Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:128 Torsdagen den 8 september

Riksdagens protokoll 2010/11:128

Riksdagens snabbprotokoll

2010/11:128

Torsdagen den 8 september

Kl. 13:00 - 15:25

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 september. 

2 § Aktuell debatt: Bristen på studentbostäder

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Socialdemokraternas riksdagsgrupp skulle denna dag en aktuell debatt om bristen på studentbostäder anordnas. 

Från regeringen skulle statsrådet Stefan Attefall (KD) delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Till talmannen 

Begäran om aktuell debatt om bristen på studentbostäder

Drygt 270 000 studenter börjar i dagarna på landets högskolor och universitet. Det är fler än någonsin. Samtidigt berättar Sveriges Förenade Studentkårer att bara 4 av 30 studentstäder garanterar boende den första
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida