Etisk bedömning av nya metoder i vården - en uppföljning av landstingens och statens insatser

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR1

Etisk bedömning av nya metoder i vården

– en uppföljning av landstingens och statens insatser

ISSN
1653-0942

ISBN
978-91-86673-71-0

Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013

2013/14:RFR1

Förord

Våren 2010 beslutade riksdagen att införa bestämmelsen 2 h § om etisk bedömning i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2010 och anger att vårdgivaren ska göra en etisk bedömning innan nya diagnos- eller behandlingsmetoder som kan ha betydelse för människovärde och integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården. Bedömningen ska göras utifrån både individ- och samhällsetiska aspekter.

Socialutskottet beslutade i december 2012 att följa upp riksdagens beslut. Syftet har varit att undersöka hur bestämmelsen har genomförts av vårdgivarna.

Uppföljningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida