Civilutskottets offentliga utfrågning om familjerätten är i takt med tiden

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR27

Civilutskottets offentliga utfrågning om familjerätten är i takt med tiden

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-87541-66-7

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016

2015/16:RFR27

Förord

Civilutskottet anordnade den 26 maj 2016 en öppen utfrågning i riksdagen om familjerätten är i takt med tiden. I det följande redovisas programmet, en utskrift av de stenografiska uppteckningar som gjordes vid utfrågningen och de bilder som visades av föredragshållarna under deras presentationer.

3

2015/16:RFR27

Innehållsförteckning

Förord .............................................................................................................

3

Program för civilutskottets offentliga utfrågning om familjerätten är i

takt med tiden .................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida