Den svenska staten är Sveriges
största företagsägare. Staten har 47 helägda bolag och
15 bolag tillsammans med andra. Statens ägande
omfattar 25 % av det inhemska näringslivet. Är detta
rimligt? Det stora statliga ägandet är till stor nackdel
för ekonomins funktionssätt. Det finns många starka
skäl att minska statens ägande. Det behövs för att
man ska renodla till bara sådan verksamhet som be-
drivs av sociala eller hälsomässiga skäl. Där är staten
den rimliga ägaren - inte när man uppträder som en
av flera konkurrenter på samma marknad.
Det behövs också en renodling för att sprida
ägandet i landet. Det skulle förbättra för de företag
som det handlar om. Oklara roller för de offentligt
ägda företagen blir väldigt lätt verktyg för politiska
ambitioner. Detta drabbar tillväxten, och det drabbar
tillkomsten av nya jobb i Sverige. Det är till exempel
inte ovanligt att statliga bolag försöker gynna sig
själva genom statliga garantier.
Herr talman! Resultaten i bolagen visar entydigt
att staten inte är en bra ägare. Alltför många bolag har
stått på kö med förlustsiffror i boksluten. Telia Sone-
ra, Posten, SJ, SVEDAB, Svenska skogsplantor och
Teracom är alla bolag som har en krissituation. Fler-
talet av dessa kriser kommer ur dålig ägarstyrning
och felaktiga satsningar. De kommer kort sagt från
vanskötsel under en rad år. Två bolag har upprättat
kontrollbalansräkning det senaste halvåret, SJ och
Svenska skogsplantor. De var alltså konkursmässiga.
Det finns dock lysande undantag: Vin & Sprit,
Svenska Spel och Vattenfall gör stora vinster.
Vin & Sprit har också en aggressiv marknadsföring
utomlands, där man vänder sig till unga målgrupper
med alkoholreklam. Bolagets agerande skulle aldrig
accepteras, varken av regeringen eller av något av oss
partier, på den svenska marknaden. Är det då etiskt
försvarbart att ett statligt bolag gör detta utomlands?
Svenska Spel har monopol på idrotts- och num-
merspel förutom hästar. Många människor vittnar om
spelandets baksidor, om spelberoendet. Många fonder
har etiska placeringsregler som inte tillåter placering-
ar i spelbolag.
Vattenfall satsar på kolbaserad kraftgenerering i
Tyskland och Polen. Man bryter brunkol som man
eldar på. Samtidigt strävar vi här i Sverige efter att
minimera våra kolkraftsbaserade utsläpp. Är det rim-
ligt att ett statligt företag agerar på det sättet? Är det
etiskt försvarbart? Det tycker i alla fall näringsminis-
ter Leif Pagrotsky, som lovordar Vattenfalls satsning-
ar utomlands. Om det inte var för bolag som får sin
vinst genom försäljning av sprit, spel och smutsig
brunkolskraft skulle statens bolag total sett gå med
förlust.
Herr talman! Allt detta talar ett tydligt språk om
att det behövs en statlig ägarpolicy på tydlig etisk
grund. Det är också ett krav som vi kristdemokrater
har fört fram under flera år och som avslås av reger-
ingen. Vad är syftet med verksamheten och hur ska
den utföras? De frågorna måste besvaras. Här ska det
naturligtvis också ingå principer om jämställdhet. Här
finns det mål som har förbättrats. Det är 37 % kvin-
nor i de statliga bolagsstyrelserna. Siffran har höjts.
Det är vällovligt. Målet för 2003 är satt till 40 %.
Pagrotsky har utryckt förhoppningar om att det kan-
ske kommer att gå dithän.
De etiska principerna måste också ta sikte på bo-
nussystem, arvoden. Är det rimligt att Lars G. Josefs-
son i statliga Vattenfall får 6,25 miljoner kronor i
bonuslön? Det är en nätt liten lönehöjning. Visserli-
gen får Fortums vd 1,8 miljoner och Sydkrafts vd
1,1 miljoner. Men det statliga bolaget ligger skyhögt
över i bonustänkandet. Det manar till eftertanke, och
det bör mana regeringen till handling. Det är faktiskt
dags nu att ta itu med de orimligt höga bonuslönerna.
Herr talman! När man är i opposition är det jätte-
svårt att få insyn i de statliga bolagen. Trots närings-
ministerns tal om öppenhet och transparens omges de
statliga bolagen med ett väldigt hemlighetsmakeri.
Det är massor med dokument kring de statliga företa-
gen som rutinmässigt verkar hemligstämplas. Det
gränskar till missbruk med hemligstämplande.
I går satt jag med sex stora A 4-pärmar med do-
kument som bara handlade om SJ. Dessa hade jag via
en tjänsteman begärt att få ut för fyra veckor sedan.
Det var då omöjligt, men via näringsutskottet kunde
vi få del av dem tre dagar innan motionstiden löpte
ut, innan vi måste vara inne med våra förslag omkring
SJ. När vi för några månader sedan behandlade
Svenska skogsplantors situation här i riksdagen fick
vi inte del av de hemligstämplade handlingarna förrän
efter motionstiden utgång.
Detta är orimligt. Det är till och med svårt att som
enskild ledamot få ut bolagsstyrelsernas årsredovis-
ningar, som har inrapporterats till Regeringskansliet
och därmed borde vara offentlig handling. När vi
frågade fick vi svaret: Nej, dem kan ni inte få än, för
vi vill inte ha någon uppståndelse kring siffrorna
innan vi själva presenterar dem. Regeringen mörkar
medvetet kring de statliga bolagen. Man döljer och
hemlighåller - också för oss som har att fatta beslu-
ten. Man vill medvetet försvåra för de politiska mot-
ståndarna att få insyn i vad som göms i de statliga
bolagen. Men när de brinner drar sig inte ansvariga
ministrar för att gömma sig bakom orden "men riks-
dagen har beslutat .".
Herr talman! Det är ett minimikrav att de regler
som Stocholmsbörsen har för sina bolag följs också
av statens bolag med kvartalsrapporter och med års-
redovisningar som är offentliga från den dag som de
inkommer till Regeringskansliet, med öppenhet och
insyn. Det är självklarheter men som hittills inte har
fungerat.
Det ska också finnas möjlighet för alla skattebe-
talare att gå på bolagsstämmorna. Ägs bolagen av
svenska folket ska man också ha tillträde och insyn.
Det ska inte gälla bara de riksdagsledamöter som
anmäler sig i god tid. Sluta upp nu med hemlighets-
makeriet och öppna upp. Ägarstyrningen måste tåla
att granskas i dagsljus. Visst finns det mycket misstag
och tillkortakommanden som försöker döljas och
mörkas, men det är inte acceptabelt. Därför har vi
försökt sträva efter att få till stånd en offentlig debatt i
den här frågan.
Herr talman! Staten kan, som vi har hört här tidi-
gare, inte vara den som både sätter spelreglerna och
som agerar på en konkurrensutsatt marknad. Av dom-
stolsavgörandena angående missbruk av dominerande
ställning som Konkurrensverket presenterar har 60 %
av de företag som har dömts statlig ägarinblandning.
Sveriges exceptionellt stora statliga ägande är uttryck
för ett gammaldags socialdemokratiskt maktkoncent-
rationstänkande som i dag undergräver möjligheter
för massor av människor att pröva entreprenörskap
och företagande och som undergräver möjligheter för
konkurrerande företag att få en sportslig chans. Detta
har i alla fall vissa riksdagsledamöter också i den
socialdemokratiska gruppen insett och uttalat sig om,
dock inte de som sitter i näringsutskottet såvitt jag har
sett. Det vore trevligt om så kunde ske här i dag.
Herr talman! Jag står självfallet bakom alla våra
reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till
reservation 2.
Anf. 97 KARL GUSTAV ABRAMS-
SON (s):
Herr talman! Maria Larsson säger: Vi ger aldrig
upp. Jag kan säga samma sak: Vi ger aldrig upp. Vi
tycker fortfarande att det är bra att staten äger många
företag.
Mikael Odenberg räknade upp vad det betydde för
samhället och arbetslivet. Mer än 200 000 anställda
finns i dessa företag. De finns representerade i hela
Sverige. Till min glädje finns de i större omfattning i
norra Sverige, i Norrbotten och i Västerbotten. Där-
med har de bidragit till en utjämning av sysselsättning
och välfärd.
Det är mycket tal om att våra statliga företag har
gått dåligt. Det kan inte förnekas därför att siffrorna
talar sitt tydliga språk. Men om man jämför de statli-
ga företagen med de privata har statens företag gått
bättre än de privata. Nu säger jag inte detta därför att
jag och vi socialdemokrater inte anser att vi behöver
privata företag. Vi behöver privata företag, och vi
behöver flera privata företag. Ska vi fixa det här med
tillväxten måste vi ha fler företag.
Vi säger också att staten ska kunna äga och driva
företag. Vi står inte för en avvecklingslinje. Vi står
för att vi ska sköta de företag som vi har på ett bra,
professionellt och ansvarsfullt sätt. Det gör vi därför
att vi tycker att dessa företag är viktiga. Vi tycker att
vi har ett ansvar mot de anställda att sköta dessa fö-
retag på ett bra sätt.
Till skillnad från vad någon annan sade här har
Riksdagens revisorer när de har granskat det statliga
företagandet sagt att staten har blivit mycket bättre på
att sköta sina företag. Det kommer ett betänkande så
småningom före sommaren. Då får vi se vad det in-
nehåller.
Innan jag glömmer bort det ska jag passa på att be
Nyamko Sabuni, om hon begär någon replik, förklara
vad Folkpartiet menar när man i sin motion skriver att
statligt företagande skulle vara ett hot mot demokra-
tin. Det tycker jag låter väldigt allvarligt och är väl-
digt uppseendeväckande.
Vi anser att det är bra med statligt företagande. Vi
ska kunna äga företag, som jag sade, och vi ska kunna
köpa och sälja. Där har vi en väldigt pragmatisk in-
ställning till företagande. Vi ska vara föredömen när
det gäller att driva företag.
Under normala förutsättningar tjänar vi en del
pengar på våra företag. Inleveransen till statskassan
har varit ända uppe i över 20 miljarder. Under de två
senaste åren har det gått lite sämre. Men under en
normal konjunktur levererar dessa företag in bra med
pengar som vi använder till att bygga och stärka väl-
färden. Det är i stället för skatter. Det borde väl åt-
minstone de borgerliga partierna tycka vara bra?
När jag läser de borgerliga motionerna frågar jag
mig vad det egentligen är som driver fram synpunk-
ten att staten inte ska äga företag. Det spelar egentli-
gen ingen roll om de går dåligt eller om de går bra.
Det är precis samma visa från er på den borgerliga
kanten. Vi ska avveckla företagen. Vi ska upprätta
privatiseringslistor. Vi ska avveckla så snart som
möjligt. Vi tycker inte att det är särskilt ansvarsfullt
att göra på det sättet. Jag undrar vad som hände i
början av 90-talet när den borgerliga regeringen satte
upp den här privatiseringslistan och vilken reaktion
som man kunde se från marknaden. Vad satte det för
värde på de statliga företagen? Hur såg de anställda
på att staten inte ville driva sina företag och ta ansvar
för sina företag? Det måste kännas oerhört besväran-
de för både ledning och anställda att man då så att
säga satte ett betyg på dem. Staten kan inte driva
företag, men staten gör det genom anställda som har
tagit ett ansvar för att utveckla dessa företag.
Under de år som vi har ägt dessa statliga företag
har det skapats stora värden. Enligt den värdering
som nu görs - jag vill inte påstå att jag har sett något
värderingsintyg på innehavet - sägs det att våra före-
tag skulle vara värda i storleksordningen 300 miljar-
der. Och det schabblar man inte med. Det kan man
inte hantera på det sätt som ni från de borgerliga
partierna föreslår. Vi måste vara rädda om våra före-
tag, och det står vi socialdemokrater upp för.
Sedan lite om öppenheten. Det har sagts att det är
väldigt mycket hemlighetsmakeri. Jag förmodar att
det kan vara så att det vid några tillfällen har före-
kommit obetänksamma inslag i negativ riktning -
detta med Teracoms dagordning och så vidare - men
det står faktiskt i de instruktioner som regeringen har
upprättat när det gäller de statliga företagen att man
ska ha en stor öppenhet.
Senast i måndags när näringsministern höll ett sty-
relseseminarium för styrelserna i de statliga företagen
tog han upp just frågan om att inte försöka mörka i
företagen utan att försöka hålla öppet så mycket som
möjligt och att göra bolagsstämmorna mer öppna och
öppna dem för allmänheten. Det var ett direkt besked
till de statliga företagens styrelser. Och det är klart att
en instruktion från ägaren måste efterföljas. Jag tyck-
er att det är en självklar sak, Mikael Odenberg. Jag
förespråkar den allra största öppenhet när det gäller
det statliga företagandet. Där ska det inte vara någon
skillnad mot det privata näringslivet.
Jag tror också att det är en fördel om man öppnar
bolagsstämmorna för allmänheten. Jag tror att det
skapar ett större intresse för de statliga företagen. Jag
tror att det skapar ett större intresse för det statliga
företagandet. Jag tror inte att ni kommer att få support
för er uppfattning att vi så att säga ska avveckla före-
tagen när vanligt folk får reda på att staten bedriver
sådan verksamhet till nytta för medborgarna och till
nytta för statskassan. Jag tror att det är feltänkt. Ni
tror att ni genom att man har dessa bolagsstämmor
öppna skulle få stöd för tanken att staten ska avveckla
sitt företagsägande. Det är totalt fel.
Herr talman! Jag ska säga lite grann om jäm-
ställdhet. Jag tycker att det är ganska märkligt. Vi var
överens i utskottet om att vi skulle öka det kvinnliga
inslaget i bolagsstyrelserna, att vi skulle få fler
kvinnliga ordförande och att vi skulle få fler kvinnor i
ledande ställning på vd-poster och i ledningsgrupper.
Men likafullt skriver ni i en reservation om saker och
ting som vi är överens om. När det gäller målet 40 %
har vi inte räknat än eftersom alla bolagsstämmor
ännu inte är inrapporterade. Men regeringen har en
stor förhoppning om att målet 40 % ska kunna uppnås
i och med att man har summerat bolagsstämmorna
och styrelsevalen under våren.
Det behövs fler kvinnliga ordförande, fler kvinn-
liga styrelseledamöter, fler kvinnor i bolagens led-
ningar. Där har regeringen nu effektuerat en beställ-
ning. Statens största företag, Posten med över 40 000
anställda, har numera en kvinnlig ordförande. Detta
ska jämföras med det privata näringslivet. De har nått
upp till knappt 10 %.
Det länder staten till fördel att vi ligger så pass
långt före, och vi ska också gå före. Det är helt klart.
All kompetens när det gäller styrelsearbete och led-
ning av företag ska tas till vara, och från socialdemo-
kratiskt håll anser vi att det finns en god rekryterings-
bas för att få in fler kvinnor i företagen.
Styrningen av de statliga företagen är viktig, och
där finns ganska klara instruktioner. Något eller några
företag har misslyckats, förbisett eller missförstått
instruktionerna och inte på alla punkter följt de regler
och beställningar som regeringen utfärdat. Det gäller
löner till företagsledare, bonusprogram och incita-
mentsprogram, vilket finns tydligt beskrivet.
Regeringen har också sagt att man måste gå ut och
tydliggöra detta ännu mer. Näringsministern har klart
och tydligt sagt att man utkräver ansvar av företags-
ledarna för de beslut de fattar. De ska kunna gå ut och
försvara alla sina program, de löner de sätter, de för-
måner i form av pensionsavtal och annat som bestäms
och så vidare. Detta sätter press på företagsstyrelserna
att hantera frågorna i överensstämmelse med de regler
som finns.
Man har från regeringens sida också sagt att de
statliga företagen verkligen inte ska gå före när det
gäller storleken på arvoden, pensionsavtal och bonus-
program, utan i stället vara återhållsamma. Vi tycker
att det är riktigt att hantera det hela på det sättet.
Herr talman! Jag ska inte säga mer. Jag yrkar bi-
fall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på
samtliga reservationer.
Anf. 98 MIKAEL ODENBERG (m) replik:
Herr talman! Det fanns en tid när halva denna
världsdel dominerades av politiker som bekände sig
till doktrinen att allt ägande borde vara statligt. K G
Abramsson bekänner sig inte till den doktrinen. Det
var därför han blev socialdemokrat och inte kommu-
nist.
Man kan ha synpunkter på den kommunistiska
doktrinen, men den var i alla fall i någon mening
konsekvent. K G Abramsson lanserar i stället någon
sorts K G Abramsson-doktrin som innebär att det
statliga företagandet bör vara vad det är i dag. Han
säger att han har en pragmatisk inställning, men i
själva verket har han inte det. Han säger nej till de
borgerliga kraven på att staten, regeringen, för varje
företag ska motivera varför företaget i fråga ska be-
drivas i statlig regi. Det vi begär är att vi ska få den
redovisningen. Sedan är vi beredda att ta en diskus-
sion med Socialdemokraterna om skälen för och emot
fortsatt statlig drift.
Nu får vi inte den redovisningen, men vi kan väl
ta den muntligt i stället. Vad finns det för skäl att göra
det till en viktig statlig uppgift att kränga vin och sprit
och ägna sig åt spel och dobbel? Vård, skola, omsorg
är ett mantra som vi känner igen. Men här gäller det
spel, el, sprit. Varför är detta en viktig statlig angelä-
genhet, K G Abramsson?
Anf. 99 KARL GUSTAV ABRAMSSON (s)
replik:
Herr talman! Jag tror att Mikael Odenberg missa-
de något av det jag sade. Jag sade att vi har en prag-
matisk inställning till statligt företagsägande. Jag
tycker att staten väl kan upprätthålla den företagsvo-
lym man har i dag och skulle för den delen gärna se
att man också ökade den. Köpa och sälja ska vara
möjligt. Däremot ska man inte dogmatiskt säga att vi
icke ska syssla med statlig verksamhet som ju är till
gagn för svenska folket.
Många av de företag som staten äger har mycket
väl redovisat sina syften. Staten har alltså redovisat
syftet med att äga ett antal företag. När det gäller
vissa företag är detta inte utpräglat beskrivet men vi,
och alldeles särskilt jag, anser att det är tillåtet att äga
företag för att tjäna pengar åt svenska folket. Det
anser däremot inte Moderaterna och Mikael Oden-
berg. Dessa företag tillför pengar i statskassan, vilket
är bra eftersom vi då kanske slipper en och annan
skattekrona som vi annars skulle behöva ta ut av
svenska folket.
Att tala om vin och sprit, spel och dobbel och så
vidare är naturligtvis ett sätt att rejält skamfila oss.
Vin & Sprit är ett bra företag. Det tjänar pengar åt
staten. Vi hämtar hem ungefär en halv miljard till
statskassan varje år från Vin % Sprit. Det ska ses mot
bakgrund av att vi där inte har laddat in särskilt
mycket pengar.
När det gäller vårt spelbolag är det självklart att vi
ska äga det. Hur skulle det se ut för till exempel
svensk idrott om vi inte hade Svenska Spel? Tala om
för mig hur det skulle se ut, Mikael Odenberg.
Anf. 100 MIKAEL ODENBERG (m)
replik:
Herr talman! Problemet är att K G Abramsson
inte är ett dugg pragmatisk. Är det några som är
pragmatiska så är det väl de borgerliga partierna som
säger till Socialdemokraterna: Låt regeringen komma
till riksdagen och för varje statligt företag redovisa
skälen för att företaget ska kvarstå i statlig regi så ska
vi pröva de skälen och se om det finns någon anled-
ning att bedriva verksamheten i statlig regi i stället
för i privat regi. Då säger K G Abramsson att han inte
tycker det. Han tycker att dagens volym av statlig
näringsverksamhet är lagom och skulle till och med
kunna tänka sig att den var större.
Därmed gör K G Abramsson volymen till en hu-
vudfråga. För oss är syftet bakom företagsamheten
huvudfrågan, inte volymen. Det är för oss inte ett
självändamål att ha en viss procent statlig närings-
verksamhet. Vi tycker att den naturliga utgångs-
punkten är att staten sätter reglerna för den kommer-
siella verksamheten, och sedan får olika aktörer agera
på marknaden.
Vi ser en fara i att staten både är domare och spe-
lare. Det riskerar att snedvrida konkurrensen. Vi gör
alltså inte volymen i statlig näringsverksamhet till en
huvudfråga utan vill i stället fokusera på motiven
bakom.
Om K G Abramsson verkligen vore pragmatisk
skulle han tillstyrka reservation 1 som innebär att
regeringen för riksdagen redovisar motiven bakom
det statliga ägandet.
Vin & Sprit är ett bra företag, säger K G Abrams-
son. Goddag yxskaft! Visst är Vin & Sprit ett bra
företag. Det har ingen ifrågasatt. Min fråga var: Var-
för ska företaget vara statligt? Därför att vi tjänar
pengar på det, säger K G Abramsson. Men varför är
det en statlig kärnuppgift att tjäna pengar på att
kränga sprit? Som vi hörde av Maria Larsson använ-
der man sig dessutom i utlandet av en aggressiv
marknadsföring riktad till unga. Det är något som vi
aldrig skulle acceptera i Sverige.
Vin & Sprit är ett bra företag, och det tjänar
mycket pengar. Men varför är det en statlig kärnupp-
gift att bedriva den verksamheten?
Anf. 101 KARL GUSTAV ABRAMSSON (s)
replik:
Herr talman! Det lönar sig egentligen inte så
mycket att förklara för Mikael Odenberg varför vi
tycker att det är bra med statligt företagsägande.
Vissa företag fyller viktiga funktioner, och några
företag tycker vi gemensamt att vi ska ha i statlig ägo.
Men de allra flesta företagen vill borgarna sälja ut.
Det är bara att se på den lista som upprättades i bör-
jan av 90-talet. Jag vill minnas att Per Westerberg var
industriminister då. En omedelbar åtgärd var att sätta
upp alla dessa företag på listan, vilket skadade det
statliga företagandet.
Jag undrar om det redovisades några skäl till var-
för staten skulle avveckla dessa bolag. Det fanns en
dogmatisk inställning till att staten inte ska äga före-
tag, utan dessa skulle avvecklas så fort som möjligt.
Nu säger Moderaterna att de inte alls är dogmatiska.
Om de bara får reda på syftet, och tycker att det är
hyggligt, då kan de ha kvar företagen i statlig ägo.
Det där tror jag inte ett skvatt på.
Det som redovisas från regeringens sida och från
vår sida är en tillräckligt bra grund att stå på när det
gäller statlig företagsamhet. Det är bra att staten har
företag som den tjänar pengar på. Jag tycker att det
ska vara tillåtet. Dessutom tycker jag att det är viktigt
att staten som företagsägare tar ett långsiktigt ansvar.
Det är bra både för verksamheten och för de anställda
och handlar också om att värna om den tillgång som
vi har byggt upp med det statliga företagsägandet. Då
spelar det ingen roll om det är fråga om Vin & Sprit,
Svenska Spel eller Vattenfall. Jag anser att det är
fullständigt orimligt att föra ett resonemang på det
sätt som ni gör som skulle innebära att man avveck-
lade stora förmögenhetsvärden till gagn i vart fall inte
för det svenska folket.
Anf. 102 NYAMKO SABUNI (fp) replik:
Herr talman! Det är ett demokratiskt problem när
företagen på marknaden inte kan lita på att de tävlar
på lika villkor.
När ett privat företag har finansiella problem lånar
det pengar eller också försätts det i konkurs. När ett
statligt företag har finansiella problem går det till
skattebetalarna och tar deras pengar för att fylla för-
lusterna.
Anser K G Abramsson att politikerna, när de nu
vill leka affärsmän, inte ska behöva göra det på sam-
ma villkor som andra affärsmän?
Anf. 103 KARL GUSTAV ABRAMSSON (s)
replik:
Herr talman! Det är faktiskt så att det sker på lika
villkor. Om ett statligt företag är på väg att gå i kon-
kurs måste man gå till sin ägare: Är det någonting
som ni kan acceptera att företaget ska gå i konkurs, ja
eller nej? Vill vi inte det ska vi tillskjuta kapital. Det
är i enlighet med det regelverk som allt näringsliv
jobbar under.
Precis som jag sade ska staten ta ett mer långtgå-
ende ansvar än vad det privata näringslivet gör. Sta-
ten ska gå före med gott exempel, ta ansvar för de
anställda och ansvar för viktig verksamhet. Jag utgår
ifrån när vi kommer att behandla frågan om kapi-
taltillskott till SJ att Folkpartiet och Nyamko Sabuni
inte kommer att säga nej.
Sedan en annan fråga som har kommit upp här.
Det gäller "förlustkassan" som regeringen har före-
slagit ska inrättas i Riksgälden. Det är inte så att det
är fråga om en kassa för förluster. Det är en möjlighet
för företag som expanderar, behöver investeringska-
pital eller konsolideringskapital att få pengar ur den
kassan och slippa ha för mycket eget kapital.
Det har vi också beskrivit i utskottsbetänkandet.
Överkapitaliserade företag är ingenting vi ska ha i
den statliga företagsportföljen.
Anf. 104 NYAMKO SABUNI (fp) replik:
Herr talman! När man lånar pengar måste man
också betala tillbaka. Det finns ingenting som säger
att SJ när det nu får 1,8 miljarder kronor kommer att
betala tillbaka de pengarna.
Du tycker att det är viktigt att staten driver företag
som går med vinst, för det är ett sätt att tjäna pengar
åt skattebetalarna. Vad anser du att vi ska göra åt de
statliga företag som går med förlust? Hur motiverar
du att vi äger också de företagen?
Anf. 105 KARL GUSTAV ABRAMSSON (s)
replik:
Herr talman! Det är klart att SJ om det kommer att
gå väldigt bra ska betala tillbaka pengar eller ge av-
kastning på det kapital som ägaren har tillskjutit. SJ
är ett väldigt speciellt företag. Vi behöver alla värna
det företaget. Jag tror inte att det i första hand är
vinstmaximering som ligger bakom värnet om Statens
järnvägar.
Så till frågan om förlustföretag. Jag undrar hur
många privata kapitalägare som skulle vara beredda
att köpa statens förlustföretag. Det är viktigt att pröva
om ett företag som går med förlust har ett berättigan-
de i samhället, fyller viktiga funktioner och gör sam-
hällsviktiga tjänster. Då ska kapitaltillskott prövas.
Om det är så att man inte tycker att det är någon-
ting att ha ska man naturligtvis avveckla företaget.
Det har faktiskt hänt att svenska staten har avvecklat
företag. Vi har för inte så länge sedan beslutat om att
Svenska skogsplantor ska avvecklas. Det ska inte ske
i dag och inte i morgon. Men innan år 2006 ska vi ha
tagit initiativ till detta.
Jag tycker att staten minst ska agera på nivån i det
regelverk vi har och som gäller alla andra företag. Det
är där vi ska vara. Vi kan inte tillåta oss andra regel-
system, men gärna gå före med gott exempel och vara
ett gott föredöme.
Det har funnits problem. De ska vi ta itu med. Det
har aviserats från regeringen att man ska ta i med
hårdare tag där det inte fungerar. Jag litar på att re-
geringen kommer att fullfölja det.
Anf. 106 MARIA LARSSON (kd) replik:
Herr talman! K G Abramsson säger att statens fö-
retag går bättre än de privata om man tittar på den
sammanlagda vinsten respektive förlusten. Han låter
lite förvånad. Det förvånar mig att han är förvånad
över detta resultat. Det är nämligen så att en del av
statens bolag har monopol på marknaden. Kan man
inte skapa en vinst på det sättet är det i högsta grad
förvånande.
Dessutom är det så att staten i flera bolag har
konkurrensfördelar vilket borde generera större vins-
ter. Ta till exempel SJ, som har monopol på att köra
på de sträckor som är mest lönsamma, eller Svenska
skogsplantor, som nu får ett kapitaltillskott trots att
det finns fungerande konkurrenter som får klara sig
på egen hand.
Det är precis det vi säger. När man agerar både
spelare och domare i en verksamhet som är konkur-
rensutsatt blir det inte bra. Det är inte att finnas där på
lika villkor. Det är att ha fördelar och att frånta andra
möjligheter. Det är resultatet och konsekvenserna.
Jag är förvånad över att inte de statliga bolagens
vinst är än mycket större. Det beror på att de är fel
skötta, att fel investeringar har gjorts och att det finns
en massa barlast i bagaget. De är inte välskötta. Det
har inte funnits ett långsiktigt tänkande i flera av
bolagen. Det är vad vi skådar i dag när vi har kö på
bolag som faktiskt är konkursmässiga.
Sedan säger K G Abramsson att vi från statens
sida ska agera som ett föredöme, eller att regeringen
vill agera som ett föredöme. Då har jag en kort fråga
som gäller Vattenfall. Är det föredömligt att ha ett
statligt bolag med en sådan hög bonuslön som faller
ut och som är mycket högre än i de privata bolagen
inom samma sektor? Är det att vara ett föredöme att
syssla med kolkraftsproduktion i Tyskland?
Anf. 107 KARL GUSTAV ABRAMSSON (s)
replik:
Herr talman! Det är ett ostridigt faktum, Maria
Larsson, att de statliga företagen har gått bättre än de
privata. Det är alldeles oberoende om vi tittar på dem
som är börsnoterade eller dem som finns i den statliga
portföljen i övrigt.
Det beror inte till hundra procent på att vissa har
monopol eller bedriver viss monopolliknande verk-
samhet. Det har inte alls med det att göra. Det är fel
att påstå att det är på det sättet.
Staten sköter sina företag bra. Staten ska sköta
sina företag ännu bättre. Jag vill faktiskt påstå att
staten gör det med gott föredöme. Det är inte lönt att
till exempel ta upp frågan om Vattenfall.
Vattenfall har gjort allt vad på Vattenfall ankom-
mer när det gäller de tyska företag som man har köpt
och brunkolsbrytning. Man har följt all den lagstift-
ning som finns i Tyskland och i den delstat där man
bedriver verksamhet. Det vet Maria Larsson mycket
väl.
Man kan inte göra om lagstiftningen vartefter man
far fram. Detta gillas av delstatsregeringen, och det
gillas också av den tyska regeringen. Annars skulle
man inte ha kommit in på den tyska marknaden.
Det talades om att vara både spelare och domare.
Det måste ändå vara en stor överdrift att tala om spe-
lare och domare. Nu har man inrättat olika företags-
enheter både i Näringsdepartementet och i Finansde-
partementet åtskilda ifrån den andra hanteringen.
Det skulle vara avsevärt fräckt om staten skulle
skapa lagstiftning som skulle gynna enbart de statliga
företagen. Det måste vara ett missförstånd från Maria
Larssons sida att hon tror att staten genom att stifta
lag bara skulle gynna sina egna företag. Jag hoppas
att jag hörde fel.
Anf. 108 MARIA LARSSON (kd) replik:
Herr talman! Strutsmentaliteten som präglar K G
Abramssons svar gör mig något bekymrad. Det är en
ren lögn att staten sköter sina företag bra. Vi behöver
bara ta fram revisorernas rapport och läsa den interna
kritik som finns inom de statliga bolagsstyrelserna.
Posten säger: Vi har gjort felinvesteringar. Vi har
inte haft tillräckligt bra ägarstyrning. SJ säger: Vi
gjorde fel vid bolagiseringen. Det blev tokigt. Vi har
gjort felaktiga investeringar. Vi har inte skött vår
verksamhet på ett föredömligt och långsiktigt sätt.
Det är verkligheten. Om K G Abramsson inte ser
att det är problem med de statliga bolagen har vi
naturligtvis oerhört svårt att diskutera vidare. Om
K G Abramsson står här och tror att allt är frid och
fröjd har han tydligen inte upptäckt att två statliga
bolag har varit konkursmässiga bara under de senaste
månaderna. Man måste se verkligheten i vitögat. Var
snäll att öppna ögonen, K G Abramsson.
Jag förstår att K G Abramsson tycker att det är fö-
redömligt agerande som Vattenfall har i Tyskland.
Det förvånar mig. Jag tycker att det har aktualiserats
att vi behöver en etisk policy i alla bolag där vi dis-
kuterar vad som är rimligt när ett statligt bolag agerar.
Lönsamheten i de statliga bolagen kommer från
Svenska Spel, Vin & Sprit och Vattenfall. Det är
sprit, spel, brunkolsbrytning och produktion med kol
som ger de stora vinsterna till den svenska statskas-
san.
Jag hävdar att vi har behov av en etisk policy i de
statliga bolagen. Är detta någonting som faller också
K G Abramsson på läppen och som han åtminstone
har en öppning för? Tycker han att det vore rimligt att
titta på verksamheten utifrån de aspekterna?
Jag har också en specifik fråga. Av de 3 miljarder
kronor som regeringen nu väljer att lyfta i extra ut-
delning från de statliga bolagen i år, när de trots allt
har gjort mycket mindre vinster än vad de har gjort
tidigare år, ska 2,3 miljarder skjutas in i SJ och Tera-
com. Men där finns ytterligare 700 miljoner. Min
fråga är: Vilket statlig bolag är tänkt att bli mottagare
av dessa gåvor? Det är förmodligen något i en kon-
kurrensutsatt verksamhet, som då inte bjuder lika
villkor.
Anf. 109 KARL GUSTAV ABRAMSSON (s)
replik:
Herr talman! Möjligen har jag inte sagt det, men
jag tror att jag har gjort det. Men jag har inte sagt att
staten har gjort rätt alltid. Det är redovisat öppet att
man har gjort vissa felbedömningar till exempel i
Postens verksamhet och i SJ. Men säg vilket svenskt
företag i övrigt som inte någon gång har gjort fel och
felbedömningar? Det ska naturligtvis vara möjligt att
göra fel och man ska också ha möjlighet att reparera
dessa fel.
Maria Larsson gör stor affär av den etiska policyn.
Etik betyder rätt eller fel. Vi ska göra rätt så mycket
som det går. Jag tror inte att det finns något företag i
statens ägarportfölj som medvetet försöker göra fel
eller inte handla enligt lag. Men det verkar som om ni
tror det. Jag vet inte i vilken motion vi såg förslaget
om att företagen skulle följa lagstiftningen. Det är ju
horribelt att över huvud taget ha en sådan tanke! Då
utgår man ifrån att det är fiffel och båg i de statliga
företagen. Jag tror att det är tvärtom. Alla försöker att
göra så gott man kan och man försöker följa princi-
pen rätt och inte fel. Man ska göra gott och inte då-
ligt. Det tror jag är det absolut grundläggande.
Sedan kan det vara så att man på grund av fel i
bedömningar och värderingar har gjort fel, men ab-
solut inte medvetet. Det vill jag helt och hållet säga
emot. Som jag har sagt tidigare har regeringen senast
i måndags i det seminarium som näringsministern har
haft för sina statliga styrelseledamöter och ordförande
aviserat att staten kommer att gå hårdare fram här och
ställa högre krav på företagsledningarna och på sty-
relserna. De ska kunna svara för sig oavsett vilka
åtgärder de vidtar och vilka beslut de fattar. Man ska
kunna gå ut offentligt och göra det. Vi ska öppna det
här, och det ska bli mycket bättre!
Anf. 110 LENNART BEIJER (v):
Fru talman! En gång om året för vi den intressanta
diskussionen om våra statliga företag. Det är väl
egentligen inte så mycket nytt som framkommer
genom åren. Ibland funderar man på hur intressant
och möjligt det skulle vara om man kunde få en lik-
nande diskussion om det övriga näringslivet i Sveri-
ge, åtminstone det näringsliv som befinner sig på
börsen. Vi borde få en sammanställning och en dis-
kussion om hur man på bästa sätt har tagit vara på
möjligheterna att utveckla Sverige i olika samman-
hang.
Staten, som vi nu ska diskutera, är en stor och
viktig arbetsgivare. Den har 200 000 anställda och ett
60-tal bolag. Staten är till och med den största ägaren
på börsen.
I betänkandet återkommer de borgerliga partierna
med synpunkter och reservationer om dels det statliga
ägandet i princip, dels statens ägarutövning. De har
också synpunkter på könsfördelningen i de statliga
företagen.
Vi vet genom den diskussion som har förts i
många år och genom vad som framgår av den första
reservationen att de vill ha en plan för utförsäljning
av de statliga företagen. De tycker att det ska vara
tydliga motiv för hur och varför staten ska äga före-
tag. Vi har som sagt fört diskussioner förut om detta.
Det finns ju upp till 60 företag, men vad gäller några
stycken av dem kan man diskutera vad som skulle
hända om man skulle ge sig ut på säljarstråt, som
föreslås i den borgerliga reservationen.
Vi har tidigare diskuterad Vattenfall. Det är ett
utmärkt exempel. Det är ett stort bolag och ett bolag
som dessutom tydligen gör många fel här i livet, i alla
fall enligt Maria Larsson. Bolaget är till och med så
fräckt att det är ute och köper upp verksamheter på
andra ställen i Europa - precis det som de flesta el-
bolag håller på med. Men vi kan tänka oss att vi
skulle börja sälja det stora Vattenfall, som i och för
sig är stort i Sverige men rätt så litet i Norden och
mycket litet om man ser på EU-nivå. Vi vet ju allihop
att de som köper Vattenfall kommer att vara antingen
EDF, Eon eller Fortum. Jag frågar mig då: Vad har vi
vunnit? Om man nu tror att det skulle vara bra att få
en annan ägare till Vattenfall - vad har vi då vunnit
om vi låter ännu större elbolag köpa upp vårt statliga
Vattenfall? Är det inte så att vi egentligen pratar om
att klara konkurrenssituationen och förbättra den?
Men i det här fallet skulle det försämra konkurrens
avsevärt på hela den nordiska elmarknaden om man
skulle få för sig att sälja ut Vattenfall.
Vattenfall, Vin & Sprit med flera är ju som
nämnts historiskt ägda från statens sida. Det är väl
alldeles självklart att staten knappast skulle gå in och
köpa Vin & Sprit i dag. Om det nu skulle finnas ett
privat Vin & Sprit som plötsligt var ute till försälj-
ning så skulle inte staten köpa det. Men vi har ägt Vin
 & Sprit i många år, och det är likadant där: Vad vin-
ner vi på att sälja ut Vin & Sprit? Vi slipper det statli-
ga ägandet och staten slipper smutsa sina händer med
denna verksamhet. Men vi kommer definitivt att få en
minskad konkurrens och vi kommer att få ägare som
tar ännu mindre hänsyn än vad staten åtminstone
känner att den måste ta. Då frågar man sig: Är det
vettig politik att ge ifrån sig ett sådant här bolag, som
definitivt inte tar pengar ur vår gemensamma kassa
utan tillför pengar? Dessutom har vi ändå en viss
kontroll över den verksamhet som Vin & Sprit bedri-
ver. Det är alltså viktigt också ur konkurrenssynvin-
kel att staten inte säljer ut historiskt ägande, som man
har haft länge.
Sveaskog kan vara ett sådant företag som man
skulle kunna vilja göra mindre och sälja ut. Då vet vi
ändå att den diskussion som just nu pågår mellan
privata skogsbolag handlar om hur man ska bära sig
åt för att klara sitt skogsinnehav. Hur ska man få det
rätt värderat på börsen? Det är besvärligt att ha ett
bolag på börsen som har stora tillgångar i just skog.
Skogen växer i 100 år och den är svår att värdera. En
ägare - stora skogsbolag - i dag ser hellre att man har
mindre skogsinnehav och gärna att en neutral ägare
kunde vara den som ser till att skogen sköts långsik-
tigt och att det finns någon som man kan köpa råva-
ran ifrån. I det fallet är naturligtvis staten den lämpli-
gaste.
Först vill alltså de borgerliga partierna sälja ut
våra statliga företag och i nästa reservation har de
synpunkter på ägarutövningen. Och det må väl vara
hänt - det är viktigt att vi har en effektiv och öppen
verksamhet i de statliga bolagen. K G Abramsson har
varit tydlig på den punkten, tycker jag.
Vi har en gammal regel om att riksdagsledamö-
terna får och i princip ska besöka så många bolags-
stämmor som möjligt. Inte för att jag har någon direkt
statistik över årets stämmor, men jag kan tänka mig
att det har varit väldigt få besök från riksdagens le-
damöter hos de olika statliga företagen.
Tydligen tycker vi allihop, även de borgerliga re-
servanterna, att det ska var öppna stämmor numera.
Både allmänhet och medier ska bjudas in. Vi vet
också att det är på väg. Det har redan kommit signaler
om detta. Ett bra exempel är faktiskt Vattenfall. På
sin senaste stämma tog de nya steg framåt för att öka
öppenheten och få ut sin information på nätet för att
få en bredare diskussion. Jag hoppas att den utveck-
lingen fortsätter framför allt när det gäller de stora
statliga bolagen som har resurser och intressen över
hela landet. Det borde kunna bli stora årliga tillställ-
ningar där vanligt folk och medier kan komma och
ställa frågor till vd:ar och ordföranden.
Maria Larsson klagade väldigt mycket på den då-
liga informationen från de statliga bolagen. Nu har
nog antagligen Maria gått. Jag tycker att det är lite
konstigt att det finns en så långtgående kritik på en
massa punkter. Vi vet ju om att vi får information. Vi
får massor med skrifter och bokslut från de statliga
bolagen. Vi vet att vi kan ställa frågor och få svar. Vi
kan gå på stämmorna. Men en del ledamöter vill inte
ens gå på stämmorna, eftersom man tycker att det tar
för mycket tid.
Fru talman! Till sist gäller det den tredje reserva-
tionen om könsfördelning. Utöver att få en ökad
kvinnorepresentation måste vi bredda representatio-
nen från alla andra grupper i samhället också. Här är
faktiskt staten ett föredöme. Nog kan man tycka att de
borgerliga partier som kritiserar staten på så många
punkter ändå kunde applådera när staten ligger i täten
vad gäller kvinnorepresentation i styrelserna. De
borde till och med kunna uttala från talarstolen att det
är någonting som de privata företagen också borde
följa.
Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.
Anf. 111 NYAMKO SABUNI (fp) replik:
Fru talman! Statens företag har olika karaktär.
Inget parti har sagt att alla bolag ska säljas på en
gång. Folkpartiet har sagt att det finns bolag som kan
säljas per omgående som det ser ut i dag. Andra
måste säljas i mindre enheter. En tredje grupp måste
först bli av med sitt monopol, till exempel Vin & 
Sprit. Lennart Beijer säger att vi minskar konkurren-
sen om vi säljer Vin & Sprit. På vilket sätt menar du
att vi ökar konkurrensen genom att äga Vin & Sprit?
Anf. 112 LENNART BEIJER (v) replik:
Fru talman! Vin & Sprit har ingen konkurrens i
Sverige. Men med europeisk måttstock eller världs-
måttstock skulle en försäljning av Vin & Sprit göra
de stora spritbolagen ännu större. Vi skulle definitivt
inte ha möjlighet att påverka någon del av den här
utvecklingen. Därför tycker vi att Vin & Sprit är ett
sådant bolag som svenska staten bör fortsätta att äga.
Anf. 113 NYAMKO SABUNI (fp) replik:
Fru talman! När vi diskuterar monopol och kon-
kurrens gör vi det för Sveriges del. Då kan vi inte
göra det i ett världsperspektiv. I så fall skulle vi inte
kunna säga att vi har något monopol över huvud
taget, varken privat eller statligt.
Anf. 114 LENNART BEIJER (v) replik:
Fru talman! Den verksamhet som Vin & Sprit be-
driver sträcker sig över hela Europa och över hela
världen. Vi har några världsbolag som mer och mer
kontrollerar all vin- och spritkonsumtion. Jag tycker
nog att man måste se frågan om Vin & Sprit i ett
internationellt perspektiv. Det gäller inte så många
andra verksamheter, men det gäller definitivt i den
här frågan. Man skulle försämra konkurrensen mätt
med en världsmåttstock, och man skulle få en mycket
mindre möjlighet att påverka den här verksamheten.
Anf. 115 INGEGERD SAARINEN (mp):
Fru talman! Miljöpartiet anser att det ska finnas
klara syften för det statliga ägandet. Staten ska kunna
redovisa vad man vill med ägandet av bolaget. Vi
kommer att jobba vidare med att få detta mycket
tydligare. Vi anser också att staten mer än hittills
måste ställa tydliga krav på bolagen och på bolagens
styrelser. Vi måste få effektivare bolagsstyrelser som
har klara riktlinjer från staten. Och det räcker inte
med det, utan riktlinjerna måste följas upp. Det finns
mycket övrigt att önska på den här punkten. Det har
revisorerna påtalat.
Vi tycker också att bolagsstämmorna ska vara of-
fentliga. Relevanta handlingar ska vara offentliga och
följa med kallelsen. Det är självklart. Det måste fun-
gera så.
Det är självfallet också viktigt att de statliga bola-
gen tar etik- och miljöhänsyn i sin verksamhet. Både
etiska parametrar och miljöparametrar ska självfallet
finnas med som utvärderingsparametrar för de statliga
bolagen. Global Compact har nio principer för mil-
jömässigt och etiskt företagande. Det är självklart att
statliga bolag ska vara föregångare på de här område-
na. Det har inte alltid varit så. Det kan jag säga. Ett
område där staten inte har varit ett föredöme gäller
löneförmåner, bonus och så vidare i de statliga före-
tagen.
Revisorerna har konstaterat att man ofta väljer att
utnyttja det för den verkställande direktören mest
förmånliga löne- respektive pensionsavtalet. Man
väljer att gå efter det mest generösa alternativet. Re-
visorernas granskning visar också att vd:n i några
bolag har betydligt högre lön än generaldirektörer för
affärsverken eller för statliga myndigheter av motsva-
rande storlek. Därmed följs alltså inte regeringens
riktlinjer. Det finns även andra aspekter på löner och
förmåner där riktlinjerna inte följs. Det är inte bra.
Staten måste ta ett mycket striktare tag om de statliga
bolagen och se till att de är föregångare. De får ab-
solut inte släpa efter vad gäller miljöhänsyn och etis-
ka hänsyn.
När det gäller könsfördelning ligger de statliga
bolagen i allmänhet lite före. Det finns 13 % kvinnli-
ga styrelseordföranden i helstatliga bolag. Det är
bättre än vad näringslivet i övrigt har. Så bör det vara
överlag i de statliga bolagen. De bör vara bättre.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades under 8 §.)
7 § Statlig förvaltning
Föredrogs
konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU23
Statlig förvaltning.
Anf. 116 HENRIK S JÄRREL (m):
Fru talman! Det här KU-betänkandet om statlig
förvaltning tar upp några smärre reformförslag som
regeringen lägger fram i en proposition. Det handlar
framför allt om att medborgarna ska kunna kommu-
nicera med myndigheterna med andra tekniska
hjälpmedel än vanlig post, nämligen telefax och
elektronisk post.
Man diskuterar bland annat också en generellt ut-
vidgad möjlighet och skyldighet för myndigheterna
att ompröva sina beslut. Det läggs inte några explicita
förslag i den delen, men man resonerar kring frågan.
Vi moderater har ingenting att invända mot detta.
I betänkandet tas emellertid också upp frågor med
anknytning till statlig förvaltning som väckts i form
av motioner under andra motionstiden hösten 2002.
Där har det funnits anledning för oss moderater att
tillsammans med huvudsakligen andra borgerliga
partier göra ett par anmärkningar i form av reserva-
tioner.
En av de reservationerna handlar om dröjsmåls-
talan. Det är reservation 3 som jag samtidigt ber att få
yrka bifall till.
Den tar upp en viktig möjlighet för den enskilde.
Om det drar ut på tiden, som det kan tyckas, onödigt
länge innan hans eller hennes ärende hos en myndig-
het avgörs ska man kunna erbjuda den enskilde möj-
lighet att väcka talan hos allmän förvaltningsdomstol
för att få ärendet prövat i den del som avser huruvida
dröjsmål föreligger eller ej. I ett sådant läge ska dom-
stolen kunna förelägga myndigheten i fråga möjlighet
att avgöra ärendet inom en viss bestämd tid.
Vi tycker att det är en rättssäkerhetsaspekt värd all
uppmärksamhet och vill alltså föreslå att man inför
möjligheten av dröjsmålstalan. Där tycker vi att vi har
ganska gott sällskap av fri- och rättighetskommittén
som 1994 lade fram ett förslag om just möjligheten
att väcka dröjsmålstalan.
Den argumentation som kommittén för fram stäl-
ler vi oss gärna bakom. Regeringen har valt att inte gå
på kommitténs förslag.
En annan reservation, fru talman, rör regelförenk-
ling. Vi lever i ett samhälle som har blivit alltmer
komplicerat. Det ligger kanske i sakens natur, men
man behöver inte göra det onödigt komplicerat.
Ibland finns det en tendens hos vissa politiska krafter,
tycker vi oss märka, att överbyråkratisera vårt sam-
hälle och inrätta myndigheter eller regelverk som inte
alltid behövs och inte är riktigt effektiva utan snarare
kontraproduktiva. Vi tycker därför att det finns an-
ledning att tillsätta en förenklingskommission som får
uppgiften att se över regelverket i samhället för att se
om man möjligen - jag erkänner gärna att det inte är
en alldeles lätt uppgift - kan förenkla för den enskilde
medborgaren att orientera sig i det komplicerade
lagverk som finns i vårt land och som varje år får
stora tillskott. Någon avregleringsdelegation finns
inte. Det har jag länge talat mig varm för, men jag ser
gärna att vi får en förenklingskommission som får
titta på den här frågan.
En tredje reservation, fru talman, tar sikte på att
öka öppenheten och transparensen när det gäller till-
sättningen av högre statliga tjänster.
Vi skulle vilja öppna möjligheten för vidgade ut-
skottsförhör. Det skulle innebära att man låter de
tjänstemän som söker eller kan komma ifråga för
innehav av högre tjänst få möjlighet att bli utfrågade
av ett riksdagsutskott, nämligen det utskott som när-
mast berör den myndighet det handlar om. Det skulle
vara en möjlighet att få en mer principiell offentlig
kontroll i ett tillsättningsförfarande och låta de folk-
valda få lyssna på den sökandes synpunkter och in-
ställning i vissa frågor. Kompetens, saklighet och
skicklighet är a och o när det gäller alla statliga of-
fentliga tjänster. Men inte minst när det gäller dem
som ska sitta i ledningen för myndigheter och liknan-
de är det viktigt att de verkligen är de rätta personer-
na. Vi skulle gärna se att man öppnade för den möj-
ligheten.
Slutligen, fru talman, skulle vi gärna se att man
såg över frågan om opinionsbildande myndigheters
roll och att man analyserar och utreder den. Från de
borgerliga partierna har vi en bestämd känsla av att
man ibland har inrättat myndigheter som inte i första
hand har i uppgift att verkställa av riksdag och re-
gering fattade beslut. Deras uppgift är mer att bilda
opinion och debatt. Det är inte riktigt det som hör till
den traditionella myndighetsutövningen. Därför
skulle vi gärna se att floran av myndigheter reducera-
des.
Därmed, fru talman, med bifall till reservation 3,
ber jag att få tacka för ordet.
Anf. 117 TOBIAS KRANTZ (fp):
Fru talman! Sverige är unikt, brukar vi säga. I
många sammanhang är det säkert inte sant. Vi är ett
land som många andra. Men vi är unikt i ett viktigt
konstitutionellt hänseende.
Vi har en förvaltningsmodell som bygger på att vi
ska hålla en rågång mellan politik och förvaltning.
Riksdag och regering fattar beslut om lagar och reg-
ler. Inom de lagarna och reglerna är det myndigheter
som uttolkar lagarna och reglerna och verkställer de
beslut som riksdag och regering har fattat.
Det finns många argument för att vi ska fortsätta
att ha en sådan modell med självständiga myndighe-
ter och hålla rågången mellan politik och förvaltning
tydlig och klar. Det handlar om förutsägbarhet.
Det handlar om rättssäkerhet. Som enskild med-
borgare ska man kunna förutse konsekvenserna av
sina handlingar i förhållande till de lagar och regler
som finns. Det är viktigt att man som enskild med-
borgare känner att man kan lita på förvaltningen och
att de beslut som förvaltningen fattar inte präglas av
partipolitiska hänsyn.
Modellen är hotad i Sverige i dag. Den skakar i
sina grundvalar. Det är till stor del regeringen som
står nedanför byggställningen och skakar i grundva-
larna.
Jag menar att partipolitiseringen och politisering-
en har brett ut sig i den svenska förvaltningen. Det
sker framför allt på två olika sätt.
För det första genom, vad jag menar är, ett tydligt
missbruk av utnämningsmakten. I den svenska re-
geringsformen sägs att tjänster i den statliga förvalt-
ningen ska tillsättas på grundval av förtjänst och
skicklighet. Men alltför ofta har de statliga tjänsterna
blivit till förläningar för gamla avdankade socialde-
mokratiska statsråd.
För inte så länge sedan tillsattes en viktig statlig
tjänst. Det var en ambassadörstjänst i ett för oss vik-
tigt biståndsland. Tjänsten gick till den mest miss-
lyckade ministern i den gamla socialdemokratiska
regeringen. Hur kan man tänka sig att den personen
skulle vara den mest kompetenta till en så viktig
tjänst i ett av våra viktigaste biståndsländer?
Svaret på den frågan är förstås att personen i fråga
var lojal och hade socialdemokratisk partibok.
Det finns en omfattande kritik mot dagens system
för utnämningar när det gäller högre statliga tjänster.
Det är en kritik som inte bara kommer från Folkparti-
et eller den politiska oppositionen.
I en rapport från ESO så sent som i våras pekas
det på att mer än hälften av gamla före detta statsråd
och statssekreterare uttryckt mycket skarp kritik mot
hur utnämningarna av statliga chefer gått till. Man
påtalar bland annat att bristen på öppenhet och insyn i
tillsättningarna skapar problem när det gäller både
effektiviteten i och tilltron till utnämningssystemet.
Därför har vi i Folkpartiet tillsammans med Mo-
deraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet reser-
verat oss för en annan ordning, med ökad öppenhet
och insyn vid tillsättning av högre statliga tjänster. Ett
exempel skulle kunna vara att en chef som ska till-
sättas inom ett område får komma till det relevanta
riksdagsutskottet och bli utfrågad av dess ledamöter.
Personen i fråga får då svara för sig och tala om vilka
planer han eller hon har för framtiden.
Ett annat sätt skulle vara att det inte går till som i
dag, när regeringen bara utnämner vissa personer till
högre tjänster, utan att man faktiskt får söka till dessa.
Man får tala om att man är intresserad av en viss
tjänst och sätts då upp på en offentlig lista över per-
soner som har sökt. Det blir då en ökad öppenhet,
insyn och genomskinlighet i processen. Detta är ett
system som i dag finns i Finland och i Norge. Jag
tror att vi har mycket att lära oss av detta system.
Jag hade under lång tid en förhoppning om att vi
skulle kunna få en stor samstämmighet om detta i
utskottet. Jag trodde kanske inte att vi skulle få med
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på våra radi-
kala reformförslag men hoppades ändå på att vi skulle
få en större uppslutning. Tyvärr har vi i dag inte den-
na stora uppslutning. Centerpartiet har i ett sent skede
bestämt sig för att backa ut från den uppgörelse som
jag kände att vi hade på gång. Det är ändå rätt många
timmar kvar till voteringen, och jag hoppas att Cen-
terpartiet ska kunna ta sitt förnuft till fånga. Jag in-
bjuder Centerpartiet att ansluta sig till den kloka re-
servationen på denna punkt.
Det andra sätt som jag menar att vårt system med
oberoende och självständiga myndigheter i dag ska-
kas av är den ökade politisering som vi ser av myn-
digheternas uppgifter. Traditionellt sett är myndighe-
ternas uppgift att verkställa de beslut som riksdag och
regering har fattat. Vi finner i dag en helt ny tendens,
där myndigheterna får helt nya uppgifter. Vi kan se
myndigheter som inte har någon annan uppgift än att
bedriva opinionsbildning.
Titta exempelvis på ett verk som Glesbygdsverket
och på en stor del av Integrationsverkets uppgifter!
Glesbygdsverket har ingen annan funktion än att
bedriva opinion. Inte heller Integrationsverket har i
princip någon annan uppgift än att bedriva opinions-
bildning.
Men är inte opinionsbildning något som vi politi-
ker som folkvalda ska ägna oss åt? Är det inte att
abdikera från vår viktiga uppgift att bedriva opinion
och ta den diskussion som behövs för detta, om vi
lyfter över frågor från den politiska sfären till myn-
digheter som ska bedriva opinion? Det är ju en enorm
abdikation från vår uppgift som folkvalda politiker att
säga att myndigheter ska sköta vissa av dessa saker i
stället.
Är det inte rätt egendomligt att vi i vårt land har
skapat myndigheter som får pengar för att bedriva
opinion mot oss folkvalda politiker, som ger myndig-
heterna pengar? Det är ju precis det som sker i dag.
Myndighetschefer skriver artiklar på Dagens Nyhe-
ters debattsida, pläderar för sin sak, talar om att de
behöver mer pengar för sin verksamhet och bedriver
opinionsbildning mot oss. Det är ju en politisk upp-
gift att bedriva opinionsbildning. Det är inte myndig-
heter som ska ägna sig åt det.
Är det verkligen klokt att ha ett system där myn-
digheter med skattepengar ägnar sig åt att bedriva
mer eller mindre partipolitisk propaganda? Ska våra
skattepengar användas för sådant?
Mitt svar på de här frågorna är: Nej, våra skatte-
pengar ska inte användas till det här. Myndigheter ska
ägna sig åt att verkställa de beslut som riksdag och
regering fattar och tolka lagar och regler utifrån de
bestämmelser som det beslutas om i den här kamma-
ren. Därför kräver vi, fru talman, att det ska tillsättas
en utredning för att se över de här nya opinionsbil-
dande myndigheternas roll, som i förlängningen är ett
hot mot den svenska förvaltningsmodellen såsom den
i dag ser ut och som även skapar problem för den
representativa demokratin.
Fru talman! Efter valet i höstas kallade en ut-
ländsk kommentator Sverige en socialdemokratisk
enpartidemokrati. Alltför ofta tycker jag också att den
socialdemokratiska regeringen uppträder på det sättet.
Trots att det parlamentariska läget efter det senaste
valet var oklart avgick regeringen inte. Regeringen
struntar i att verkställa många beslut som riksdagen
fattar. Regeringen missbrukar utnämningsmakten.
Regeringen inrättar alltfler politiserade myndigheter
för att föra fram det egna partiets propaganda.
Det är viktigt att vi här i kammaren ger ett besked
att Sverige inte är en socialdemokratisk enpartidemo-
krati. Sverige är en demokrati där stat, samhälle och
parti inte blandas samman.
Jag stöder förstås samtliga reservationer som
Folkpartiet står bakom, men för tids vinnande, fru
talman, yrkar jag bifall endast till reservation nr 7.
Anf. 118 TUVE SKÅNBERG (kd):
Fru talman! Möjligen kan voteringen också be-
träffande de här utskottets betänkanden äga rum re-
dan kl. 17, och jag kortar därför ned mitt anförande
här högst avsevärt. Jag konstaterar bara att vi krist-
demokrater har gjort gemensam sak med övriga bor-
gerliga partier i reservation 3 om dröjsmålstalan,
reservation 4 om regelförenkling, reservation 7 om
tillsättning av högre statliga tjänster och reservation
11 om opinionsbildande myndigheter. Som vi nyss
har hört finns det ett litet undantag. Centerpartiet har,
som vi nyss hörde, i sista minuten valt att inte göra
gemensam sak på en punkt. Vi hoppas att detta beslut
är omprövningsbart.
Jag tycker att vi redan fullt tillräckligt hört argu-
mentationen utvecklas, så jag ska inte upprepa den.
Jag instämmer i de här reservationerna, men jag yrkar
bifall bara till reservation nr 11.
Möjligen skulle man kunna dra ytterligare en lans
för just denna reservation, som föranletts av motion
K242 och som vi kristdemokrater tillsammans med
övriga borgerliga ledamöter har anslutit oss till. I
reservationen vänder vi oss mot att det vuxit fram en
flora av myndigheter och ombudsmän vars främsta
uppgift inte är att verkställa regeringens och riksda-
gens beslut utan att verka opinionsbildande. Det
måste finnas en tydlig åtskillnad mellan vad sam-
hällsdebattörer, folkvalda partier, deras folkvalda
representanter och folkrörelserna gör i opinionsbil-
dande syfte och vad verkställande tjänstemän och
myndigheter gör. Det är att gröpa ur demokratin om
man lägger ut opinionsbildningen på entreprenad.
Det är förvisso sant att folkrörelserna inte längre
har samma stuns och aktivitet som de hade för inte så
väldigt många år sedan, men det är likväl ett mycket
oroande tecken när det engagemang som vi behöver
som politiker inte finns där ute. Det finns ingen opi-
nionsvind att hissa seglen och styra politiskt i, och då
beställer vi den. Vi betalar med skattebetalarnas
pengar och får den opinionsvind som vi tycker att vi
seglar bäst i.
Så kan vi inte ha det. Vi måste ha en åtskillnad
mellan lagstiftarna och regeringen, som ska vara
verkställande. Verk och myndigheter ska göra det
som regering och riksdag bestämmer. Här behövs det
en utredning.
Miljöpartiet står bakom reservation nr 12 om al-
koholfri representation. Den har tillkommit med an-
ledning av en kristdemokratisk motion, som för övrigt
jag själv har skrivit. Jag och kristdemokraterna i öv-
rigt kommer inte att rösta för den motionen, trots att
den är befogad och väl balanserad. Anledningen här-
till är den tydliga skrivning som utskottsmajoriteten
efter en ganska kort diskussion kunde samlas kring.
Jag citerar följande ur reservationen: "Stat och
kommun bör även fortsättningsvis visa stor återhåll-
samhet med alkoholservering vid offentlig represen-
tation. Utskottet utgår från att så sker utan att riksda-
gen tar något initiativ i saken."
Det här är vad man kallar ett fall framåt. Vi tycker
att det är en mycket bra tingens ordning att även stat
och kommun nu fortsättningsvis ska visa stor åter-
hållsamhet med alkoholservering. Det är det lilla
ordet "stor" som gör att jag och Kristdemokraterna
med mig inte kommer att rösta för Miljöpartiets re-
servation. Jag hade gärna sett att Miljöpartiet hade
tyckt att det här är en rimlig hållning. Man kan vara
nöjd med den stora återhållsamheten - åtminstone är
vi det.
Anf. 119 KERSTIN LUNDGREN (c):
Fru talman! Också jag ska av omtanke om kam-
marens tid försöka korta ned mitt anförande. Jag ska i
likhet med andra talare beröra några särmeningar om
olika motionsyrkanden, särmeningar som bland annat
anförts av Henrik S Järrel.
Den statliga förvaltningen i medborgarnas tjänst
har några självklara utgångspunkter: det demokratis-
ka ansvaret, tillgänglighet och öppenhet liksom rätts-
säkerhet gentemot alla medborgare, men också en
effektivitet eftersom det är skattebetalarnas pengar
som man arbetar med. Det krävs effektivitet också i
måluppfyllelsen av de beslut som riksdag och reger-
ing fattar.
I det här arbetet är naturligtvis bemötandefrågorna
en oerhört viktig del. Här fattar myndigheter beslut
som rör enskilda på väldigt många områden. Vi som
individer är väldigt olika när vi möter den statliga
förvaltningen i dess olika klädnader.
Det är alldeles uppenbart att det finns mycket
synpunkter från många människor på hur bemötandet
ser ut. Här har regeringen i och för sig sett möjlighe-
ten och jobbat med ett handlingsprogram för att ut-
veckla bemötandet. Vi från Centerpartiets sida ser
inte att det är tillräckligt. Vi tycker att det finns skäl
för riksdagen att tydliggöra de krav vi har anledning
att ställa i förvaltningslagen så att medborgarna och
myndigheterna har en grund att stå på när man arbetar
med bemötandefrågorna. Därför har vi ett särskilt
yrkande, punkt 2 reservation 1, som jag med värme
yrkar bifall till.
Bemötandefrågorna kan beröra många olika om-
råden. Det finns en sak som jag också vill peka på
som vi lyfter fram i en reservation som är gemensam
för Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet. Det handlar
om HBT-kompetens. Det är också en del av detta: att
bli bemött med respekt och med kunskap oavsett vad
man har för könstillhörighet, sexuell läggning eller
annat.
Rättssäkerheten i myndigheternas beslut säkras
ytterst via rätten att överklaga. Det har pratats om
tidigare, och frågan om omprövningsmöjligheter har
nämnts. Jag vill bara peka på att just det faktum att
den enskilde som möter myndighetsbeslut gör det i så
olika situationer och med så olika kompetens gör att
det är viktigt att vi försäkrar oss om att den enskilde
får ett bra underlag att stå på för att kunna utöva sin
rätt och så att säga vara rättssäkerhetens garant ge-
nom att kunna överklaga och hävda sin mening. Där
tycker vi att det inte minst finns skäl att lyssna på vad
JO uttalat, att kräva att man får ett skriftligt besked
när myndigheter fattat beslut som rör enskild. Det ger
bättre förutsättningar för både att utöva kontroll över
genomförande och att följa upp brister i dokumenta-
tionen, men det är också en bra grund för alla möjliga
medborgare att överklaga.
Frågan om dröjsmålstalan och regelförenkling har
på ett utmärkt sätt redogjorts för tidigare i talarstolen,
så jag tar inte tid till att upprepa detta. Jag håller helt
med i båda de frågor som Henrik S Järrel tog upp.
Tillgängligheten är också en rättighet som måste
gälla personer med funktionshinder. Att skapa en
tillgänglig myndighet innebär inte bara att ha en 24-
timmarsmyndighet. Det innebär också att ge verkliga
möjligheter för den enskilde att komma till, oavsett
om man har funktionshinder eller om man vill söka
kunskap vid tidpunkter då myndigheterna kanske inte
är som piggast. Där är också diarier på Internet en
fråga som vi har lyft fram.
Jag håller helt med om att vi behöver se över de
opinionsbildande myndigheterna. Det finns oklarheter
som skapas till följd av bildandet av denna typ av
myndighet. Här kan möjligen Ansvarskommittén
särskilt titta på just den typen av myndigheter, när
man nu pratar om ansvarsfördelning och att skapa
tydlighet. Det ingår ju inte direkt i direktiven, men
det skulle kunna göra det, inte minst med ett klokt
beslut här i kammaren senare.
I en fråga har vi i Centerpartiet blivit apostrofera-
de i flera tidigare inlägg, nämligen frågan om tillsätt-
ning av högre statliga tjänster. Vi är helt öppna för att
diskutera tillsättningsförfarandet - gärna det. Vi tyck-
er att det finns bra och spännande tankar i den utred-
ning som gäller tillsättning och utnämning av domare
och domstolsledning. Det finns tankar där som är
värda att titta på. Det finns också skäl att fundera över
hur utnämningsmakten påverkas och vilken roll myn-
digheterna får i en framtida svensk struktur. Kommer
vi att ha fortsatt självständiga myndigheter? Kommer
myndigheterna att ha en annan roll? Hur ser Myndig-
hets-Sverige ut i framtiden?
Vi är öppna för en diskussion och en dialog om-
kring detta. Men en sådan öppenhet kräver att man
försöker jobba från grunden. Då handlar det, som vi
ser det, om att försöka säkra ett urval på sakliga
grunder, och det är just det som Domarutredningen
tar fasta på.
Vi menar inte att personer som söker statliga
tjänster nödvändigtvis ska komma till riksdagen för
att bli utfrågade. Det tror vi inte är den rimligaste
vägen att gå - åtminstone har vi inte hört mycket som
talar för just detta. Risken är att vi skrämmer bort
intresserade kandidater från möjligheten att söka
högre statliga tjänster. Per Unckel, som var ledare för
konstitutionsutskottet och så småningom nu för Nor-
diska rådets presidiesekretariat, skulle inte ha varit
förvånad över att komma till ett utskott och inte känt
sig obekväm med detta, men vem vet om vi skulle ha
jobbat med någon som i dag har en annan typ av
uppdrag i den privata sektorn?
Jag tror att det här är en återvändsgränd. Jag hade
också i det längsta förhoppningar att man från de
reserverandes sida skulle vara intresserad av att stry-
ka den mening som uppenbarligen var viktigast i hela
reservationen och som gjorde att vi från Centerpartiet
inte ställde upp. Vi tycker i stället att den nya skriv-
ning som det blev i utskottets text är tillfyllest. Vi
pekar i dag på de frågor som är uppe för beredning,
men vi gör inte en översyn som landar i att man ska
bli utfrågad i riksdagens utskott, för så säkrar vi enligt
vår bedömning inte en bättre tillsättning och en bättre
utnämningsmakt när det gäller högre statliga tjänster.
Anf. 120 TOBIAS KRANTZ (fp) replik:
Fru talman! Det är en viktig fråga hur utnäm-
ningsmakten ska utövas i Sverige. Jag blir lite förvå-
nad när jag hör Kerstin Lundgren argumentera i frå-
gan, därför att det som det hela tiden har varit fråga
om är att vi ska utreda frågan om hur vi ska kunna
öka insynen och öppenheten i utnämningsprocessen.
Vi pekar i vår reservation på att en möjlighet skulle
kunna vara att de personer som kan vara aktuella för
uppdraget skulle kunna komma till riksdagen och
frågas ut innan man tillsätter vissa högre statliga
tjänster. Det finns många andra möjligheter man
skulle kunna tänka sig också. Jag pekade på en annan
i mitt anförande.
Men om man ska skriva en reservation och försö-
ka agera i en fråga så måste man ha någon typ av
viljeinriktning. Man kan inte bara säga att man är
emot. Någonting måste det stå i en reservation. Om
det är så att man inte kan vara överens om att man ska
öka insynen och öppenheten är det klart att man inte
ska skriva ihop sig, men jag utgår från att Centerpar-
tiet är intresserat av att öka insynen och öppenheten i
utnämningsprocessen. Jag tror att det vore viktigt,
inte bara för effektiviteten utan också för legitimite-
ten i utnämningssystemet.
Min fråga till Kerstin Lundgren är: Varför kunde
inte Centerpartiet ställa upp på en utredning om ökad
öppenhet och insyn i utnämningsprocessen?
Anf. 121 KERSTIN LUNDGREN (c)
replik:
Fru talman! Måhända svarar Tobias Krantz själv
på sin fråga. Man måste ha någonting med sig som
pekar ut vad man vill göra när man kommer med en
reservation. Det som pekades ut, det man ville göra
från reservanternas sida, är i vårt tycke felaktigt. Vi
tror att det är en återvändsgränd. Det fanns inte till-
räckligt mycket på fötterna för att hävda att just detta
var rätt sätt att öka öppenheten. Vi tycker att det vik-
tigaste, inte minst i dessa dagar, egentligen är att
förbättra tilltron till utnämningsmakten och till kvali-
teten i de ledande statliga tjänsterna, det vill säga att
det har gått till på rätt sätt och att de skickligaste
verkligaste har blivit tillfrågade och har tagits med.
Det är det centrala för oss - inte att man kommer till
riksdagens utskott för att bli utfrågad.
Anf. 122 TOBIAS KRANTZ (fp) replik:
Fru talman! Nu får vi lite besked från Kerstin
Lundgren om bevekelsegrunderna. Jag tycker ändå att
det är lite oroväckande att Kerstin Lundgren ställer
upp på den sida som förespråkar fortsatt hemlighets-
makeri och fortsatt stängda dörrar när de viktiga ut-
nämningarna ska diskuteras. Det är egentligen det
som Kerstin Lundgren nu säger i sitt anförande och i
sin replik till mig.
Vi har under en lång följd av år sett hur regering-
en har missbrukat sin utnämningsmakt, hur partiloja-
litet och partibok har varit viktigare än saklighet och
att ha goda kunskaper i sitt ämne. Är det då inte rim-
ligt att man får en större möjlighet att öka öppenheten
och insynen i den här processen på olika sätt?
Ett sätt är att man frågas ut av riksdagen. Vi har
massvis med utfrågningar i andra sammanhang, och
varför skulle det var så konstigt om man frågade ut
människor som ska inneha de allra högsta statliga
tjänsterna i landet? Varför ska inte de kunna frågas ut
och ställas till svars?
Jag skulle vilja säga att det här, särskilt det som
Kerstin Lundgren talar om, handlar om att öka effek-
tiviteten och få de bästa till tjänsterna. Om man som
statlig chef inte klarar av att stå inför ett fackutskott i
riksdagen och förklara vad man vill göra som statlig
chef kanske man ska fundera på om man är lämplig
att vara statlig chef.
Anf. 123 KERSTIN LUNDGREN (c)
replik:
Fru talman! Ja, om det nu vore så att det fanns
belägg för att det stora problemet med de statliga
cheferna var att de inte klarade av att stå inför ett
utskott och förklara sig eller svara på frågor. Men jag
har inte sett någonstans att det finns belagt att det är
problemet med de statliga cheferna. Snarare är det väl
så att man där har ganska god kompetens att stå inför
riksdagens utskott och svara på frågor.
Problemet är kanske någonting annat. Problemet
är kanske också att vi behöver öppna dörren för att få
in andra än aktörer som är vana vid just den här
kammaren och vid riksdagens utskott.
Vi tror att det här snarare är ett sätt att stänga ute
än att öppna upp för en breddad rekrytering och för
en omtanke om dem som kan vara beredda att lämna
annan tjänst för att tillträda ledande statliga tjänster.
Vi tycker att det är viktigare att fokusera på grunden
än att fokusera på en utfrågning i utskott.
Anf. 124 GUSTAV FRIDOLIN (mp):
Fru talman! Central i debatten om det här betän-
kandet bör man väl anse regeringens proposition 62
detta riksdagsår, som går under namnet Några för-
valtningsrättsliga frågor, vara. Denna proposition
rymmer bland annat en lagändring som kommer att
garantera medborgarna möjlighet att kommunicera
med myndigheterna med hjälp av moderna kommu-
nikationsmedel som telefax och e-post. Det här är
givetvis bra förändringar som ingen motsätter sig. Det
är på tiden att lagregleringar kommer som ger med-
borgarna garantier för att sådan här kommunikation
ska bli möjlig.
Fru talman! Mer kontroversiella, nytänkande och
intressanta kan man tycka att de 13 reservationerna i
betänkandet är. Låt mig orda något om några av dem.
Det kom ett mejl till Miljöpartiets riksdagskansli
för några dagar sedan:
"Jag fick inte någon mat alls på ett och ett halvt år
. Det enda som finns är det salladsbord där vegeta-
rianerna kan plocka lite sallad och ibland också bön-
groddar (konserverade). Skolsköterskan sade att ele-
verna lätt kunde tillgodogöra sig en tredjedel av sitt
dagsbehov när de åt salladen."
Så stod det i några rader som skickades till Miljö-
partiet från en studerande i Ronneby. Det mest tragis-
ka är att de raderna inte är unika.
Brev- och mejlhögarna växer hos oss, med berät-
telser från arga, ledsna eller besvikna veganer. Deras
skolgång ser inte ut som andra barns och ungdomars
skogång. Deras skollunch är beskuren, och de tvingas
försöka hänga med på eftermiddagens lektioner på
mer eller mindre fastande mage - dag efter dag. De
tvingas till läkare för att försvara sin valda livshåll-
ning, så att de kan få intyg att visa upp för skolbe-
spisningen. Deras etiska val och personliga ställ-
ningstagande respekteras inte. Skolbespisningen
hävdar att mat är vegansk trots att den egentligen
innehåller animaliska produkter.
Diskrimineringen mot veganerna i skolan och på
andra offentliga inrättningar tar sig många uttryck.
Naturligtvis finns det inrättningar som alldeles ut-
märkt serverar också vegansk mat. Läkarintyg behövs
långtifrån överallt. Men den självklara rätten att etiskt
välja sin kosthållning respekteras inte på många av
Sveriges skolor och andra inrättningar.
Staten ska behandla alla lika, oavsett religiös
övertygelse, hudfärg, kön eller etiska ståndpunkter.
Det kan verka självklart, och på många områden har
vi kommit långt när det gäller att förhindra diskrimi-
nering. Men veganer särbehandlas fortfarande nega-
tivt i stor utsträckning. På samma sätt behandlas sä-
kerligen de som av religiös övertygelse behöver sär-
skild kost. Detta är i grunden ett demokratiproblem
som rör människors lika rätt, och i skolornas fall
elevernas möjlighet att på likvärdiga grunder tillgo-
dogöra sig undervisningen i skolan.
I reservation 13 kräver jag och Miljöpartiet att re-
geringen skyndsamt ska arbeta fram ett lagförslag
som garanterar vegetarianer och veganer fullvärdig
mat på skolor, behandlingshem, fängelser, ålder-
domshem och i andra sammanhang där det offentliga
bekostar maten. Jag yrkar bifall till reservationen med
hopp om att också något av de andra partier som i
vanliga fall brukar tala sig varma för rättvisa och
likvärdighet ansluter sig.
Fru talman! Fler reservationer som bär grön un-
derskrift handlar om minoritetsfrågor och vikten av
att staten inte diskriminerar någon. Det är inget kons-
tigt - minoritetsskydd och allas lika värde har alltid
varit centrala principer i den gröna ideologin. Vi går
gärna först i gayrörelsens Prideparader, vi trycker på
för att få ut antidiskrimineringsbyråerna i landet och
vi vill ha ett samhälle som är, i sanning, tillgängligt.
I en reservation, nr 10, kräver vi därför tillsam-
mans med Vänstern, Folkpartiet och Centern att
homo-, bi- och transkompetensen inom den offentliga
sektorn ska bli bättre genom utbildnings- och infor-
mationsinsatser. Inte minst kräver transfrågorna, som
i dag faller mellan stolarna hos JämO och HomO,
åtgärder.
I en annan reservation, nr 8, kräver vi att medbor-
garskapskravet vid tillsättningar av statliga tjänster
ska begränsas väsentligt. Alla i Sverige ska ha samma
rättigheter, också när det gäller statliga tjänster.
I en tredje reservation, nr 5, kräver vi, Folkpartiet
och Centern insatser för att information från myndig-
heter ska bli tillgänglig för personer med olika funk-
tionshinder.
Fru talman! När vi diskuterar diskriminering och
minoritetsfrågor måste jag resa en fråga om en annan
reservation, som vi sannerligen inte står bakom. Det
handlar om reservation nr 11 och det som borgarna
lite häcklande kallar opinionsbildande myndigheter.
Vi har försökt reda ut det förr, och vi gör ett nytt
försök.
Vilka myndigheter menar man egentligen? Vilka
myndigheters arbete är det de borgerliga partierna i
konstitutionsutskottet vill stoppa? Är det JämO:s
försök att bryta ned de sexistiska fördomar som slagit
rot i samhället och systematiskt snedfördelar kvinnor
i fråga om makt och pengar och män i fråga om så
kallade mjuka värden? Är det Integrationsverkets
uttalande mot den diskriminering som ofta drabbar
personer med utländsk bakgrund? Är det HomO:s
kamp mot homofobin, vars värsta resultat vi ser i
misshandlade HBT-personer?
Borgerligheten! Jag förstår inte vad ni är ute efter
med er reservation mot så kallad opinionsbildande
myndigheter.
Fru talman! I en annan reservation, nr 7, behand-
las frågan om den statliga utnämningsmakten. Blotta
misstanken om att regeringen inte utför sin uppgift
som utnämnare av bland annat ambassadörer och
generaldirektörer på ett sätt som ger oss de allra bästa
ämbetsmännen borde pocka på en utredning. Blotta
misstanken om att utnämningar används som tack för
lång och trogen tjänst eller för gott samarbete med
andra partier borde få de flesta att kräva att riksda-
gens roll i utnämningarna ska stärkas.
Nu är det inte bara en misstanke. Det har kommit
ESO-rapporter, och det är ett faktum att partier som
samarbetat med regeringen plötsligt börjar få sina
gamla trotjänare utnämnda. Det är en sanning att
många duktiga politiker avslutar sin bana på en post
de fått genom utnämning av regeringen. Att frågorna
reses om verkligen de mest kompetenta i varje läge
utses är naturligt. Att frågorna reses om det verkligen
är de som skulle ha utsetts om utnämningsmakten
hade fungerat optimalt är naturligt.
Därför står Miljöpartiet, tillsammans med tre bor-
gerliga partier, under reservation nr 7, som bland
annat öppnar dörren för att Sverige skulle kunna göra
som många andra länder. Där låter man dem som
kandiderar till offentliga myndigheter och uppdrag
som ambassadör och generaldirektör bli utfrågade av
parlamentets, våra, fackutskott. Det skulle ha kunnat
bli majoritet för denna reservation om inte Center-
partiet valt att gå en annan väg. Jag beklagar att Cen-
terpartiet uppenbarligen inte tycker att utnämnings-
makten bör genomlysas och ställer mig aningen
frågande inför motiven.
(forts. 9 §)
8 § Beslut om ärenden som slutdebatterats vid
dagens sammanträde
NU8 Vissa frågor om regional utvecklingspolitik
Punkt 2 (Regionala tillväxtprogram)
1. utskottet
2. res. 1 (m, fp, kd, c)
Votering:
167 för utskottet
138 för res. 1
44 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 128 s, 24 v, 15 mp
För res. 1:   48 m, 41 fp, 31 kd, 18 c
Frånvarande:  16 s, 7 m, 7 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Punkt 3 (Kapitalförsörjning)
1. utskottet
2. res. 2 (m, fp, kd, c)
Votering:
154 för utskottet
138 för res. 2
14 avstod
43 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 129 s, 24 v, 1 mp
För res. 2:   48 m, 41 fp, 31 kd, 18 c
Avstod:     14 mp
Frånvarande:  15 s, 7 m, 7 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Punkt 5 (Återförande av del av vattenkraftsvinsterna)
1. utskottet
2. res. 5 (mp, kd, v, c)
Votering:
216 för utskottet
89 för res. 5
44 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 128 s, 48 m, 40 fp
För res. 5:   1 fp, 31 kd, 24 v, 18 c, 15 mp
Frånvarande:  16 s, 7 m, 7 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Punkt 6 (Utlokalisering av statlig verksamhet)
1. utskottet
2. res. 7 (mp, v)
3. res. 8 (c)
Förberedande votering:
44 för res. 7
17 för res. 8
244 avstod
44 frånvarande
Kammaren biträdde res. 7.
Huvudvotering:
205 för utskottet
38 för res. 7
63 avstod
43 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 128 s, 47 m, 20 fp, 9 kd, 1 v
För res. 7:   23 v, 15 mp
Avstod:     1 s, 1 m, 21 fp, 22 kd, 18 c
Frånvarande:  15 s, 7 m, 7 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Martin Andreasson (fp) anmälde att han avsett att
rösta ja men markerats ha avstått från att rösta.
Gunilla Tjernberg (kd) anmälde att hon avsett att
avstå från att rösta men markerats ha röstat ja.
Punkt 7 (Servicefrågor)
1. utskottet
2. res. 9 (m, fp, kd, c)
Votering:
168 för utskottet
138 för res. 9
43 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 129 s, 24 v, 15 mp
För res. 9:   48 m, 41 fp, 31 kd, 18 c
Frånvarande:  15 s, 7 m, 7 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Övriga punkter
Kammaren biföll utskottets förslag.
NU9 Statliga företag
Punkt 1 (Synen på statligt ägande av företag)
1. utskottet
2. res. 1 (m, fp, kd, c)
Votering:
167 för utskottet
139 för res. 1
43 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 128 s, 24 v, 15 mp
För res. 1:   1 s, 48 m, 41 fp, 31 kd, 18 c
Frånvarande:  15 s, 7 m, 7 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Punkt 2 (Statens ägarutövning, m.m.)
1. utskottet
2. res. 2 (m, fp, kd, c)
Votering:
168 för utskottet
138 för res. 2
43 frånvarande
Kammaren biföll utskottets förslag.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 129 s, 24 v, 15 mp
För res. 2:   48 m, 41 fp, 31 kd, 18 c
Frånvarande:  15 s, 7 m, 7 fp, 2 kd, 6 v, 4 c, 2 mp
Punkt 3
Kammaren biföll utskottets förslag.
9 § (forts. från 7 §) Statlig förvaltning (forts.
KU23)
Anf. 125 KERSTIN LUNDGREN (c)
replik:
Fru talman! Jag uppfattade att Gustav Fridolin var
frågande inför vår hållning när det gäller chefer i
statlig förvaltning och utnämningsmakten. Jag utgår
från att Gustav Fridolin hörde vad jag sade i mitt
tidigare replikskifte. Det jag skulle önska var att man
tydligt kunde visa på vilket sätt utnämningsmakten
blir bättre genom att riksdagens utskott håller offent-
liga utfrågningar med dem som eventuellt kan tänka
sig att vara intresserade av och söka statliga chefs-
tjänster.
Anf. 126 GUSTAV FRIDOLIN (mp)
replik:
Fru talman! Tack för repliken. Jag tycker att
grundproblemet är att regeringen har utnyttjat utnäm-
ningsmakten på ett sätt som det inte riktigt var tänkt
när man skrev vår författning på det sätt som gjordes.
Grundproblemet är att utnämningsmakten används
för att liksom ge en guldklocka för lång och trogen
tjänst i vissa fall eller för att ge belöningar till partier
som samarbetat med regeringen - ditt parti såväl som
mitt, ska väl sägas. Det tycker jag är ett problem.
Ett sätt att komma undan det problemet tror jag är
att stärka riksdagens roll i utnämningarna. I riksdagen
är sju partier representerade, sex av dem sitter inte i
regeringen. Där har vi en naturlig arena, och det är
utskotten. Då kan man tänka sig som en möjlig väg
för att öka transparensen i utnämningsmakten att man
har utfrågningar i fackutskotten. Det är också det som
nämns i den här reservationen.
Det finns många andra vägar. Hade vi bara fått
majoritet, hade bara Centern ställt upp på den här
reservationen och vi fått till den här utredningen hade
Centern i utredningen kunnat motsätta sig just det här
förslaget för att föra fram alla de andra förslag som
Centerpartiet sitter inne med. Då hade man kanske
fått majoritet för dem, och vi hade fått en utredning.
Då hade åtminstone någonting hänt med den här
frågan. Nu valde Centern att inte över huvud taget
biträda reservationen, och därför får vi heller ingen
utredning.
Anf. 127 KERSTIN LUNDGREN (c)
replik:
Fru talman! Jag noterar att Gustav Fridolin inte
har något svar på frågan om på vilket sätt utnäm-
ningsmakten skulle bli bättre.
Jag vänder mig också med förvåning, måste jag
säga, mot resonemanget om belöningar. Jag har inte
heller sett några belägg för detta. Jag utgår från att vi
i den här kammaren är överens om att det faktiskt
finns politiska företrädare för olika partier som har
både skicklighet och kompetens för olika uppdrag i
statlig förvaltning. Jag utgår från att vi kan vara över-
ens om det.
Mot den bakgrunden tycker jag att det är en lite
lättvindig hantering att prata om den gamla kunga-
maktens belöningssystem när man diskuterar utnäm-
ningsmakten. Det bekymmer som jag tycker finns, en
uppfattning som jag utgår från att vi delar, är det vi
säger i utskottets betänkande om tillsättning av doma-
re, som man tittar närmare på, och även frågan om
myndigheternas roll i en framtida organisation. Den
typen av frågor kommer kanske att behöva förändras.
Vi har en del uppgifter när det gäller domarutred-
ningen. Låt oss titta på dem och utifrån de slutsatser-
na komma tillbaka till de andra frågorna.
Anf. 128 GUSTAV FRIDOLIN (mp)
replik:
Fru talman! Visst, Kerstin Lundgren, är vi eniga
om att det finns kompetenta politiker. Men är det inte
ett lite konstigt samband att många politikers karriär
slutar just med en plats som utnämnd någonstans? Är
det inte ännu märkligare att dessa politiker vanligtvis
tillhör ett parti i regeringsställning eller ett parti som
har börjat samarbeta med regeringen eller möjligtvis
har varit ytterst framträdande i något av de stora op-
positionspartierna? Om man tänker sig att alla partier
har ungefär lika hög andel kompetenta politiker som
skulle kunna komma i fråga för utnämningarna är det
ju lite konstigt att just de här helt plötsligt trillar in
och får sina utnämnda platser när partiet börjar sam-
arbeta med regeringen. Så var det väl åtminstone inte
tänkt.
Jag tycker att man ska stärka riksdagens makt vid
utnämningarna. Ett sätt som finns är att låta fackut-
skotten ha en utfrågning. Jag har varit väldigt tydlig
med hur det skulle förbättra utnämningsmakten, tyd-
ligare än så kan jag nog inte bli.
Anf. 129 MATS BERGLIND (s):
Fru talman! Jag får börja med att yrka bifall till
förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reser-
vationer.
I den här debatten har det som i många andra de-
batter vi har haft visat sig att vi är överens om ambi-
tionen. Vi vet hur vi tycker att det ska fungera, men
vi är inte riktigt överens om hur vi ska komma dit.
Det jag tänker på är den debatt som har förts om
tillgänglighet och myndigheters sätt att bemöta med-
borgarna när de vill ha svar på sina frågor. Alla är
helt överens om att information ska vara tillgänglig
för alla, oavsett om man har något funktionshinder
eller ej. Man ska bli behandlad korrekt oavsett vem
man är som person. Det är det grundläggande och det
är vi överens om.
Det kan ha gjorts många erfarenheter genom åren
där vi kanske har tyckt att man inte har blivit bemött
på ett korrekt sätt. Sådant har säkert inträffat. Jag vill
inte försvara allting och säga att det är hundraprocen-
tigt bra. Så tror jag inte att det är. Men det som skiljer
oss åt är att vi tror mera på hela den policyförändring
som sker och på de direktiv som kommer från reger-
ingen om hur tillgänglig man ska vara och med krav
på ett korrekt bemötande. Naturligtvis har de myn-
digheter som är berörda själva ett otroligt stort ansvar
när det gäller policyfrågor och utbildning av samtliga
anställda.
Jag tror nämligen inte på att det vore så enkelt att
allt blir frid, fröjd och perfekt om vi lagstiftar om allt.
Jag tror att det handlar mer om den egna personalens
sätt inom myndigheten att hantera frågorna. Ambitio-
nen är vi överens om, och vi ska bevaka att det blir
bättre. Det får framför allt inte bli sämre.
Sedan var det regeringens förslag att ge större
möjligheter att ställa frågor via e-post, telefax och så
vidare. Det är samma sak där. Den nya tekniken
måste kunna anammas av de myndigheter som är
berörda, så att det snabbt och smidigt går att få svar.
Jag har ett flertal gånger debatterat i kammaren
frågor om tillsättande av högre statliga tjänster, men
mer utifrån konstitutionsutskottets granskningsbetän-
kande. I dag har vi återigen i debatten från två före-
trädare fått höra hur förskräckligt illa detta är. Det är
bara socialdemokrater som blir utnämnda eller några i
deras närhet som man vill värna om.
Den här debatten hade jag första gången med för-
re förste vice talmannen Anders Björck. Han fick en
rätt hygglig tjänst. Jag undrar om han räknar sig själv
som socialdemokrat eller hör till ett samarbetsparti.
Nej, det är en vulgärpropaganda som lever kvar i
Anders Björcks fotspår. Eller är det hans ande som
fortfarande svävar över frågan? Det är genant när
man ur det perspektivet sätter en sådan debattnivå,
när vi dessutom vet - och det finns papper på det - att
den typen av politisk bakgrund, bland annat bland
generaldirektörer, har minskat. Det tas in förtjänstfullt
folk från andra håll. Ändå försöker man skapa bilden
av att socialdemokrater utser sig själva. Det är dåligt.
Den andra bilden skapas genom att vända på ar-
gumenten. Då skulle det vara förbjudet att tillsätta en
tjänst om den personen har haft ett politiskt engage-
mang. Det är väl ingen som åberopar det? Det är väl
många som inser att ett långt politiskt aktivt liv på
olika nivåer är väl så meriterande och är väl så under-
byggande i fråga om kunskap för att klara att leda ett
statligt verk. Något annat är både ofint och oförstån-
digt att hävda.
För en gångs skull skulle vi kunna slippa den ty-
pen av argumentation. Det är inte någon övervikt av
sådana från en politisk bakgrund som har misslyckats
med dessa tjänster. Det är klart att det finns de som
inte har lyckats i sitt uppdrag, till exempel generaldi-
rektör. Det är väl i och för sig inte så konstigt. Alla
bolag byter vd när det inte går så lysande. Det är så
något sådant måste hanteras. Om det inte fungerar
måste folk bytas. Men det finns inget samband med
den utnämningsmakt regeringen sitter på och de poli-
tiska anspelningar som görs.
Fru talman! Jag har uppehållit mig lite längre än
vad jag hade tänkt mig om just den frågan. Det här är
både bedrövligt och sorgligt att det en gång för alla
måste slås fast att det är ren och skär lögn att använda
sådana argument.
Ska vi då hitta något annat sätt för utnämningar?
Jag vill inte påstå att det alltid ska vara så till hundra
procent. Jag delar Kerstin Lundgrens uppfattning,
som hon på ett bra sätt har förmedlat, att det inte är
säkert att det löser dessa problem. Gustav Fridolin var
inne på att riksdagen ska ha utnämningsmakten för de
statligt tillsatta tjänsterna. Det var i alla fall en glid-
ning åt det hållet. Det blir märkligt att riksdagsut-
skotten ska sköta förhören men det är inte utskotten
som ska sköta tillsättningarna utan det ska regeringen
göra. Det är inte en framgångsrik väg. Jag tror inte
något privat stort företag eller statligt verk vid till-
sättande av tjänster använder sig av de metoderna för
att få tag på de rätta cheferna. Det måste handskas på
ett helt annat sätt. Hittills har det fungerat tillräckligt
bra att vi inte ska behöva fundera över några hals-
brytande förändringar.
Vi kan titta på de utredningar som finns i andra
sammanhang. Om de kan komma på någon lysande
idé som innebär ett steg framåt ska jag inte vara den
som slår igen dörren.
Anf. 130 TOBIAS KRANTZ (fp) replik:
Fru talman! Jag förstår att Mats Berglind vill slip-
pa höra argumenten och slippa föra denna debatt,
men jag kan lova Mats Berglind att vi kommer att
föra denna debatt. Frågan om hur man utnämner
högre statliga chefer och ambassadörer är en central
del av den makt som regeringen i dag har. Den blir
allt viktigare därför att vi har ett system i Sverige med
minoritetsregeringar och ett system inom Europeiska
unionen som gör att regeringen får alltmer att säga till
om på riksdagens bekostnad. Därför är frågan om
utnämningsmakten central. Därför måste den debatte-
ras och diskuteras i kammaren. Det är inte orimligt att
den typen av samtal och diskussioner förs här och att
sådana argument förs fram här.
Mats Berglind säger att det inte är något problem
med det nuvarande systemet för att utnämna högre
statliga chefer. Vi kan tvista om det. Jag menar på att
det finns tydliga argument för att det har gått snett i
rätt många år i rätt många fall. Men om Mats Berg-
lind känner stor förtröstan över att det nuvarande
systemet fungerar så pass väl att regeringen gör rätt,
varför vågar då inte Mats Berglind och Socialdemo-
kraterna gå med på en ordning som gör att det blir
ökad öppenhet och insyn i processen?
Vad är ni rädda för, Mats Berglind? Om du kän-
ner att regeringen gör rätt, varför vågar ni inte ha
ökad öppenhet och insyn i processen? Då skulle ni
kunna säga följande till oss, som ni hävdar misstänk-
liggör och framför vulgärargument: "Det här är den
mest kompetenta personen för jobbet. Han eller hon
har frågats ut i ett riksdagsutskott. Han eller hon har
fått ansöka om tjänsten och har blivit prövad i offent-
lighetens ljus." Varför är ni så rädda för ökad offent-
lighet och insyn, Mats Berglind?
Anf. 131 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Det senaste inlägget inleddes med en
mening om att fortsätta på den här debattnivån. Det
säger mer om Tobias Krantz än om argumenten.
Jag går dock till sakfrågan. Jag tror att man skulle
hamna i andra typer av problem om man skulle ha ett
sådant anställningsförfarande för den typen av tjäns-
ter. Ett antal personer ska anmälas, och sedan ska
någon av dem som man tror är bäst plockas ut. Jag
tror inte att det fungerar så. Jag tror att man får andra
problem. Det är inte så konstigt.
Jag förstår inte vad logiken skulle vara. Om vi
hävdar att det här fungerar tillräckligt bra, varför ska
man då tillsätta en utredning av något som kan bli
sämre? Det är väl ingenting att vara rädd för? Det är
en rak, logisk förklaring. Vi tror att det fungerar bra
och att regeringen gör det här på ett bra sätt. Sedan
har Tobias Krantz all rätt att få säga att allt regeringen
gör är värdelöst.
Anf. 132 TOBIAS KRANTZ (fp) replik:
Fru talman! Det gläder mig att Mats Berglind ga-
ranterar mig denna form av yttrandefrihet, inte minst
på Sveriges främsta politiska arena, nämligen riksda-
gen.
Det som jag vill diskutera, och som är skälet till
att vi har lagt fram förslaget om utredning, är att det
under ett antal år har funnits rätt många personer,
debattörer, som kritiserat regeringens utnämningspo-
litik för att det har använts som ett belöningssystem
för inte minst avdankade socialdemokratiska statsråd.
Då skulle det väl vara alldeles utmärkt för Mats
Berglind och hans partikamrater att kunna säga: Ni
har fel, och vi är beredda att visa det via en process
med ökad öppenhet och insyn. Vi är beredda att låta
våra kandidater, de som vi tycker är de mest kompe-
tenta och dugliga för tjänsterna, frågas ut i ett riks-
dagsutskott. Vi är beredda att sätta upp kandidaterna
på en lista och låta dem ansöka om dessa tjänster.
Det vore väl det allra bästa sättet att ta död på vår
argumentation och visa att vi har fel. Av något kons-
tigt skäl vågar dock inte Mats Berglind och hans
partikamrater gå med på detta. Tvärtom fortsätter
Mats Berglind och Socialdemokraterna att förespråka
ett system som bygger på hemlighetsmakeri och
stängda dörrar.
Jag kan inte dra någon annan slutsats än att Mats
Berglind och Socialdemokraterna vet att det inte
fungerar riktigt så som det borde. Man har något att
dölja.
Anf. 133 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Jag är varken rädd eller har någonting
att dölja. Vi har själva i konstitutionsutskottet, för
första gången på jag vet inte hur många år, föreslagit
och rekryterat till tjänster som var helt nya och som vi
hade lite svårigheter med hur vi skulle hantera.
Jag hörde aldrig från någon i KU argumentet att vi
skulle ha offentliga utfrågningar av ett antal personer
som kunde tänkas vara villiga att söka jobben i fråga.
Ingen sade något, och ändå var det ganska nytt. Vi
ägde frågan själva.
Vi hanterade frågan precis på det sätt som man
gör när det gäller så pass grannlaga uppgifter. Några
fick i uppdrag att både prata med och ta reda på fakta
om dessa personer och sedan göra en bedömning ifall
de var lämpliga eller inte. När det hela väl var klart
var de som föreslogs i allas ögon väldigt kompetenta
och bra personer, och vi tillsatte dem utan offentlig
utfrågning. Det räcker väl som argument för hur vi
hanterar den här frågan. Regeringen gör precis lika-
dant, och de lyckas.
Anf. 134 KERSTIN LUNDGREN (c)
replik:
Fru talman! Jag skulle vilja höra Mats Berglind
lite grann kommentera frågan om medborgarnas
skydd i lagstiftningen när det gäller förvaltningslagen
och bemötandet av medborgare från statliga förvalt-
ningars sida.
Vi har ju en lång rad regler, det tror jag att vi alla
är överens om, i form av olika lagar som både enskil-
da medborgare och företag ska följa. Vi kan vara
oeniga om alla behövs. Vissa har ju ambitionen att
förenkla inte bara för företagen utan också på med-
borgarområdet.
Det knepiga är att majoriteten och Socialdemo-
kraterna inte verkar vara intresserade av att skapa
balans i lagstiftningen och stärka medborgarnas rät-
tigheter. Det gäller i och för sig också de statliga
förvaltningarna. Också de behöver i sin lagstiftning få
en grund för hur de ska jobba med bemötandefrågor-
na. Riktlinjer för bemötandefrågor är oerhört centrala
för att vi ska lyckas med det uppdrag som vi lägger
på de statliga förvaltningarna, nämligen att ge med-
borgarna ett bra bemötande.
Anf. 135 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Som jag sade i mitt inledningsanfö-
rande är vi så överens att det egentligen bara är de-
taljer som skiljer oss åt.
Myndigheterna har fått klara direktiv med riktlin-
jer om bemötande och hur detta ska hanteras. Det har
getts klara direktiv om hanteringen av sådana frågor.
Det handlar om att personalen får den rätta utbild-
ningen och att det tas fram ett policydokument som
gäller bemötandet.
Vi blir många gånger beskyllda för att vara klå-
fingriga och lagstadga om allting. Nu säger vi för en
gångs skull att lagstiftningen kanske inte är den slut-
liga lösningen för att nå de optimala resultaten, utan
det här är en process och en attitydfråga som är precis
lika viktig som lagstiftningen.
Anf. 136 KERSTIN LUNDGREN (c)
replik:
Fru talman! Jag kan hålla med om att det är vik-
tigt att vi har en process inom den statliga förvalt-
ningen för att förändra attityder och förbättra bemö-
tandet av medborgarna. Men den processen anser vi
borde hjälpas på traven och stadgas upp från riksda-
gens sida, som ju är medborgarnas yttersta företräda-
re. Riksdagen borde ge en tydlighet i förvaltningslag-
stiftningen på det sätt som vi föreslår i reservation 2.
Med det upplägget skulle man också ge möjlighet
för medborgarna att kunna utkräva ansvar på ett annat
sätt än när det gäller ett handlingsprogram. Jag bekla-
gar därför att Socialdemokraterna uppenbarligen inte
är intresserade av detta.
Anf. 137 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Det där sista var helt onödigt. Vi är ju
helt överens om inriktningen, och det enda som skil-
jer oss åt är Centerpartiets övertro att lagstiftning ska
avhjälpa allting.
Jag tror inte att det är där som medborgare i all-
mänhet känner tryggheten i att få ett bra bemötande,
utan det handlar om helt andra frågor. Det känns lite
onödigt, fru talman, att behöva upprepa argumenten
eftersom svaret blir detsamma som förra gången.
Anf. 138 HENRIK S JÄRREL (m) replik:
Fru talman! Det förefaller som om vi kan vara
överens om att utredningsmakten är av central bety-
delse för tilltron till det offentliga livet, den offentliga
sektorn. Därför är det också angeläget och viktigt
med en ökad öppenhet och transparens kring just
utnämningar av centralt placerade befattningshavare.
Frågan är bara hur vi bättre åstadkommer det än
genom den nuvarande ordningen. Vi har i reservatio-
nen pekat på en möjlighet. Vi har inte låst oss vid
den, men det kunde vara en möjlighet, nämligen att
låta utskotten i högre grad få fråga ut tilltänkta kandi-
dater.
En annan möjlighet som öppnas av Kommittén
om domstolschefens roll och utnämning av högre
domare vore, enligt kommitténs betänkande, att in-
rätta ett särskilt, från riksdag och regering organisato-
riskt självständigt, beredningsorgan med förslags-
nämnd som lämnar förslag till regeringen på lämpliga
kandidater. Om regeringen då utser en person som
nämnden inte har fört upp på listan ska det anmälas
till justitieutskottet, som då håller en offentlig utfråg-
ning. Om utskottet därefter yttrar sig till förmån för
någon av kandidaterna så ska regeringen vara bunden
av det yttrandet. Det är något som kommittén före-
slår, och det är en annan tänkbar ordning.
Jag uppfattar att Mats Berglind kanske ändå är
öppen för - jag tolkade hans huvudanförande så - att
pröva andra möjligheter för att öka transparensen och
insynen i en så central fråga som utnämningsmakten
är.
Anf. 139 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Jag tycker inte att det är så glasklart
att jämföra detta med högre domare, generaldirektörer
och andra statliga myndighetschefer. Jag tror inte att
man kan göra den direkta kopplingen. Men om det
kommer fram något klokt så gärna för mig.
Det skulle vara intressant att höra från Moderater-
nas representant varför de inte föreslog en offentlig
utfrågning av de tjänster som de själva tillsatte, när de
ägde frågan, om det är en så lysande idé?
Anf. 140 HENRIK S JÄRREL (m) replik:
Fru talman! Ärligt talat förstod jag inte riktigt vad
Mats Berglind åsyftade när han talade om de egna
tjänsterna. Jag kanske kan få klarhet i det.
I sitt första inlägg åberopade Mats Berglind An-
ders Björck som ju var en av de mera framträdande
kritikerna av regeringens utnämningspolitik. Nu kan
man väl säga att genom att ha utnämnt just honom har
regeringen om inte tystat så i alla fall dämpat den
tungan. Jag tror att man vågar dra den slutsatsen.
Det fanns element i hans kritik som fortfarande,
enligt vår bedömning, äger bärkraft. Bara för att man
utnämner en moderat så har man ju inte därmed sagt
att man ser balanserat på de personer som har direkt
politisk bakgrund vid utnämningar. I stället ska detta
ses i ett vidare perspektiv.
Anf. 141 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Det var väl därför jag sade att reger-
ingen kanske inte har lyckats jämt.
Till sakfrågan. Jag kanske var lite otydlig. Det
handlade om när vi själva beredde tillsättandet av de
nya revisorerna. Vi hade aldrig hanterat den frågan
förut. Det var en mycket grannlaga fråga. Vi i ut-
skottet ägde hur det skulle gå till och kunde göra
nästan hur vi ville. Det fanns inga gamla erfarenheter
eller praxis som vi behövde rätta oss efter.
Då sades inte ett ord om dem som kunde tänka sig
söka att bli riksrevisor, så tror jag att det heter, och att
det skulle vara en offentlig utfrågning av ett antal
kandidater innan vi beslutade oss för vilka vi skulle
erbjuda den här tjänsten. Vad gjorde vi? Vi gjorde
precis på samma sätt som regeringen gör när den
utser sina chefer.
Det tycker jag att vi kan fortsätta med. Vi har varit
ett gott föredöme i KU på den fronten.
Anf. 142 MATS EINARSSON (v):
Fru talman! Först ska jag säga några mycket korta
ord om reservation nr 2 om utvidgad skyldighet att
meddela skriftliga beslut. Det är en reservation till
vilken jag yrkar bifall.
Socialtjänstlagen ger rätt till stöd under vissa om-
ständigheter. Det är en rättighetslagstiftning. Det
innebär att sådana beslut kan överklagas. Men för att
de ska kunna överklagas krävs det att besluten är
skriftliga. Lagen kräver inte att besluten är skriftliga.
Det måste rättas till. Det är en fråga om rättssäkerhet.
Jag tror inte att jag behöver säga mer om den sa-
ken. Jag ska i stället använda några korta minuter till
att säga ytterligare något om utnämningsmakten. Det
är en intressant diskussion. Den leder alltid till replik-
skiften.
Mats Berglind har rätt i att det finns ett drag av
vulgärpropaganda i detta från den borgerliga sidan.
Det har alltid funnits, så är det ju. Å andra sidan
skulle jag väl inte våga mig på att påskina att partibo-
ken inte har någon som helst betydelse när det gäller
regeringens utnämningar.
Det kan i och för sig vara så att andelen kompe-
tenta personer är extremt högt i Centerpartiet och
extremt lågt i Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men
jag tror kanske inte att det är hela förklaringen.
Oppositionen är naturligtvis missnöjd med vad
regeringen gör. Det ligger i oppositionens roll att vara
missnöjd med det regeringen gör inklusive utnäm-
ningarna. Men jag tror att man ska vara lite försiktig
med att man så fort man är missnöjd med vad reger-
ingen gör börjar kräva att de uppgifter som enligt
konstitutionen ligger på regeringen ska överföras till
riksdagen eftersom man då tror att man får en större
kontroll över sakernas tillstånd och att det skulle bli
ett bättre resultat.
Jag är för att stärka riksdagen generellt sett. Riks-
dagen bör stärkas. Men den bör stärkas i sin konstitu-
tionella roll som lagstiftare, som den som fastställer
budget och skatter och som kontrollmakt. I den rollen
ska riksdagen stärkas. Man bör vara ytterligt försiktig
med att tro att man kan eller bör stärka riksdagens roll
genom att överföra uppgifter som i dag ligger på
exekutiven, alltså på regeringen, till riksdagens områ-
de.
Ta detta med utnämningsmakten. Om vi skulle
stärka riksdagens roll i utnämningsmakten är jag inte
så säker på att detta skulle öka och stärka kontrollen
över utnämningarna och än mindre att det skulle bli
mindre av partipolitiska inslag i det. Snarare skulle
regeringen något lite kunna gömma sig bakom att
riksdagen ändå haft sitt finger med i spelet, haft ut-
frågningar och det ena med det andra, så att man inte
kan kritisera regeringen för vad den gör.
Jag tror att det skulle vara olyckligt ur ett flertal
olika aspekter. Vi kommer tyvärr att få se det också
på andra områden där oppositionen är missnöjd med
det ena eller andra som regeringen har beslutat. Där-
för föreslår man lagändringar som innebär att man
lägger över sådana uppgifter på riksdagen i stället.
Jag tror att det är helt fel väg att gå.
Sedan kan man resonera kring detta med öppenhet
och sådant. Jag är inte på något sätt principiellt mot-
ståndare till att man hittar vägar för att öka öppenhe-
ten i tillsättningarna. Men precis som tidigare sagts
här från talarstolen kan rekryteringsförfarandet i vissa
lägen bli oerhört mycket mer komplicerat. Det kan
också leda till att det blir betydligt svårare att hitta de
kompetenta personer som vi vill ha till statliga tjäns-
ter.
Anf. 143 INGVAR SVENSSON (kd):
Fru talman! Mats Einarsson glömde att tala om
kompetensen hos Kristdemokraterna. Det är väl
samma sak på den sidan när det gäller utnämningar-
na.
Jag begärde egentligen ordet på grund av diskus-
sionen kring reservation 7. Jag blev lite illa berörd av
kritiken mot Kerstin Lundgren i det här samman-
hanget. Det är så när man ska skapa politiska majori-
teter att man får gå på den minsta gemensamma näm-
naren för att åstadkomma detta.
Här hade vi faktiskt en möjlighet. För vår del hade
det inte spelat så stor roll om man strukit meningen
som Kerstin Lundgren ville. Vi tycker att den är så
löst formulerad att den inte är allvarlig utifrån vårt
synsätt i sammanhanget.
De som nu kritiserar Kerstin Lundgren tycker jag
gör det på ett felaktigt sätt. Man skulle kunna vända
den kritiken mot sig själv. Man skulle egentligen
kunna hänga ut sig själv. Varför var vi så dumma att
vi inte skapade majoritet i stället för att skapa en
reservation som inte leder någonstans när det gäller
dessa frågeställningar?
Anf. 144 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Eftersom jag inte har fått svar från
någon annan av reservanterna på frågan som handlade
om utnämningspolitiken tänkte jag passa på att få ett
svar från Ingvar Svensson. Varför hävdade ingen
borgerlig i KU att det skulle vara offentliga utfråg-
ningar bland kandidaterna som skulle bli våra reviso-
rer?
Anf. 145 INGVAR SVENSSON (kd)
replik:
Fru talman! Mats Berglind ställer nog den frågan
till fel person i sammanhanget. Vi har tidigare motsatt
oss det som ett tydligt krav när det framförts i mode-
rata motioner som att det vore den enda lösningen. Vi
kan acceptera den möjligheten för en ökad öppenhet,
men vi är inte låsta.
Vi har, som Kerstin Lundgren och även andra här
varit inne på, sett till den modell som man arbetade
med inom Domarutredningen. Den hade varit bra att
titta på även när det gäller generellt för statliga verks-
och myndighetschefer.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 14 maj.)
Meddelande om votering
Tredje vice talmannen meddelade att votering i
detta ärende skulle äga rum onsdagen den 14 maj
kl. 16.00. Voteringen kl. 9.00 denna dag skulle utgå.
10 § Anmälan om interpellationer
Anmäldes att följande interpellationer framställts
den 8 maj
2002/03:330 av Erik Ullenhag (fp) till statsrådet Jan
O Karlsson
Skyddszoner för asylsökande
2002/03:331 av Hans Backman (fp) till statsrådet
Hans Karlsson
Regelverk för arbetskraftsinvandring
2002/03:332 av Anna Grönlund (fp) till finansminis-
ter Bosse Ringholm
Fåmansbolagsbeskattning
2002/03:333 av Helena Bargholtz (fp) till jordbruks-
minister Ann-Christin Nykvist
Djurplågeri
2002/03:334 av Cecilia Wikström (fp) till socialmi-
nister Lars Engqvist
Läkemedelslistor
2002/03:335 av Ragnwi Marcelind (kd) till justitie-
minister Thomas Bodström
Små tingsrätters framtid
2002/03:336 av Karin Thorborg (v) till miljöminister
Lena Sommestad
Risker med mobiltelefoner
Interpellationerna redovisas i bilaga som fogas till
riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 13 maj.
11 § Anmälan om frågor för skriftliga svar
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar
framställts
den 8 maj
2002/03:887 av Helena Bargholtz (fp) till statsrådet
Mona Sahlin
Folkinitiativ om kommunala omröstningar
2002/03:888 av Kent Härstedt (s) till utrikesminister
Anna Lindh
Möjligheten för Taiwan att bli observatör i WHO
2002/03:889 av Kent Härstedt (s) till justitieminister
Thomas Bodström
Bättre lokalsamordning
2002/03:890 av Kent Härstedt (s) till justitieminister
Thomas Bodström
Kriminalvården
2002/03:891 av Hans Backman (fp) till justitieminis-
ter Thomas Bodström
Rattfylleri
2002/03:892 av Tomas Eneroth (s) till näringsminis-
ter Leif Pagrotsky
Glasrikets framtid
2002/03:893 av Lars Wegendal (s) till näringsminis-
ter Leif Pagrotsky
Glasindustrin som turistmål
2002/03:894 av Hans Backman (fp) till utbildnings-
minister Thomas Östros
Utländsk högskoleutbildning
2002/03:895 av Ewa Larsson (mp) till kulturminister
Marita Ulvskog
Ansvar i public service
2002/03:896 av Karin Thorborg (v) till jordbruksmi-
nister Ann-Christin Nykvist
Ratificering av ILO-konventionen nr 169
2002/03:897 av Bengt-Anders Johansson (m) till
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Förvaltning och skötsel av fiskevårdsområden
Frågorna redovisas i bilaga som fogas till riksda-
gens snabbprotokoll tisdagen den 13 maj.
12 § Anmälan om skriftliga svar på frågor
Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor in-
kommit
den 8 maj
2002/03:848 av Maria Larsson (kd) till statsrådet
Hans Karlsson
Växtkraft mål 3
2002/03:856 av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet
Jan O Karlsson
Vattenprivatiseringar
2002/03:857 av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet
Jan O Karlsson
Vattenprivatisering i Ghana och Nicaragua
Svaren redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
snabbprotokoll tisdagen den 13 maj.
13 § Kammaren åtskildes kl. 17.49.
Förhandlingarna leddes
av andre vice talmannen från sammanträdets början
till ajourneringen kl. 13.55,
av förste vice talmannen därefter till och med 6 §
anf. 108 (delvis) och
av tredje vice talmannen därefter till sammanträdets
slut.