Torsdagen den 9 november Sid

Riksdagens protokoll 1967:42

Första kammaren - höst
RIKSDAGENS

PROTOKOLL

Nr 42

FÖRSTA KAMMAREN

1967

9 november

Debatter m. m.

Torsdagen den 9 november Sid.

Svar på enkla frågor:

av herr Werner (vpk) ang. viss import av grammofonskivor . . 5

av herr Svenungsson (h) ang. stöd i vissa fall till jordbrukare

som drabbats av skördeskador .......................... 5

av herr Eriksson, Karl-Erik, (fp) ang. dispositionen av fonder,

avsatta för skolformer som avvecklats .............. 7

av herr Schött (h) ang. statsbidrag till lokaler för simunder
visning

.............................................. 8

av herr Isacson (h) ang. tidtabellen för expresståget Dalpilen 10

av herr Larfors (s) om ökning av antalet ledamöter i trafiknämnd

................................................ 11

av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida