Forskning och utveckling inom försvarsutskottets ansvarsområde

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR5

Sammanfattning

Mellan åren 2005 och 2013 har beställningarna till Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling reducerats från ca 1 550 miljoner kronor till 623 miljoner kronor, genom successiva förändringar inom berörda anslag. Nedskärningarna har resulterat i att ett antal kompetensområden har tagits bort helt sedan 2008, exempelvis fordonsforskning, strategiska forskningskärnor samt hela demonstratorprogrammet. Andra områden har lagts över på industrin, något som kan vara problematiskt med tanke på att den civila industrin på sikt tappar kunskap om specifika militära krav. Vissa områden har inte påverkats av nerskärningarna i någon högre grad, då de anses vara integritetskritiska, sekretesskänsliga eller av strategisk betydelse. Exempel på dessa områden är skydd och säkerhet, undervattensteknik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida