Torsdagen den 23 november Sid

Riksdagens protokoll 1967:46

Första kammaren - höst
RIKSDAGENS

PROTOKOLL

Nr 46

FÖRSTA KAMMAREN

1967

23—24 november

Debatter m. m.

Torsdagen den 23 november Sid.

Svar på enkla frågor:

av herr Virgin (h) ang. visst symposium för u-ländernas industrifrågor

.......................................... 3

av herr Svenungsson (h) ang. rätt för svenska fiskare till omlastning

i norsk hamn.................................. 6

av fru Ohlsson, Lilly, (s) om tillämpning av metoder för smärtfri

förlossning ........................................ 6

av herr Nilsson, Ferdinand, (ep) ang. snabbare överlämnande

till riksdagen av beslutade propositioner ................ 8

Svar på interpellation av herr Brundin (h) ang. beskattningen av

eldningsolja ..............................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida