Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:135 Torsdagen den 5 september

Riksdagens protokoll 2012/13:135

Riksdagens snabbprotokoll

2012/13:135

Torsdagen den 5 september

Kl. 13:00 - 14:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 augusti. 

2 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2012/13:39 för tisdagen den 27 augusti från socialförsäkringsutskottet, 
prot. 2012/13:41 för tisdagen den 27 augusti från miljö- och jordbruksutskottet samt 
prot. 2012/13:38 för torsdagen den 29 augusti från trafikutskottet. 

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida